MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET:
- En svart dag for forsknings-Norge (6.10.06, 14:12)

Null stipendiatstillinger til universiteter og høyskoler er én av følgene av det massive kuttet på 275 millioner kroner til sektoren. Forskerforbundet og studentene raser mot Djupedal.

VIL HA ÅRLIG JUSTERING:- Ved en årlig justert studiestøtte får studentene forutsigbarhet og visshet om at studiestøtten er verdt like mye til neste år, sier Katrine Elida Aaland.
Regjeringen har bare et og et halvt år etter Forskningsmeldingen valgt å ikke gi midler til en eneste ny stipendiatstilling til verken universitet og høgskoler.

– Studentene frykter konsekvensene dette får for den faglige utviklingen i høyere utdanning, sier en skuffet leder i Studentenes Landsforbund (StL), Katrine Elida Aaland.

- Uforståelig prioritering
Regjeringen sier selv i Soria Moria at ”for å sikre rekruttering må antallet nye stipendiatstillinger økes (…) I tillegg må det opprettes flere forskerstillinger for dem som er ferdig med sin doktorgrad”.

- Dette er en svart dag for forsknings-Norge, studentene og høgere utdanning generelt, sier Aaland og Kolbjørn Hagen, leder i Forskerforbundet.

- Det foreslås ingen nye stipendiatstillinger i 2007. Dette strider mot den vedtatte opptrappingsplanen, som forutsatte 350 nye stillinger i 2007, og vil få store konsekvenser for rekrutteringen til forskning og fremtidig kompetanseutvikling, sier Hagen.

Studentenes Landsforbund og Forskerforbundet mener all høyere utdanning må sikres høy faglig kvalitet gjennom kompetanseheving av de vitenskapelig ansatte. NOKUT sin revidering av sykepleierutdanninger og evalueringen av lærerutdanningen viser at det er behov for å styrke den faglige kompetansen hos de ansatte.

- Dette er utdanninger som er avgjørende for velferdsstatens fremtid og det er helt uforståelig for oss at regjeringen ikke satser på forskning på disse fagområdene, sier de to lederne.

Stort tilbakeskritt for forskningen
- Mange høgskoler sliter allerede med å innfri NOKUT sitt krav om at 20 prosent av de vitenskapelige ansatte har forskerkompetanse. Nå blir denne oppgaven umulig, fortsetter Aaland. - Regjeringen forpliktet seg i Soria Moria-erklæringen til at den norske forskningsinnsatsen skal økes til 3% av BNP innen 2010. Den nominelle økningen på 877 mill kr som foreslås i statsbudsjettet for 2007 vil ikke bidra til å føre oss nærmere dette målet, kommenterer Hagen.

Regjeringen foreslår også å øke kapitalen i Forskningsfondet med 10 milliarder kr. I følge regjeringen vil dette gi en avkastning på 440 millioner kroner i 2008. - Dette kunne regjeringen gjort i fjor. Nå kan Djupedal glemme målet regjeringen har satt seg til 2010. Uten nye midler til forskning, kan ikke universitet og høgskoler tilsette nye folk i forskerstillinger og fremme kompetanseheving. Kunnskapsministeren setter nå forskning og høgere utdanning tilbake i tid, noe som dessuten gjør det enda vanskeligere å realisere kvalitetsreformen, sier de skuffede lederne.

STUDENTINGSLEDER Harris Utne er skuffet over statsbudsjettet.
Løftebrudd og museskritt for studentene
Djupedals indeksregulerte økning av studiestøtten på 1,75 prosent – fra 80.000 til 82.900 kroner per år – kaller Aaland både for et løftebrudd og et museskritt i riktig retning.

- Vi er fortsatt milelangt fra målet om heltidsstudenten. Vi forventer i det minste at studiestøtten blir justert hvert år. En minimal økning i studiestøtten en gang hvert jubelår er ikke holdbart, mener Aaland, som ser lite til Soria Moria-utsagnet om å ”sikre en studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid”.

Aaland får støtte fra Studenttingsleder ved NTNU, Harris Utne, som syntes Djupedals budsjett var begredelig lesning:

- Budsjettet lider utvilsomt under det faktum at høyere utdanning og forskning ligger i samme departement som barnehagene. Det satses på barnehagebygging, men studentboliger blir det ikke mange av, sier en oppgitt Studenttingsleder.

- Kun 118,4 millioner kroner foreslås bevilget til nye studentboliger, og det tilsvarer 460 nye hybler på landsbasis. Dette er mye lavere enn det som var lovt, og ikke minst det vi hadde håpet., når vi vet hvor viktig et rimelig studentboligtilbud er i forhold til å gjenreise heltidsstudenten, fortsetter han.

- Jeg er veldig skuffet over dette statsbudsjettet – både på studentenes og på NTNUs vegne, avslutter Harris Utne.