MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

HUNT 3 kjøres i gang (5.10.06, 02:01)

Oppstarten i Snåsa kommune 3. oktober markerte starten på over ett og ett halvt år med datainnsamling. Nordtrøndernes velvilje er det viktigste suksesskriteriet i verdens største folkehelseundersøkelse.

Under åpningen i Snåsa kommune var det en stolt ordfører Vigdis Hjulstad Belbo som offisielt erklærte at HUNT 3 er i gang. Prosjektleder Steinar Krokstad målte ordførerens blodtrykk som en symbolsk markering under åpningen.

SNÅSA-ORDFØREREN ÅPNET VERDENS STØRSTE HELSEUNDERSØKELSE: Prosjektleder Steinar Krokstad målte ordfører Vigdis Hjulstad Belbos blodtrykk under oppstarten av HUNT 3 i Snåsa.
I ”store, lille Snåsa”
Allerede klokka 11.00 hadde flere snåsninger vært innom bussen for å la seg måle, veie, avgi blodprøve og for å levere spørreskjema. Den mobile analysebussen skal i månedene som kommer flytte seg rundt i alle kommuner i Nord-Trøndelag.

- Vi er stolte som får være først ute, sa ordføreren og vi har ambisjoner om å bli en av de beste når det gjelder oppmøte. –Og vi ”ska i aill faill slå Grong”, la hun spøkefullt til. Ordførerens velvilje og iver ble befestet ved at hun stilte kommunens apparat til tjeneste for HUNT 3.

Internasjonal og lokal undersøkelse
Dekanus ved Det medisinske fakultet Stig Slørdahl la i sin innledning vekt på HUNT 3 som en unik undersøkelse internasjonalt. Han poengterte at datagrunnlaget fra undersøkelsen vil ha betydning for hele verden, og la til at det er ikke mange steder, for ikke å si noen andre steder enn i Nord-Trøndelag, dette er mulig. Nordtrøndernes dugnadsånd er unik, fastslo Slørdahl.

- Det medisinske fakultet og NTNU satser tungt med HUNT 3 fordi vi ser den store betydning dette har for forskningen på folks helse i framtiden. Dette har trolig større betydning enn slaget på Stiklestad, fortsatte dekanus med et smil.

Prosjektleder Steinar Krokstad påpekte at HUNT 3 er fullt og helt avhengig av lokalt engasjement.

–Og så langt har vi under planleggingen møtt positive personer og et stort engasjement i alle kommunene i Nord-Trøndelag. Det er de små kommunene som gjerne har det største oppmøtet, fortalte Krokstad, og utfordret dermed byfolket til innsats.

-Samtidig som hver enkelt av de som deltar i HUNT 3 får informasjon om egen helse, bidrar nordtrønderne også sterkt til framtidig forskning innenfor de vanligste folkesykdommer, sier Krokstad. Her snakker vi bl.a. om diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og lungesykdommer.

Bylaget starter over nyttår
Oppstarten i Snåsa og i flere av de mindre kommunene utføres av et lag på til sammen sju personer med oversykepleier Laila Christiansen som leder. Bussen vil nå stå i Snåsa i 2-3 uker, for så å farte videre.

Over nyttår starter bylaget opp, og bussen vil stå i Steinkjer i januar og deretter følger de øvrige større byene på rekke og rad. I byene er det enda mer krevende å få loset alle gjennom bussen uten forsinkelser og venting, men på den tiden har man også mer erfaringer med hvordan opplegget fungerer.

HUNT 1 hadde over 74.000 deltagere, HUNT 2 hadde ca.70.000. Prosjektledelsen håper at HUNT 3 vil ”matche” dette, men så lenge deltagelsen er basert på frivillighet, er utfallet naturligvis usikkert.

I tillegg til at 94.000 voksne nordtrøndere får tilbud om å delta i HUNT 3, får også 13.000 ungdommer tilbud om å delta i Ung-HUNT. Her foregår undersøkelsene på ungdoms- og videregående skoler i skoletida.

Av Morten Thoresen