MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kommunens høyblokk blir Innovation Village? (4.10.06, 11:50)

Rektor Torbjørn Digernes vil utvikle kommunens høyblokk i Holtermannsveien 1 til Innovation Village. Nåværende universitetsdirektør Per Ivar Maudal vil få en ny rolle med ansvar for at det skal spire og gro i grenseflaten mellom utdanning, næringsliv og forvaltning.

YNGLEPLASS: Det har i mange år vært snakket om etablering av en ”science park” i Trondheim. Nå kan kommunens høyblokk bli yngleplass for nytt og fremtidsrettet næringsliv i regionen. Arkivfoto NTNU Info.
Universitetsavisas samtale med rektor om ny ledelsesstruktur (se egen artikkel), avslørte at rektor er svært opptatt av å følge opp OECDs initiativ om universitetenes ansvar for å bidra til regional næringsutvikling.

Inspirert av OECD-initiativ
Etter at vi hadde snakket om den nye modellen for toppledelsen ved NTNU, der rektor understreket at her var det kun snakk om organisering og ikke hvem som skulle innta de ulike posisjonene, spør han om vi ikke vil vite hva nåværende universitetsdirektør Per Ivar Maudal skal gjøre i tiden som kommer.

Og da kommer den store ordflommen. Det er tydelig at her er rektors engasjement på topp for øyeblikket.

I februar var en gruppe i regi av OECD i Trøndelag for å kartlegge samspillet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og lokale myndigheter. Kartleggingen resulterte i en rapport som forelå i juli.

NTNUs ledelse er opptatt av å følge opp forslagene som legges fram i rapporten, og ett av dem er å etablere en ”science park” i tilknytning til NTNU, Sintef og HiST.

Vil bruke randsoneaktivitetene
- Vi tar OECD-rapporten på alvor, understreker rektor, som nå vil sette mye ”mere trøkk på” at NTNU skal være en tydelig aktør i utviklingen av regionens næringsliv.

STØTTER NÆRINGLIVET:- Vi skal være sterkt til stede regionalt, og gjennom våre aktiviteter i randsonen skal vi ha størst mulig ”impact” på det lokale næringsliv, understreker rektor Digernes.
Han nevner som eksempel på dagens randsoneaktiviteter aksjeselskaper der NTNU er involvert:

 • TTO (Technology Transfer Office)
 • Vangslund Eiendom (AS med NTNU som hovedaksjonær, eier av Medisinsk-teknisk Senter)
 • Trådløse Trondheim (AS der NTNU deltar med 4 mill)
 • Brendefondet (nytt fond for regional næringsutvikling der NTNU har gått inn med 5 mill)
 • Leiv Eriksson Nyfotek (LEN)

  Maudal i ny rolle
  Astrid Lægreid vil som prorektor for forskning og nyskaping få ansvaret for den faglige strategiutvikling på dette området. Per Ivar Maudal vil få rollen som ”randsonelibero”, og skal ta hånd om de selskapsorienterte mekanismer i denne sammenheng.

  - Det vil nok være behov for en grenseoppgang av ansvarsområder i grenseflaten mot nyskapingsfeltet, mener rektor, og det vil også være behov bedre koordinering og strømlinjeforming av dagens aktiviteter som nå er noe fragmentert.

  ”Tenke, handle sammen” er mantraet som vil være ledetråden i arbeidet fremover, og han synes engasjementet fra den politiske ledelsen i regionen lover godt for et fruktbart samarbeid. Han nevner også Merete Storødegård, den lokale leder for NHO, som en viktig medspiller.

  Tekst og foto Arne Asphjell

  Den omtalte OECD-rapporten finner du her (PDF)
 •