MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

POLEN 2006
Himmelvid forskjell på energiproblematikk (18.10.06, 10:49)

Energiutfordringene Polen står overfor i årene som kommer, er av en helt annen klasse enn Norges. Det kom tydelig fram under energiseminaret som er en del av POLEN 2006.

Statssekretærene Piotr Naimski og Anita Utseth har en god del å snakke om når det gjelder eventuelle norske gassleveranser til Polen.
”Energy Supply and Environmental Impacts” er tittelen på seminaret som går i R2 i Realfagbygget i dag. Det ble innledet med foredrag fra statssekretærer fra Norge og Polen, og de to innleggene illustrerte tydelig at det er bokstavelig talt et hav som skiller de to nasjonene når det gjelder energiproblematikk.

Nytt forsøk
- Jeg var her i 1999 og snakket med daværende olje- og energiminister Marit Arnstad om gassleveranser til Polen, sa Piotr Naimski, statssekretær ved Polish Ministry of Economy. – Jeg lyktes ikke den gang, og derfor er jeg nå her for andre gang, sa han henvendt til møteleder – Marit Arnstad.

Norge vurderer å bygge en gassledning til Grenlandområdet og Østfold, og det kan være aktuelt å forlenge denne til Sør-Sverige – og Polen.

Naimski la ikke skjul på at dette er Polen svært interessert i, og han håper at dagens seminar kan være med på å gi denne muligheten en ny aktualitet.

KULL OG GASS er de viktigste energibærerne i Polsk energiforsyning.
Kullavhengig
Polens energibehov dekkes i dag hovedsaklig av kull – hele 60 prosent. Gass utgjør vel 20 prosent, og mesteparten av gassen kommer fra russiske Gazprom.

- Det er helt nødvendig at kull inngår som en viktig komponent i vår fremtidige energiplanlegging, konstaterte Naimski, som flere ganger i løpet av sitt innlegg poengterte at energispørsmålet er komplisert for Polen.

- Energi er et spørsmål om å kompromisse – hele tiden, understreket han. - Det er vanskelig å forene en gunstig økonomisk utvikling for nasjonen, sikre den nødvendige energiforsyning til en fornuftig pris og samtidig oppfylle forpliktelsene i Kyoto- avtalen.

Avhengig av Russland
- Vi er helt nødt til å ha en pragmatisk tilnærming til miljøproblemene, fremholdt Naimski, som også la vekt på at energispørsmålet også er nært koblet til sikkerhetspolitikk og politisk innflytelse.

Russland er i ferd med å redusere gassleveransene til Polen, og det er problematisk.

- Samtidig ønsker vi ikke at den russiske innflytelsen på vår nasjon skal bli for sterk, fastslo Naimski.

STERKERE SATSING på fornybar energi er viktig for Norge.
- Norge har planer om å øke sin gasseksport til de sentrale deler av Europa fra 80 millioner kubikkmeter i året til 130. Om bare Polen kunne få tre millioner kubikkmeter av denne økningen ville vi være fornøyd, sa den polske statssekretæren.

Norge: Fornybar energi i fokus
Statssekretær i det norske olje- og energidepartementet, Anita Utseth, la vekt på Norges satsing på fornybar energi i sin presentasjon. – Vi må utvikle en god miks av ulike teknologier for energiforsyning, sa Utseth, som presiserte at dette vil kreve en omfattende forskningsinnsats i årene som kommer.

Den norske regjeringen har nylig satt som mål at 30 Twh (terrawatttimer) av årlig energiforbruk skal komme fra fornybare energikilder i 2016. Målet på 12 Twh innen 2010 ser ut til å bli nådd, nå er nivået på 7 Twh per år.

En paneldebatt starter i auditorium R2 klokken 11:00 (åpen for interesserte), og Universitetsavisa kommer tilbake med mer fra seminaret.

TIDLIGERE STATSMINISTER i Polen, Jerzy Buzek (t.h.), er en varm talsmann for at EU må utvikle en felles energipolitikk.
Amputert paneldebatt
På dette seminaret som på så mange andre, så overskred foredragsholderne tiden. Nå det i tillegg ble satt opp to uannonserte tilleggsforedrag, ble det bare en knapp halvtime til en nokså amputert paneldebatt.

En konklusjon fra debatten er at det blir en viktig oppgave for EU de kommende år å utarbeide en felles energipolitikk.

Tidligere statsminister i Polen, professor Jerzy Buzek, var en av paneldeltagerne. Han er nå medlem av Europaprlamentet og saksordfører for 7. rammeprogram i EU. Han fremsto i panelet som en ivrig pådriver for at EU skal gjøre energispørsmål og energipolitikk til en hovedsak.

Kull hører fortiden til?
På vei ut fra paneldebatten ble Universitetsavisas utsendte stoppet av professor Johan Hustad, som ville avgi en kommentar:

- Dette bærer feil avsted - det blir galt å fokusere på gammel teknologi som kull og gass - det er fornybar energi som gjelder, mener Hustad.

- Jeg kommer direkte fra en konferanse i Tokyo om fornybar energi. Tyskerne hadde største stand og de satser på å bli størst i verden innen vindenergi og solenergi. De ser fremover og har det industrielle appratet til å klare denne målsettingen, mener Hustad.

Tekst og foto Arne Asphjell