MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nye veier til teknologiutdanning (23.10.06, 13:05)

Som en forsøksordning kan NTNU innføre karakterkrav fire i matematikk for teknologi- og arkitektstudiet til neste år. Samtidig blir det åpnet for å ta inn søkere med toårig fagskoleutdanning.

Forslag til nye regler for opptak til høyere utdanning ble sendt ut til høring før helga. Høringsinstansene skal blant annet vurdere om karakteren fire i matematikk bør innføres som et generelt krav for opptak til masterstudiet i teknologi og arkitektutdanningen. NTNU har fått departementets velsignelse til å innføre karakterkravet til neste års opptak, som en forsøksordning.

Ny mulighet
Samtidig som at karakterkravet til matte skjerpes, ønsker departementet også å åpne ingeniørstudiet for søkere uten generell studiekompetanse.

– Ambisjonen er at alle som gjennom skolegang, yrkeserfaring og annen realkompetanse har reelle kvalifikasjoner for å studere, skal få adgang til høyere utdanning, sier kunnskapsminister Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Han viser til at flere høyskoler har innført forsøksordninger om opptak til ingeniørutdanning på grunnlag av relevant fagbrev, med gode resultater. Derfor foreslås det at lærestedene får anledning til å gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Begrunnelsen er at elevenes valg i videregående opplæring ikke skal frata dem muligheten for å bestemme seg underveis eller i ettertid.

Forsøk med opptaksprøver
Departementet åpner for at universitetene kan sette i gang frivillige forsøk med nye opptaksregler. Dette kan være gyllen mulighet til å prøve ut ordninger med opptaksprøver.

Opptaksprøver har tidligere engasjert både Studenttinget og faglærer Trond Andresen ved Teknisk kybernetikk.

Studenttingsleder Harris Utne mener opptaksprøver er en mulighet som bør diskuteres, men at det er aller viktigst å sørge for at opptakskravene ikke blir svekket. Studenttinget har tvert imot gått inn for skjerpa karakterkrav og generell adgangsbegrensning til studiene. Utne opplyser at studentene allerede jobber med høringsforslagene og at de står på dagsordenen til Studenttingsmøtet i november.

Styrker rekrutteringa
Trond Andresen håper at NTNU benytter seg av anledningen til å sette i gang forsøk med nye opptaksregler. Han mener at en prøveordning med opptaksprøver kan iverksettes på kort varsel. Lik kunnskapsminister Djupedal ønsker Andresen å fange opp søkere som har talent for og er genuint interessert i realfag og teknologi, men som av ulike årsaker har rotet bort muligheten på videregående skole.

Han mener at en krevende opptaksprøve, der hovedvekta er lagt på matte og realfag, er bedre egnet som inntakskriterium enn karakterboka fra videregående skole.

– På litt lengre sikt vil opptaksprøver kunne bidra til å skjerpe inntakskravene og styrke rekrutteringa til teknologiutdanninga, tror Andresen.

Av Synnøve Ressem