MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-kursen frem mot 2020 stakes ut (15.11.06, 13:07)

Styremøtet i morgen starter med behandling av NTNUs strategidokument. Her settes det svært konkrete mål for hvordan NTNU skal bli internasjonalt fremragende og Europas mest attraktive studiested innen utvalgte studier.

Øvrige saker på styremøtet i morgen er nært knyttet opp mot strategidokumentet. Det gjelder hvordan studieporteføljen skal utvikles, hvordan ledelsen skal organiseres og utvikling av en hensiktsmessig campusløsning.

Blant de 1 prosent på topp
I det kompakte og konkrete strategidokumentet er hovedvisjonen at NTNU skal være internasjonalt fremragende i 2020, og det konkretiseres med at

 • NTNU er i internasjonal toppklasse på et utvalg av faglige styrkeområder
 • NTNU er blant de ti ledende teknisk-naturvitenskapelige universiteter i Europa
 • NTNU som breddeiuniversitet er blant de 1 prosent beste i verden.

  Dette følges opp av konkrete mål for forskning, utdanning, formidling, nyskaping og organisasjon, spesifisert for årene 2010 og 2020.

  350 doktorgrader i året
  For forskningen er målet 350 PhD-kandidater per år og en andel på 25 prosent av de nasjonale publikasjonspoeng innen 2010. Eksternfinansiert forskning skal øke med 35 prosent.

  For utdanning er målet 2,5 primærsøkere per studieplass i 2010, og i 2020 skal NTNU være Europas mest attraktive studiested innen utvalgte studieprogrammer. Innen 2020 skal NTNU være rangert blant Europas 20 beste på anerkjente målinger.

  20 nyetableringer per år
  Innen 2010 skal minst 20 nyetableringer per år – nye bedrifter eller lisensieringer - ha sitt utspring fra NTNU, og i 2020 skal NTNU være blant Europas 10 ledende universiteter innenfor forskningsdrevet innovasjon.

  Hele strategidokumentet er lagt ut sammen med styresakene på styrets nettsider.

  PER KJØL er prosjektleder for gjennomføringen av NTNU-strategien styret skal vedta i morgen. - Vi skal utvikle verktøy og kompetanse som understøtter prossen på en god måte, forsikrer Kjøl.
  Tett oppfølging
  Seniorrådgiver Per Kjøl ved Organisasjonsavdelingen er prosjektleder for implementering og oppfølging av strategiplanen. Han sier at det nå blir viktig å sette i verk tiltak og prosesser på flere områder - tiltak som skal trekke i samme retning mot en realisering av de ambisiøse planene.

  - Kan du nevne eksempler på slike tiltak?

  - De fleste tiltakene må gjennomføres ute i organisasjonen. Prosjektet har ansvar for å legge til rette. Vi vil tilby lederstøtte, bygge kompetanse i endringsledelse, få på plass indikatorene for målbare resultater, utvikle rutiner og verktøy for resultatoppfølging. Vi vil innhente data fra ledende læreteder med med tanke på "benchmarking" mot NTNU, definere et årshjul for de viktigste aktiviteter - for å nevne noe, sier Kjøl.

  - Så gjennomføringen vil berøre hele organisasjonen?

  - Alle medarbeidere vil bli berørt, presiserer Kjøl, men legger til at det vi ligge et spesielt ansvar på rektorat, dekaner, instituttledere og ledere i staben. - Strategiplanen vil kobles nært til plan- og budsjettprosessen, og det må kobles ressurser til de strategiske tiltakene som prioriteres.

  - Vi må bygge en kultur rundt det å håndtere endring, få åpenhet i rapporteringen og få alle til å trekke i samme retning, avslutter Kjøl.

  Tekst og foto Arne Asphjell

 •