MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stenges av pekuniære årsaker (14.11.06, 13:07)

Fire store konferanser, 32 seminarer, sju bøker og medvirkning til at flere institutter nå skriver på sin faghistorie. Dette er noen resultater av tverrfaglig Forum for kunnskapshistorie. Men nå er det snart slutt.

Forum for kunnskapshistorie ble startet opp i 2003 som et nytt satsingsområde for tverrfaglig forskning. Ett av målene var å øke interessen for fagenes egenart, og samtidig søke fellesskap mellom de ulike fagene.

KROKEN PÅ DØRA Steinar Supphellen har vært leder for Forum for kunnskapshistorie.
Mot fagidioti
- Når vi går tilbake til røttene og ser fagene i et historisk perspektiv, kan vi finne nytt om nåtida. Det blir lettere å se hvordan tingene virker sammen og vi kan motvirke snever fagidioti, forklarte leder av forumet, Steinar Supphellen, under oppstarten i 2003.

Nå er finansieringen slutt, og et fagseminar på Britannia hotell førstkommende torsdag og fredag skal markere avslutningen.

Temaet er kunnskapssamfunnet i går, i dag og i morgen (The knowledge society – yesterday, today and tomorrow).

I geografisk kontekst
Blant foredragsholderne er David Livingstone, geografiprofessor fra Belfast, som ser på kunnskap i forhold til lokalitet, kultur, rase og religion. Livingstone framhever at vitenskap blir påvirket av lokale forhold, og i lys av det drøfter han mulige konsekvenser globalisering vil få for kunnskapsutvikling.

Vi nevner også Ulrich Wengenroth fra Technishe Universität i München, som skal snakke om kunnskap i teknologisk perspektiv, mens John Peter Collett fra UiO vil ta for seg motkrefter til vitenskapssamfunnet.

Konferansen er åpen for alle.

En beskjeden sum
Universitetsledelsen har gitt tydelig beskjed om at ikke prosjektet skal videreføres, men Supphellen tør ikke miste håpet om at Forumet skal få leve videre i en eller annen form.

– Som et minstemål greier vi oss med en beskjeden sum for å holde et kontaktforum ved like, slik at vi kan hindre at det vi har fått til bare smuldrer opp, appellerer historieprofessoren.

Ikke minst føler han ansvar for å ro i land prosjekter som allerede er påbegynt. Dette omfatter blant annet to doktorgradsarbeider og ett postdoc-prosjekt. Videre er Forumet støttespiller i arbeidet med å skrive ned faghistoria til blant annet Geografisk institutt, Industriell økonomi og teknologiledelse, Datateknikk og informasjonsvitenskap, Bergfagene og NGU.

Dessuten håper Forum for kunnskapshistorie fortsatt å kunne bidra med tilrettelegginga av 100-årsjubileet for NTNU i 2010.

Tekst og foto: Synnøve Ressem

Mer om konferansen