MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STUDENTRØSTEN
Harris Utne: Dette er studentene opptatt av (5.10.06, 14:37)

Det går i gal retning med studentutvekslingen, regelverket for frivillig gjentak av eksamen er for strengt, og forholdene for studentene på Dragvoll må forbedres. Dette er noe av det som opptar studenttingsleder Harris Utne.

Som leder for det øverste organet til de 20.000 studentene ved NTNU har jeg fått gleden av å bidra med en spalte i Universitetsavisa. I Studenttinget jobber vi med å fremme studentenes interesser samt å bidra til å gjøre NTNU best mulig. Ganske mange studenter har meninger både om hvordan ting gjøres her på NTNU men også mer utdanningspolitiske spørsmål nasjonalt.

STUDENTTINGSLEDER og fysikkstudent Harris Utne har selv vært utvekslingsstudent, og ønsker at det skal bli enklere å gjennomføre et utenlandsopphold knyttet til studiene. Arkivfoto NTNU Info.
Beklagelig tendens: færre utvekslingsstudenter
En av de sakene som opptar en stor andel av studentene ved NTNU er utveksling. Blant studentene som enten har vært en tur i utlandet eller har prøvd seg på papirmølla med en søknad, finner vi sterke meninger om hva som fungerer og ikke fungerer.

Nå ser en, til tross for NTNUs ambisjoner om å klatre på de internasjonale rangeringslistene, at antall studenter på utveksling går ned.

Det er ganske mye som skal klaffe for at utvekslingen skal gå i orden, ikke minst skal det faglige opplegget være kvalitetssikret. Krav fra Lånekassen om full pott i antall studiepoeng gjør kanskje også at flere enn før kvier seg for risikoen det vil være å prøve seg et år ute. Samtidig er hjelpen en får fra NTNU høyst varierende.

Da saken var oppe i Studenttinget var det ikke tvil om hva studentene mente: Vi vil ha fagmiljøene på banen og fokus på fag.

I tillegg må den praktiske delen av utvekslingen gjøres enklere, gjerne ved hjelp av skreddersydde opplegg. Her har NTNU og studentene felles interesser. God faglig veiledning ved valg både av institusjon og fag vil ikke bare hjelpe studentene, men også NTNU på sikt.

For strengt med frivillig gjentak av eksamen
En annen ting som opptar svært mange studenter er frivillig gjentak av eksamen.

Slik det er i dag har en kun mulighet til å ta opp igjen ett fag i året, en regel de aller fleste studenter synes er for rigid. Ikke minst går dette utover de studentene som er i en konkurransesituasjon i forhold til andre studenter i Norge.

Dersom en skal søke seg inn på en master ved NTNU eller ved en annen institusjon, stiller en ikke på lik linje med de andre når disse har bedre muligheter til å ta opp fag og dermed forbedre karakterene sine.

Også blant de studentene som tar hele utdanningsløpet sitt ved NTNU, i all hovedsak de integrerte masterprogrammene, er det mange som ønsker å forbedre prestasjonene de har i enkelte fag. Dette er noe som etter min mening burde vært lettere enn i dag.

Å forbedre sine egne kunnskaper innenfor et fag uten at det går utover studieprogresjonen bør være relativt uproblematisk. Et enkelt grep som vil bety mye for mange er å kunne ta opp to fag isteden for bare ett slik som i dag.

Campusutvikling – et viktig arbeid
Ellers, når vi ser fremover, er det ingen hemmelighet at mange studenter var svært skuffet etter styremøtet 10. mai. Vi hadde håpet og trodd at Styret skulle satse videre på en samling av universitetet, en løsning vi mener er det beste for både NTNU og Trondheim som studieby.

Nå har imidlertid NTNU satt i gang et arbeid med å utvikle universitet videre med de campusene vi har i dag. Dette er et svært viktig arbeid som vi studenter legger stor vekt på å følge og bidra til så godt vi bare kan.

Dersom NTNU skal ha en sjanse til å bli internasjonalt fremragende er det klart at de fysiske betingelsene må være gode.

Det blir spennende å se hvordan Styret har tenkt å prioritere sårt trengte utbygginger, men en ting er i alle fall sikkert: Arealsituasjonen for studentene på Dragvoll er ikke NTNU verdig.

Det må være et minimumskrav at studenter som oppholder seg på campus har muligheten til sette seg ned for å lære. Slik det er i dag mangler både et stort antall lesesalsplasser og seminarrom bedre tilpasset dagens læringsformer.

I tillegg vet vi alle at et nytt bibliotek på Dragvoll står meget høyt oppe på NTNUs ønskeliste.

Se opp for lemen
Av kommende saker kan jeg nevne spørsmålet om rene undervisningsstillinger eller forskerstillinger ved universitet. Dette og en paneldebatt med overskriften ”Eliteuniversiteter i Norge – et paradoks?” er planlagt til førstkommende Studenttingsmøte onsdag 18. oktober.

Avslutningsvis vil jeg ønske alle en fin oktober måned. Dersom noen, både studenter og ansatte, har meninger vi bør vite om i studentdemokratiet, setter vi stor pris på å bli kontaktet.

Og dersom noen skulle se noen lemen løpe rundt omkring på campus er det bare Studenttingsvalget i høst det er snakk om.

Harris Utne
Studenttingsleder NTNU