MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Organisasjonsutvikling under sparepress (15.11.06, 09:22)

Fører Djupedals kutt til at NTNU må si opp vitenskapelig ansatte? – Svaret er trolig nei, men forutsetningen er at kuttet blir en engangsforeteelse, svarer rektor Torbjørn Digernes.

Departementets kutt på omkring femti millioner kroner i NTNUs budsjett kommer i en tid hvor en ambisiøs rektor presenterer ambisiøse planer for universitetets framtid. Enhetlig ledelse, Campusutvikling NTNU og Innovation Village er sentrale stikkord. Lar det seg gjøre å realisere disse planene samtidig som man absorberer kuttet?

I Universitetsavisas samtale med rektor Digernes gir han klart uttrykk for at mye henger på hvorvidt kuttet i neste års budsjett blir et engangsfenomen: Og han har åpenbart til hensikt å ansvarliggjøre Djupedal i forhold til konsekvensene fortsatte reduksjoner i bevilgningene måtte få.

NEPPE OPPSIGELSER: Selv om NTNU har fått et markert kutt i bevigningene, tror ikke rektor det blir aktuelt med oppsigelser av vitenskapelig ansatte. Foto Arne Asphjell.
Snakker med departementet først
I en protokolltilførsel til ”Campusutvikling i Trondheim” skriver styremedlem Kristin Dæhli blant annet at ”rektor har uttrykt at NTNU må vurdere nedbemanning tilsvarende 100 vitenskapelige stillinger, samt reduksjon i NTNUs faglige bredde og infrastruktur.”

- Vil du foreslå å si opp fast ansatte?

- Det stemmer at jeg ved en anledning har anskueliggjort departementets kutt gjennom å omsette dem i hvor mange vitenskapelige stillinger kuttet vi har fått de siste tre årene tilsvarer. For dette dreier seg om kutt i basisvirksomheten, og det er ikke mulig å absorbere så store reduksjoner at det får konsekvenser for virksomheten. Men vi kommer til å presentere konsekvensene for departementet før vi foretar oss noe konkret.

Permanent endring?
- Hva betyr det i forhold til oppsigelser?

- Dersom departementet fører oss tilbake til en normalsituasjon ved neste budsjett, regner jeg med at vi vil kunne absorbere dette gjennom naturlig avgang. Men om kuttene i basisbevilgningen videreføres, vil det innebære en permanent endring i vårt aktivitetsnivå.

- I en verste-fall-situasjon: Hvordan vil innskrenkinger i aktivitet og stillinger fordele seg, når det gjelder fag og når det gjelder vitenskapelig vs. teknisk-administrativt ansatte?

- Det kan vi ikke si noe om nå. Ingen sektor er skjermet, og vi vil se på alle sider ved vår virksomhet.

Campusutvikling
- ”Campusutvikling i Trondheim” er en videreføring av tidligere utredningsvirksomhet for samlokalisering av universitetet. Universitetet har så langt brukt, eller vedtatt å bruke, rundt 20 millioner kroner på dette. Er ikke det råflott i en situasjon hvor NTNU må spare penger?

- Jeg ser klart at departementets kutt maner til nøkternhet, og det akter vi å følge opp i praksis. Men jeg har også et ansvar for å påse at vi utfører skikkelig arbeide, og et slikt utredningsarbeid skal overholde Finansdepartementets krav til kvalitetssikring, slik det framgår av KS 1. Dette er ingen selvfølge, blant annet har Veterninærhøgskolen hatt visse problemer med godkjenning av et prosjekt de driver. Dette er en engangskostnad, og må vi være sikre på å gjøre en ordenlig jobb her. Det er ikke gratis.

Retrettstillinger?
- I framlegget til enhetlig ledelse er universitetsdirektøren borte. Samtidig foreslår du å opprette egne stillinger for prosjektdirektører, som rapporterer direkte til deg. Er dette retrettstillinger for nåværende universitetsdirektør Per Ivar Maudal, og prosjektdirektør Inge Fotland?

- Når det gjelder sistnevnte, er han ansatt som prosjektdirektør for Campusutvikling i Trondheim, og jobber slik videre med det han har arbeidet med tidligere. Når det gjelder universitetsdirektøren, er det naturlig å bruke hans kompetanse i en sammenheng hvor jeg føler behov for å ta et overordnet, strategisk grep.

Innovation Village
- Hva tenker du på?

- Jeg tenker på randsonevirksomheten vår. Et flertall av dagens randsone-selskaper, som TTO og Samfunnsforskning AS, er etablert i løpet av de siste fem årene. Målet er å samle slik virksomhet under en felles paraply.

- Vi har allerede ”Innovation Village” som er et samlingspunkt for nyskapende virksomheter, for eksempel gjennom å etablere et ”prosjekthotell” hvor samarbeidspartnere kan leie seg inn og komme nærmere samarbeidspartnere ved universitetet. Dette ønsker jeg å ta tak i, og når Per Ivar Maudal, med den relevante kompetansen han har, nå fristilles, er det naturlig å benytte seg av ham til dette.

Rektors vikar
- Du er ansatt rektor, med to prorektorer. Hvem skal være din vikar i ditt fravær?

- Det har vi faktisk ikke tatt stilling, fordi vi ikke har hatt behov for vikar så langt. Det vil bli tatt en beslutning om dette i forbindelse med fullmaktskartet for den nye organisasjonen.

På styremøtet i morgen torsdag er det mange viktige saker som tas opp: Møtet innledes med NTNUs strategidokument, og etterfølgende saker som studieprogramporteføljen, organisering av NTNUs sentrale ledelse og campusutvikling ved NTNU, er nært koblet til dette. Sakskartet for møtet finner du her.

Av Tore Oksholen