MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Samarbeidspartnere i kø (31.10.06, 07:46)

Delegasjoner fra samarbeidende læresteder kommer på løpende bånd til NTNU. I slutten av forrige uke var University of Maryland her. Denne uka starter med besøk fra Technical University i Delft og kinesiske Tsinghua University.

OPPSUMMERING: Etter to dager med faglige diskusjoner, oppsummerer professor Arne Bredesen (t.h.) konkrete samarbeidsområder med sine amerikanske gjester og norske kolleger.
De to førstnevnte besøkene er et resultat av samarbeidsavtaler Eivind Hiis Hauge undertegnet mens han var rektor. Men en såkalt MoU – Memorandum of Understanding – skal jo fylles med faglig innhold, og det er det som foregår nå.

For Tsinghua University blir det en undertegning av MOU på rektors kontor i dag tirsdag, mens gårsdagen gikk med til å diskutere områder for samarbeid.

Revitalisering av USA-samarbeid
University of Maryland besøkte professor Arne Bredesen og Institutt for energi- og prosessteknikk, og temaet var samarbeid om fornybar energi. Bredesens miljø har allerede et bredt samarbeid på dette feltet, med nære partnere som Sintef, men også Chalmers og MIT – Massaschussetts Institute of Technology – gjennom EU-prosjektet TRANSES.

STORE DELEGASJONER: Det er store delegasjoner som besøker NTNU i disse dager. Delegasjonen fra Delft besto av 9 professorer og to administrative personer – fra studieavdeling og internasjonalt kontor. Besøket var lagt til Tyholt, der marinprofessor Stig Berge (t.h.) var vert.
Den norske ambassaden i Washington har tatt initiativ til å revitalisere forskningssamarbeidet med USA, et initiativ som støttes av kunnskapsministeren. Etablering av ”parallelle professorpar” og utveksling av studenter på doktorgradsnivå er et ledd i dette arbeidet, og det ble fremholdt som et aktuelt alternativ i samarbeidet med University of Maryland.

Skandinavia som testbenk
Både NTNU og Washington er aktive på forskning på energi og miljø, og ulike former for fornybar energi (hydrogen og brenselceller bl.a.), og samarbeidet vil være konsentrert om disse områdene. Energibildet i USA og Norge er ganske forskjellig, og nettopp dette kan være grunnlag for et fruktbart samarbeid.

- Skandinavia er en ideell ”testbed” for de analyser av energiomlegging vi må gjennomføre, mente en av amerikanerne.

UNDERTEGNING: Dekanene Ingvald Strømmen (t.v.) og Marco Waas undertegner en svært konkret MoU mellom NTNU og Delft. I første omgang er samarbeidet konsentrert om Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Faculty of Mechanical, Marine and Materials Engineering i Delft, men avtalen gjelder hele universitetet og vil bli utvidet i årene som kommer.
Professor William Lafferty fra Program for forskning og utredning av et bærekraftig samfunn ved UiO, deltok også på møtet med amerikanerne. Han har bl.a. et spennende samarbeid med det tekniske universitetet i Graz om hvordan teknisk utvikling påvirker praktisk politikk. Dette forskningsfeltet vil også være aktuelt å ta opp i det samarbeidet som nå diskuteres.

Felles studieopplegg med Delft
Samarbeidet med Delft gjelder hele IVT-fakultetet, men er i første omgang konsentrert om de marine fagene. Fra høsten 2008 vil det tilbys et felles studieopplegg for marine konstruksjoner. Studenter fra Trondheim og Delft vil i 4. årskurs studere sammen i høstsemesteret og Trondheim med hovedvekt på skipskonstruksjon. Initititivet er til dels drevet fram av nederlenderne, som ikke har klart å få besatt de nødvendige professorater på akkurat dette fagområdet.

NY RUNDE: Det er mandag og Arne Bredesen (t.h.) er i gang igjen - med besøk fra Kina denne gang. Det må bli mange gode middager på den karen...
Vårsemesteret i 4. klasse vil studentene tilbringe i Delft og studere systemkonstruksjon, en disiplin som står sterkt nettopp i Delft. Med et slikt felles studieopplegg blir dermed institusjonene i stand til å utfylle hverandre på en god måte.

Energisamarbeid også med Kina
Kinesiske Tsinghua University er her med en større delegasjon over to dager, og igjen er det energiprofessor Arne Bredesen som er hovedvert for besøket.

Aktuelle fagområder for samarbeidet med Kina er mye likt det som ble tatt opp med University of Maryland – hydrogen og brenselceller, matreialteknologi og energikonvertering, samt miljøspørsmål.

Vannressurser er interessant for kineserne og innen dette feltet er NTNU representert med professor Tor Ove Leiknes, Institutt for vann- og miljøteknikk.

Tekst og foto Arne Asphjell

University of Maryland
Technical University Delft
Tsinghua University