MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET:
- Dette har ikke Norge råd til, sier rektor (6.10.06, 12:39)

- Statsbudsjettet er dårlige nyheter for et næringsliv som skriker etter teknologisk kompetanse, mener rektor Torbjørn Digernes.

MISTER KONKURRANSEKRAFT: – Kuttet i basisbevilgningen gjør det ikke enklere for NTNU å styrke seg i en stadig økende global konkurranse om studenter og forskningsmidler, mener rektor Digernes.
- NTNU har et oppdrag fra samfunnet om å utdanne flere teknologer. Etter flere års negativ utvikling i søkertallene, er vi nå endelig i den situasjon at søkningen til teknologistudiene går opp. Dette er kandidater som næringslivet nærmest skriker etter. Da er det meningsløst at regjeringen kutter bevilgingen til NTNU, i en størrelsesorden som tvinger oss til betydelige nedskjæringer i en utdanning som heller bør styrkes. Dette har ikke nasjonen råd til, sier Torbjørn Digernes.

Følger ikke opp forpliktelsene
Regjeringen kutter hardt i bevilgningen til høyere utdanning. Til sammen får universitets- og høgskolesektoren en reduksjon på 275 millioner kroner, 180 av dette belastes universitetene.

- Statsbudsjettet vitner om at regjeringen ikke følger opp det de har forpliktet seg til gjennom arbeidet med kvalitetsreformen, forskningsmeldingen og i Soria Moria erklæringen. Regjeringen har med dette introdusert stor usikkerhet om framtiden for norsk høyere utdanning og forskning, sier rektor Digernes

NTNU har det siste året økt produksjonen av studiepoeng og redusert strykprosenten. Dette gir seg utslag i økning på den resultatbaserte delen av bevilgningen fra departementet.

Dette utgjør imidlertid ikke nok til å oppveie for kuttet i basisbevilgingen. Til sammen får NTNU en bevilgning på 2,7 milliarder, som innebærer en betydelig realnedgang for universitetet.

KOMMER STERKERE NESTE ÅR? - Dette budsjettet gir ingen vekst til forskningen for neste år, men Regjeringens løfte om å sette av 10 milliarder mer i Forskningsfondet gir et visst håp om at den kommer til sterkere tilbake neste år, sier Kåre Rygg Johnsen i Tekna.
Kortsiktig kunnskapsminister
Rektor får støtte for sin skepsis til kuttene fra næringslivet.

- Vi er bekymret for at kunnskapsministeren ikke ser alvoret i situasjonen, sier Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna.

Forskningsrådets realfagsstrategi slår fast at ressurser til grunnforskning, ikke minst til utstyr, må få et betydelig løft for å sikre fremtidens nyskaping, et konkurransedyktig næringsliv og en bærekraftig forvaltning av miljø og ressurser.

Lytter ikke til Forskningsrådet
- Regjeringen ser ikke ut til å ha tatt situasjonen inn over seg når den kutter basisbevilgningene til universiteter og høgskoler med 275,3 millioner kroner. I tillegg er det skuffende at utstyrsbevilgningene kun økes med 12 millioner kroner, mot de 300 millionene pr år som Forskningsrådet anbefaler, sier Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen.

I statsbudsjettet for 2007 satses det på barnehager og gratis lærebøker til dagens ungdommer, samtidig som grunnleggende forskning sakker akterut.

- Det er selvsagt bra at regjeringen satser tungt på barnas ve og vel nå, men det må ikke gå ut over deres mulighet til velferd på lang sikt. Dette er særlig alvorlig for rekrutteringen til forskning. Konkurransen om de kloke hodene er stor, og utydelige signaler og manglende evne til å følge opp de løftene som er gitt, skaper usikkerhet, sier Rygg Johnsen.