MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nedbygging eller vekst på Dragvoll (12.10.06, 15:28)

Dragvoll må bygges ut minst 21.000 kvadratmeter for å tifredsstille dagens plassbehov. Alternativet kan være å fjerne 1.500 studieplasser. Det mener arbeidsgruppa som har vurdert behovene for campusutvikling på Dragvoll.

Plassmangelen er så akutt at deler av administrasjon og støttefunksjoner må flyttes midlertidig til Gløshaugen. Idrettssenteret bør utnyttes til flere studentarbeidsplasser.

Dette er strakstiltak som foreslås i en rapport som legges fram for rektor fredag.

Campusutvikling
Tidligere i høst satte rektor ned tre arbeidsgrupper for å få en samlet oversikt over behovene for campusutvikling. Målet er å få opp forslag til prioriterte utviklingstiltak fram mot 2020.

Arbeidsgruppene tar henholdsvis for seg Dragvoll, Gløshaugen og kunstfag utenfor hovedcampusene med Vitenskapsmuseet.

Dekanus Jan Morten Dyrstad har ledet Dragvollgruppa. Han opplyser at de legger fram tre scenarier for en mulig campusutvikling - basert på antatt studentvekst, vekst i forskning og nyskaping, nye læringsformer og behov for samhandlingsarenaer. Antatt studentvekst er beregnet på grunnlag av befolkningstilvekst og antatt utvikling av studietilbøyelighet.

Kritisk faktor
I de tre alternativene går arealbehovet igjen som en kritisk faktor.

- Vi skisserer tre løsninger, der valgene står mellom å bygge ned aktiviteten, opprettholde den på dagens nivå, eller å øke studenttallet fra dagens nivå på 10.000 til 15.000 studenter. Vekstalternativet forutsetter en utbygging på 60.500 kvadratmeter.

For å få tilfredsstillende lokaler for dagens studenter trenger vi nybygg på ca 21.000 kvadratmeter. Uten nybygg mener vi at studenttallet bør ned på 8.500, utdyper Dyrstad.

Nedbygging eller vekst
Han presiserer at nedbyggingsalternativet vil tvinge fram en prioritering av hvilke fagmiljøer som skal holdes over den kritiske grensen for forskning og undervisning. Noen fagområder er nødt til å legges ned.

Arbeidsgruppa advarer mot en slik nedbygging og mener vekstalternativet samsvarer best med framtidige samfunnsbehov og sannsynlig etterspørsel etter utdanning og forskning. Den tar høyde for at det oppstår behov for å etablere nye fagområder innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Gruppa understreker at dette må balanseres mot langsiktige behov for å opprettholde fag som i perioder kan ha lite etterspørsel.

Prekær plassmangel
Gjennomgangen av arealbehovet synliggjør et akutt behov for kontorer og lesesalsplasser både ved HF- og SVT-fakultetet. Rapporten viser til at plassproblemene har ført til at fagmiljøer avstår fra å søke om forskningsmidler som de ellers ville ha gode forutsetninger for å få.

Det er også eksempler på at internasjonale og norske gjesteforskere har blitt avvist på grunn av plassproblemer.

Arbeidsgruppa anbefaler at det settes opp provisoriske bygg for å avhjelpe kontorbehovet på kort sikt. Bedre utnyttelse av Idrettsbygget lanseres som en løsning på akuttbehovet for lesesalsplasser.

Gruppa går inn for at administrative avdelinger og støttefunksjoner blir flyttet ut for å løse det akutte kontorbehovet.

Av Synnøve Ressem