MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nå blir toppledelsen enhetlig (4.10.06, 11:50)

Etter en ”prøveperiode” på 14 måneder, har rektor kommet fram til hvordan NTNUs toppledelse bør organiseres for å fungere optimalt og tilpasses konseptet enhetlig ledelse.

DEN FORETRUKNE MODELL: - Arbeidsprosessene må integreres på en god måte, sier rektor, som har stor tro på at modellen som nå foreslås vil gi en mer effektiv og slagkraftig organisering av ledelsen ved NTNU.
- Vi har brukt litt tid på å komme fram til vår form på enhetlig ledelse, konstaterer rektor, og da er det den delen av NTNU-ledelsen som sitter i Hovedbygningen han viser til.

Enhetlig ledelse ble som kjent innført ved NTNU 1. august 2005, med ansatte dekaner og instituttledere. Men flere har lurt på om det egentlig er enhetlig ledelse på topplanet, siden universitetsdirektøren fortsatt har sittet i rollen han hadde før, og også blitt definert som en del av rektoratet.

Enhetlig toppledelse
Rektor kan fortelle at universitetsdirektør Per Ivar Maudal vil få en ny rolle som ansvarlig for NTNUs randsoneaktiviteter (se egen artikkel), og at ledelsen nå er kommet til en konklusjon om hvordan rektoratet og universitetsadministrasjonen skal fremstå i mer enhetlig drakt.

I notatet som rektor la fram til høring i går, skisseres det to mulige modeller for organisering. Men rektor legger ikke skjul på at det er modellen med to direktører, en for økonomi og eiendom og en for organisasjon og informasjon, som er den foretrukne.

- Vi har høstet erfaring med måten vi arbeider på, og konkludert med hva det er vi vil, opplyser han. Vi ser arbeidet i sammenheng med strategiplanen og prosessene som pågår i tilknytning til IT og studieavdelingen, og ser det som nødvendig å få til maksimalt godt samspill mellom stabene og kjernevirksomheten.

- Jeg tror den strukturen vi nå foreslår, vil gi en tettere og mer effektiv organisasjon. Vi har tenkt samspill mellom den sentrale ledelsen og fakultetene, og jeg tror at dette blir starten på et organisasjonsmessig løft for NTNU.

INVITERER TIL MEDVIRKNING:- Vi skulle skynde oss langsomt, og vi har tenkt nøye gjennom forslaget vi nå legger frem, sier rektor, som understreker at han legger opp til bred medvirkning i prosessen som leder fram mot en ny organisering av ledelsen.
Klarere skille
Et viktig poeng i den nye strukturen er at prorektorene får en rådgiverstab, og at det blir et klarere skille mellom det strategiske, rådgivende arbeidet og den operative, driftsmessige del av de administrative oppgavene.

Rektor er nøye med å presisere at man kun har sett på det organisatoriske i denne omgang, det er ikke i det hele tatt diskutert hvilke personer som er aktuelle for de ulike posisjonene.

Organisasjonene med på råd
- Prosessen for å besette stillingene er ikke bestemt, det vil bli gjort i samråd med fagorganisasjonene, understreker han, men han regner med at det vil komme utlysinger.

- Eiendomsutvikling er løftet fram som en egen aktivitet på nivå med økonomi og informasjon – det er nytt?

- Det er riktig at det er løftet opp til synlighet. Vi administrerer tross alt over 500.000 kvadratmetre som skal utnyttes effektivt, og vi trenger minst ti år for å implementere vår campusutviklingsplan. Jeg kan også nevne at vi utreder internhusleie, for å få en best mulig utnyttelse av våre arealer.

- Da den nye modellen ble gjennomgått for Informasjonsavdelingen, ble det bemerket at det nå blir enda større avstand mellom rektor og informasjonsdirektør?

- Nei, det blir ikke det. Vi introduserer ikke noe nytt nivå. Jeg mener vi heller vil få et nærmere samspill med den strategiske rådgiverrollen ved at denne blir en del av stabsfunksjonen, avslutter rektor.

Tekst og foto Arne Asphjell

Forslaget om ny organisering finner du her