MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kunstfagene vil samles i sentrum (18.10.06, 15:07)

Fagmiljøene innen kunst, arkitektur og musikk ser store fordeler ved å bli samlokalisert. Men beliggenheten må være sentralt i byen - gjerne Solsiden og Nedre Elvehavn.

I dag er de kunstfaglige studiene spredd mellom Dragvoll, Gløshaugen, Olavskvartalet og Industribygget i Innherredsvegen. Arbeidsgruppa som har vurdert behov for campusutvikling, legger vekt på at nærhet til andre kulturinstitusjoner og publikum har stor betydning for kunstfagene. De anbefaler samlokalisering i sentrum av byen.

Til Solsiden
I sluttrapporten understrekes det at en slik relokalisering vil frigi arealer både ved Dragvoll og på Gløshaugen. Derfor bør forslaget vurderes opp mot utviklingstiltak på hovedcampusene. Forslagene må også ses i sammenheng med planene for læringssenter, Innovation Village og Tverrfaglighetens hus.

Solsiden og Nedre Elvehavn trekkes fram som et særlig attraktivt område for å utvikle en ny hovedarena for kunstfaglig aktivitet. Musikkfagene har i dag lokaler både ved Dragvoll og Olavskvartalet med tilknyttede lokaler. Fagmiljøet er ikke tilfreds med teknisk standard og funksjonalitet og lider dessuten av plassmangel.

Plassmangel
Arkitekturfagene er også misfornøyd med lokalene de disponerer på Gløshagen i dag og mener at de ikke tilfredsstiller behovene for undervisningsformen de bruker. Fakultetet har dessuten ambisjoner om å utvikle flere tverrfaglige masterprogram, men mangler arealer til dette.

Mer plass er en av forutsetningene for å øke studenttallet. Fakultet for arkitektur og billedkunst beregner at et økt tilbud av toårige masterprogram kan bidra til en studentvektst på 30 prosent.

Arbeidsgruppa mener at Kunstakademiet (KIT) er godt plassert og er fornøyd med arealene. Gruppa presiserer imidlertid at lokalene er leide og at leieforholdet utløper om få år.

Utvikling av Kalvskinnet
I tillegg til kunstfagene har arbeidsgruppa vurdert utviklingsarbeid ved Vitenskapsmuseet og Ringve Museum. NTNU har både faglig samarbeid og samarbeid om formidlingsprosjekter med Ringve.

Arbeidsgruppa går inn for å utvikle og realisere prosjekt nye VM, som omfatter vesentlige ombygginger og nybygg på Kalvskinnet, se tidligere artikkel i UA.

Bynært og åpent universitet
Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for musikk, Vitenskapsmuseet og Ringve museum og er ledet av dekanus Tore Haugen.

Haugen framholder at fagområdene kunst, arkitektur, musikk og museum utgjør en sentral del av NTNU som et tverrfaglig breddeuniversitet.

Samtidig representerer de viktige enheter innen skapende virksomhet, tverrfaglige aktiviteter, formidling og samhandling med byen.

- Disse aktivitetene og enhetene bør fortsette å representere NTNU som et bynært og samfunnsmessig åpent universitet, mener Haugen.

Av Synnøve Ressem