MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Haugstad: 500 mill mindre til forskning (9.10.06, 15:07)

Under overskriften ”900 millioner mer til forskning”, kolporterer Universitetsavisa Kunnskapsdepartementets (KD) fremstilling av et begredelig budsjett for høyere utdanning og forskning. En liten analyse viser at ”500 mill mindre til forskning” ville vært en mer dekkende overskrift.

Det er riktig som KD skriver at den nominelle økningen av forskningsinvesteringene over statsbudsjettet i budsjettforslaget er 877 mill kroner. Omgjøres dette til realvekst, er vi imidlertid nede i 368 mill.

Hvor kommer så denne realveksten fra?

138 mill stammer fra såkalt ”forskningsandel” i nybygg som er under oppføring i sektoren, blant annet det store IFI II bygget ved Universitetet i Oslo. Disse ble imidlertid igangsatt før Djupedal ble statsråd. Det eneste han har gjort, er å ikke stoppe byggingen.

519 mill kroner i økning stammer fra økt avkastning fra Forskningsfondet, der det i budsjettet for 2006 ble lagt inn 14 mrd kroner. Formelt var det den sittende regjeringen som foreslo dette, men den forrige hadde lagt igjen forslag om 25 mrd mer i økning i Fondet.

De 14 mrd var dessuten bare oppfølging av vedtak fra et enstemmig Storting, etter at daværende forskningsminister Kristin Clemet allerede i forskningsmeldingen hadde varslet at det ville komme minst 14 mrd i fondet i 2006-budsjettet.

Av en realøkning på 368 millioner kroner, stammer således 657 mill kroner fra vedtak som var fattet i god tid før Djupedal ble kunnskapsminister. Det setter Djupedals reelle bidrag i 2007-budsjettet til minus 289 mill kroner.

I tillegg kommer kuttet på 100 mill kroner fra regjeringen i fjor da de la frem sitt budsjettforslag for 2006 (utover de 25 mrd de fjernet i økning til Fondet). De 100 er selvsagt ute også i år. Netto tap i løpet av 12 måneder og to budsjettforslag er derfor omtrent en halv milliard i forskningsmidler.

Skulle man ønske å vurdere dette politisk, kan det for eksempel sammenholdes med Regjeringen Stoltenberg IIs tiltredelseserklæring, der det heter ”Vi vil ruste opp høyere utdanning…” eller Soria Moria-erklæringen, der det heter at "Regjeringen vil styrke bevilgningene til universiteter og høgskoler" og "Den offentlige finansierte forskningen skal styrkes gjennom økte bevilgninger til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter."

Eller man kan sammenholde det med at de nåværende regjeringspartiene i opposisjon sluttet seg til den sosiale kontrakt Regjeringen Bondevik II inngikk med Universitets og høyskolesektoren om å fullfinansiere Kvalitetsreformen etter sektorenes egne beregninger, en kontrakt som nå er ensidig brutt fra Djupedals side gjennom et rammekutt på 275 mill kroner, og som innebærer at de økonomiske forutsetningene for gjennomføringen av Kvalitetsreformen ikke lenger er tilstede.

Bjørn Haugstad

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv