MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NOKUT-ros for studentmedvirkning (10.11.06, 16:49)

NTNU får ros for at studentene er aktivt involvert i og har innflytelse på kvalitetsarbeidet på alle nivå ved universitetet.

NOKUT-KOMITEEN BESØKER NTNU: Fra v, Staffan Wahlén, Julia Semper, Svein Skjæveland, Leiv Sydnes og Berit Askling. Foto: Synnøve Ressem
Dette er ett av hovedpunktene i en rapport fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sin faglige komite, som nylig har anbefalt enstemmig godkjenning av NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.

Tar tid
Rapporten understreker at tillitsvalgte studenter er aktivt involvert i kvalitetsarbeidet på alle nivå. Og alle studenter er sikret muligheten til å gi tilbakemeldinger. Noen små haker som ble påpekt var at referansegruppene ble dannet for sent i semesteret og at studentene selv fikk for dårlig tilbakemeldinger i evalueringen.

- Temaet rundt studentmedvirkning vil få sentral oppmerksomhet på neste møte i NTNUs øverste organ for utdannings- og læringskvalitet, Utdanningsutvalget, den 22. november, forsikrer prorektor Julie Feilberg.

Fagkomiteen påpeker generelt at NTNU har god kvalitetskultur. Særlig når det gjelder utvikling av studieprogram og utvikling av universitetspedagogikk på fakultetsnivå, selv om kvaliteten mellom fakultetene varierer. Fakulteter og fagmiljøer har hatt frihet til å tilpasse systemet til lokale behov og allerede innarbeidet praksis. Komiteens inntrykk er at dette har hatt positiv effekt på å vinne aksept, forståelse og også engasjement for systemet og kvalitetsarbeidet.

God kultur
Komiteen sier videre at de årsrapportene som har vært framlagt fra kvalitetsarbeidet er mangelfulle i analysen. Derfor oppfordres NTNU til å utvikle konkrete mål for kvalitetsarbeidet. Dette er nødvendig for å få til et godt styringsverktøy.

NTNU får kritikk for å være for sent ute med å følge opp forskriften om et pålagt tilfredsstillende system for kvalitetssikring innen 1. januar 2004.

FORNØYD: Prorektor Julie Feilberg er godt fornøyd med evalueringsrapporten. Foto: Synnøve Ressem
-NTNU er en stor organisasjon med mange fag og ulike læringskulturer. Dermed tar det tid å innføre et felles system for kvalitetssikring av utdanningene, forklarer Feilberg.

- Vi ønsket å lage et system som ikke ble tredd nedover hodene på folk i fagmiljøene, men et system som de kan ha eierskap til selv. Det viktigste er å skape en kvalitetskultur, selve systemet i seg selv er mindre interessant. Og vi har skapt en klar bevisstgjøring rundt kvalitetsprosessen.

KVASS
Fagmiljøene ved NTNU har arbeidet med kvalitetssikring av sine utdanninger i årevis. I 2003 vedtok NTNU-styret et eget system for kvalitetssikring av utdanningen, som er i tråd med Universitetsloven og føringer fra Bolognaprosessen. Etterpå har NTNU utviklet et eget digitalt verktøy for kvalitetsstøttesystem, forkortet KVASS. Systemet er utviklet i nær dialog med brukerne.

NTNU tilbyr undervisning i ca 360 aktive studieprogrammer og ca 3000 eksamensaktuelle emner. Dette inkluderer også doktorgradsstudier og videreutdanning.

Fra 1. januar i 2004 er alle akkrediterte norske universiteter og høgskoler pålagt å ha et tilfredsstillende system for kvalitetssikring, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler. NOKUT skal evaluere institusjonenes system for kvalitetssikring minst hvert sjette år. Institusjoner som ikke får godkjent systemet for kvalitetssikring kan miste retten til å etablere nye studietilbud selv.

Av Denise Wergeland

Last ned hele NOKUT-rapporten her (PDF)