MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Alliansebyggerne (11.10.06, 22:48)

Du trenger ikke å være grå i håret for å bygge allianser mellom industrimiljøer og forskere. Men det hjelper.

Konkurransekraften i industrien i Midt-Norge skal økes. Det er målet til prosjektet Innovasjon Midt-Norge (IM-N) som startet opp i 2004. Nå går det treårige prosjektet ut, men prosjektleder Jan Onarheim tror på midler til tre nye år.

- Det er all grunn til å videreføre prosjektet. Vi har fått tilbakemeldinger på at regionen synes dette er viktig, sier Onarheim.

TAR I ET TAK FOR TRØNDERSK NYSKAPING: Nettverksentreprenørene Kristine Hals og Jan Onarheim skal bidra til å øke konkurransekraften i Midt-Norge.
Bindeleddsfunksjon
Innovasjon Midt-Norge skal bidra til økt samarbeid i og mellom industrimiljøene i Verdal, Leksvik og Orkladal, og mellom industri- og forskningsmiljøer.

Ifølge egne nettsider kan Innovasjon Midt-Norge tilby tilgang til spennende og innovative nettverk av personer fra blant annet industri, forskningsmiljøer og virkemiddelaktører.

Gjennom prosjektet er det også mulig å ytes tjenester i forbindelse med forretningsutvikling, og være et bindeledd til faglige ressurspersoner. Så hva har skjedd i disse årene?

- Vi har støttet 41 forretningsideer, og ni av disse har blitt til AS. Vi har bidratt til etablering av to næringshager – i Leksvik og på Orkanger. Vi har arrangert samlinger for bedriftsledere i Verdal og Leksvik sammen med NTNU og NTNU Technology Transfer. Og vi har bidratt til en rekke samarbeidsprosjekter. Men det viktigste er at vi har fått gjenget på plass en del koblinger mellom industri og forskere og at vi har fått koblinger mellom industrimiljøer, sier Onarheim. De har også koblet studenter til industriprosjekter og arrangert en større nasjonal innovasjonskonferanse.

- Så Innovasjon Midt-Norge har vært en suksess?

- Det er vanskelig å si dette når en står i spissen for det selv, men vi har gjort nybrottsarbeid når det gjelder relasjoner mellom industri og forskning, fastslår Onarheim.

FAKTA

Innovasjon Midt-Norge er finansiert av ARENA-programmet, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA, Innherred Vekst, NTNU, Statoil, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

God grobunn i næringshagene
Einar Strøm kan bekrefte at IM-N har truffet blink. Strøm er fylkesråd for økonomi, plan og regional utvikling i Nord-Trøndelag.

- Innovasjon Midt-Norge er et svar på OECD-rapporten som viser manglende samhandling mellom industrimiljøer og forskning. De har klart å få til noe, og har maktet koblinger mellom industrimiljøer i begge trøndelagsfylkene og NTNU/SINTEF. De har også bidratt til å bygge opp industriklynger, sier Strøm.

Fylkesråden er tidligere ordfører i Leksvik kommune. Her bygges det opp en næringshage som fylles opp med bedrifter som har et betydelig utviklingspotensial. Strøm mener at Innovasjon Midt-Norge skal få ros for at det er vekst i hagen.

Også konserndirektør Unni Steinsmo i SINTEF ser nødvendigheten av ”nettverksentreprenører” som Onarheim:

- Fremtidens arbeidsplasser vil avhenge av en tettere kobling mellom næringsliv, politiske myndighter og forskningsmiljø. Vi må snakke mer sammen, og vi må omsette det vi er enige om til handling. Jeg opplever at det er dette prosjektet Innovasjon Midt-Norge handler om.

- Rent konkret vil jeg fremheve betydningen av det arbeidet som Innovasjon Midt-Norge har gjort med å styrke samarbeidet i sentrale industrimiljøer i regionen, særlig innenfor områdene silisium og vann/energi. Gjennom etableringen av slike industriklynger blir sterke regionale industri- og kompetansemiljøer synlige på en nasjonal, og i enkelte tilfeller også en internasjonal, arena, bedyrer Steinsmo.

Finmasket nettverk
Onarheim trekker frem bedriften Pelagic Power AS fra Leksvik som et case hvor IM-N har bidratt med hjelp. Bedriften tester nå ut en ny type bølgekraftverk hvor energien fra bølgene på overflaten sendes til pumpene som ligger nede i vannet.

Fagfolk fra NTNU har vært med fra starten, og NTNU er med på eiersiden gjennom NTNU Technology Transfer.

- Det er noen som må ta initiativ til møter mellom industri og kompetansemiljøene. Det skjer ikke av seg selv, mener Onarheim.

- Hva er en god nettverksentreprenør?

- En bør ha gode kontakter. Kanskje lønner det seg å være litt grå i håret også, antyder Onarheim med et smil. Han tror det er mange næringer som kunne hatt nytte av slike nettverksbyggere som kan bringe folk sammen. Havbruk, offshore og opplevelsenæringen kan alle ha glede av nettverksentreprenører.

- Kanskje burde fylket sponse stipend til folk som kunne ha koblet disse næringene sammen med kompetansemiljøene ved NTNU/SINTEF, HiST og HiNT, utfordrer Onarheim.

På NTNUs lønningsliste
Onarheims prosjektlederstilling lønnes av NTNU. Tidligere har han vært regionansvarlig for Trøndelag i SIVA, han har vært divisjonsdirektør innen IKT i Inter Consult Group, og har 14 års fartstid i flere prosjektleder- og lederstillinger i Statoil. Videre har han jobbet som forsker i Nutec og som stipendiat ved UiB. En tidligere kollega har sagt at Innovasjon Midt-Norge består av Onarheim og en mobiltelefon.

- Jeg er storbruker av mobiltelefonen og har reist mye i Trøndelag, sier Onarheim og kommer inn på organisering av Innovasjon Midt-Norge.

Ubyråkratisk stil
- Organisasjonskart fanger ikke opp måten vi jobber på. Vi er ubyråkratiske og handlekraftige, og mobiliserer ressursene raskt og effektivt. Men det er nok noen skeptikere der ute, sier Onarheim, som forsikrer at organisasjonen makter å være både konkret og strategisk.

Foruten Onarheim består prosjektorganisasjonen av nyutdannede Kristine Hals fra HiST, samt delprosjektledere fra de involverte industrimiljøene i Verdal, Leksvik og Orkdal.

- Vi har dessuten et kjerneteam som møtes en gang i måneden. Her diskuterer vi prosjekter og ideer, sier Onarheim.

- Teamet består av delprosjektlederne og andre representanter fra regional industri, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet. Styringskomiteen er også viktig for prosjektet. Den består av en gruppe med 15 personer, noe som sikrer en bred forankring i akademia, næringslivet og virkemiddelapparatet i regionen.

Innovasjon Midt-Norge blir ofte forvekslet med Innovasjon Norge.

- Vi hadde navnet først, så kom Innovasjon Norge etterpå. Men det er mange som blander oss, ja. Vi får se om det blir et navneskifte når prosjektet forhåpentligvis får flere år fra 2007, avslutter alliansebyggeren.

Tekst og foto: Tore Hugubakken

Les mer om Innovasjon Midt-Norge