MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Reidar Hugsted: Om skreddersøm på anbudskonkurranser (19.10.06, 10:03)

I en artikkel i Universitetsavisa ble det referert til praksis om hvordan loven om offentlige anskaffelser praktiseres ved NTNU.

Før en går inn på regelverket er det viktig å ha klart for seg at LOA – Loven om offentlige anskaffelser - gjelder for anskaffelser av tjenester og ytelser som skal utføres for offentlige myndigheter. NTNU er en offentlig myndighet mens for eksempel Sintef som stiftelse er ikke dekket av LOA.

LOA dekker alle typer anskaffelser og de såkalte terskelverdiene utgjør bare skillet mellom anskaffelser som skal utlyses i Norge og de som skal utlyses innenfor EØS-området. De detaljerte forskriftene utgjør et omfattende regelverk som dekker mange typer tjenester og ytelser. Hjemmelen for dette er LOA.

Anskaffelser med verdi opp til den aktuelle terskelverdi, er anskaffelser som må offentliggjøres i Norsk Lysningsblad, mens de som ligger over må inn i databasen TED.

Det er detaljerte anvisninger om hva slags opplysninger som skal gis for de forskjellige typer av kontraheringer. Den etat som skal utlyse tjenesten kan velge mellom forskjellige framgangsmåter. Mest brukt er antagelig åpen anbudsinnbydelse.

Det er også viktig å være klar over at kontrahering av et anbud er dekket av avtaleloven, mens det som dreier seg om kjøp er dekket av kjøpsloven.

I mange tilfeller vil kjøpere eller anbydere føle seg forbigått i konkurransen, spesielt der en bruker kriteriet ”det økonomisk beste anbud” - ofte med kriterier som ikke er vektet. Brukes vekting må alle faktorer summeres og tallet brukes til rangering av anbudene.

For å bedømme anbud og tilbud er det opprettet en ”Klagenemd for offentlige anskaffelser" – KOFA -_som vurderer saken ut fra de fakta som foreligger. Klagenemda gir råd om klagen anses berettiget eller ikke.

Hvis klagen ikke fører fram, kan den føre til rettssak. Alle klagesaker legges inn i KOFA`s hjemmesider. Der finnes også statistikk over antall saker og ventetider for forskjellige klagetyper.

Det er for øvrig ikke tillatt å angi et bestemt fabrikat ved utlysing av tjenester eller ytelser.

Med all den byggevirksomhet som foregår og skal forgå på de to campuser og på Øya, er det sannsynlig at det finnes interessante eksempler på klagesaker.

Reidar Hugsted,
Professor emeritus

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv