MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET:
Ingen penger til samlokalisering (6.10.06, 14:40)

Noen var kanskje spente på om det ville komme en bveilgning til samlokalisering på 640 millioner i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Sjansene var nok små, og bevilgningen uteble. Betyr det at en encampusløsning for NTNU nå er helt ute?

I styrevedtaket fra 10. mai om fremtidig campusløsning for NTNU, var det som et 8. og siste punkt lagt inn følgende:

Dersom det nasjonalt gjøres vedtak om støtte til samlokalisering gjennom en statlig bevilgning som kan realisere behovet for læringsarealer og infrastruktur, vil NTNU gjøre en ny vurdering av encampusløsning ut fra dette.

Den økonomiske pakken som skal realisere læringsarealer og infrastruktur er kalkulert til 640 millioner, hvilket er et ganske høyt beløp, selv i et statsbudsjett på 1.400 milliarder.

TOCAMPUS: - Nå konsenterer vi oss om tocampusløsning, fastslår rektor.
Konsentrasjon om tocampusløsning
Det landet ingen samlokaliseringspott i fanget på NTNU i forbindelse med statsbudsjettet, og det var kanskje nok en skuffelse for rektor i forbindelse med det framlagte budsjettet?

- Nei, det hadde jeg heller ikke ventet, sier rektor. - Situasjonen er slik at den politiske behandling av en eventuell encampusløsning kan tidligst komme som et rersultat av den såkalte KS1-prosessen (KS: Kvalitetssikring) neste år. Det betyr igjen at en eventuell økonomisk støtte til campusløsning for NTNU kan komme tidligst i budsjettet for 2008.

- Nå arbeider vi for fullt med tocampusløsningen, det løpet er lagt frem til 1. april neste år, konstaterer rektor.

INGEN SAMLOKALISERINGSPENGER i statsbudsjettet, og det er styremedlem Svein Lorentzen fornøyd med. Men han er fortsatt på vakt mot eventuelle nye runder i spørsmålet om samlokalisering.
Samlokalisering skrinlagt
Styremedlem Svein Lorentzen har følgende svar på spørsmålet om manglende budsjettstøtte til infrastruktur for NTNU betyr kroken på døra for samlokaliseringsprosjektet:

- Jeg mener dette betyr slutten på samlokaliseringsplanene, fordi NTNU-styret og rektor satte en bevilgning på årets statsbudsjett som forutsetning for å drøfte encampusalternativet på nytt, konstaterer Lorentzen.

- Når det nå ikke ligger noen penger på bordet, ser jeg derfor encampusalternativet som definitivt skrinlagt. Detaljutvikling av tocampusløsningen er allerede godt i gang, og vil nå fortsette med uforminsket styrke. Vi kan dermed registrere en seier for interndemokratiet, og – om jeg så må si – for fornuften.

- Ser du en fare for at samlokaliseringssaken kan dukke opp igjen på et senere tidspunkt?

- Det eksisterer selvfølgelig en teoretisk mulighet for at departementet, som NTNUs eier, kan instruere NTNU-styret om å utvikle institusjonen etter en encampusmodell. Vi vet det fortsatt er sterke krefter i Arbeiderpartiet for en slik løsning. Samtidig er det ingen tegn til at Sosialistisk Venstreparti – som sitter med fagstatsråden – vil dirigere NTNU i en retning institusjonen ikke selv ønsker. En slik overstyring i et klart indre universitetsanliggende vil også være svært oppsiktsvekkende og uvanlig, og derfor noe jeg har liten tro på, sier Lorentzen.

- Men vi skal selvfølgelig være våkne i tiden framover – det er sterke økonomiske og politiske interesser i denne saken, og de skal man alltid ta på alvor.

Tekst og foto Arne Asphjell