MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 16. NOVEMBER:
Fasttømret strategi mot 2020 (17.11.06, 08:30)

Styret kom i mål med det nye strategidokumentet under torsdagens styremøte.

Det medisinske fakultetet var vertskap da NTNU-styret torsdag behandlet flere tunge saker som har preget en rekke styremøter i løpet av året som har gått.

Nå er det opp og avgjort, i hvert fall på papiret: NTNU skal bli internasjonalt fremragende innen 2020.

ROSTE STRATEGIPLANEN: Nyvalgt styremedlem Ådne Cappelen skrøt av det nye strategidokumentet som ble lagt fram for styret torsdag. – Dette er mer konkret og handlingsorientert enn de fleste strategier jeg har sett, og en klar tydeliggjøring av hvordan man skal gå i ulike retninger, sa SSB-direktøren.
Tydeliggjør strategiske mål
- Dette strategiarbeidet representerer en kvalitetsheving for NTNU, og det vil jeg gjerne gi administrasjonen en honnør for, innledet Siri Beate Hatlen.

NTNU-toppene var svært godt fornøyd med det nye strategidokumentet ”NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende”, som vil ligge i bunn for det aller meste av aktiviteten ved universitetet de neste 14 årene.

Rigmor Austgulen påpekte at det er en diskrepans mellom rektoratets ambisiøse mål og det fagmiljøene ved fakultetene mener de makter å få til.

- Det konkrete ambisjonsnivået vi har i dag vil være gjenstand for forhandling og diskusjon med fagmiljøene, og så får vi justere målsettingene dersom det viser seg at vi har satt oss litt for høye mål, presiserte prorektor Astrid Lægreid.

- Det må dessuten tas høyde for egenarten til de ulike fagmiljøene, supplerte styreleder Marit Arnstad.

Strategiplan vedtatt mot én stemme
Strategidokumentet ble vedtatt med noen kortfattede endringer, hvorav den kanskje vesentligste tilføyelsen knytter det nye dokumentet noe tettere til det fortsatt gjeldende strategidokumentet fra 1998, Kreativ, Konstruktiv, Kritisk:

NTNU må [...] bevare og utvikle universitetet som særskilt demokratisk institusjon, ved å ivareta de tilsattes og studentenes ytringsfrihet og aktive medbestemmelse.

GLEDER SEG TIL ØKTE INSENTIVER: En omvisning ved Det medisinske fakultet inngikk i torsdagens styremøte. Ved Senter for hukommelsesbiologi (CBM) fikk denne karen ved navn 647 møte NTNU-toppene og demonstrere sine spisskompetanser i forskningens tjeneste. Insentiver for god arbeidsinnsats ble gitt i form av tørrfor. (Til rotta 647, for ordens skyld).
Styret tok dessuten inn egne punkter om at etter- og videreutdanning skal styrkes, og at organisasjonen skal motivere ansatte til bedre innsats og samarbeid gjennom økt bruk av insentiver.

Rektor ble bedt om å vektlegge arbeidet med å harmonisere mål, indikatorer og tiltak med et ambisjonsnivå som gjør at NTNU når sine overordnede mål. Styret ønsket også årlig rapportering om gjennomføringen av strategiarbeidet.

Styremedlem An-Magritt Jensen fant heller ikke torsdag å kunne støtte strategidokumentet, og stemte imot. Jensen var av den oppfatning at det nye strategidokumentet er til dels motstridende i forhold til verdigrunnlaget i Kreativ, Konstruktiv, Kritisk, og hun varslet en protokolltilførsel for sin stemmegiving, som vil legges ut her så snart den kommer Universitetsavisa i hende.

- Jeg er skeptisk til at bedriftsetableringer og lisensieringer skal være en del av universitetets oppgaver, sa Jensen.

- Strategiplanen skal være et supplement til KKK, som hele tiden har ligget til grunn for det nye strategidokumentet, forsikret prorektor Astrid Lægreid, og sa også at det er departementet som ønsker, og fordeler midler, ut fra antall bedriftsetableringer, lisensieringer og annen nyskaping som nå er en av universitetets kjerneoppgaver ved siden av forskning, undervisning og formidling.

Av Kenneth Stoltz