MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Råd for det meste (20.11.06, 06:26)

Er du student og har trøbbel med kjæresten eller vanskelig for å få studielånet til å strekke til - nå er det hjelp å få.

HJELP Å FÅ Gode råd er aldri dyre hos Jenny Bremer i SiT Råd.
I høst har trondheimsstudentene hatt fast tilbud om alt fra samlivskurs og sorggrupper til rådgivning om økonomi eller rusmisbruk. – Målet er økt mestring av hverdagen, sier prosjektkoordinator Jenny Bremer ved Samskipnaden.

Bakgrunnen er at Samskipnaden gjennomførte en større helse- og trivselsundersøkelse blant studentene i 2004. Den avslørte at det så langt fra er bare idyll i ”Studentby nr 1”. Det kom fram at studenter sliter med så mangt i hverdagen, som ikke nødvendigvis har med studiene å gjøre, men som i høy grad påvirker studiesituasjonen.

Utilstrekkelighet
- Hovedinntrykket er at studentene er aktive og ressurssterke, men det er alltid noen som sliter. Særlig knyttet til opplevelse av stress, dårlig samvittighet og utilstrekkelighet, utdyper prosjektkoordinatoren.

Områder som utpekte seg spesielt var vennskap og samliv, økonomi, rus, motivasjon og sorgbearbeiding. Som et prøveprosjekt har Samskipnaden opprettet SiT Råd - en gratis kurs og rådgivningstjeneste i Lucasbygget. Tilbudet omfatter alt fra samlivskurs og ta ordet- kurs til jushjelp, sorggrupper og temamøter.

Ventelister
- Responsen har vært overveldende, forteller Bremer, og nevner at ta ordet-kurset blir arrangert jevnlig og at det alltid er ventelister.

- Dette er et tilbud for dem som føler sterkt ubehag ved å snakke i forsamlinger. Deltakerne er i alle aldre. Den eldste var 50, men gjennomsnittsalderen ligger på 25. Det er nok en liten overvekt av jenter, men det er omtrent lik fordeling mellom Dragvoll og Gløshaugenmiljøet. Felles for alle er at de har lite øvelse i å ta ordet og mangler mestringserfaring på å holde foredrag. På kurset får de trene seg, og de opplever stor nytte av å sette ord på problemet og diskutere med likestilte, forklarer Bremer.

Stort behov
Sorggruppene blir ledet av studentprestene og er et tilbud for dem som har mistet noen som sto dem nær, enten det har skjedd nylig eller at det er en tid siden. Bremer understreker at tjenesten er helt uavhengig av livssyn – årsaken til at den blir ledet av studentprestene, er at de har mest trening og kompetanse på området.

Helse- og trivselsundersøkelsen avdekket et stort behov for rusforebyggende arbeid blant studenter. Hele 40 prosent av de som var med oppga at de brukte alkohol hver uke. Ti prosent drakk alkohol flere ganger i uka, og to hadde symptomer på avhengighet. Ytterligere to prosent svarte at de brukte narkotika.

Tiltakene mot rus gjennomføres i samarbeid med Midtnorsk kompetanseenhet for rusforebygging.

Student hjelper student
Hver onsdag åpner Lucassenteret for generell råd og veiledning om livets små og store utfordringer, under mottoet student hjelper student. Det er avgangselever fra sosionomutdanningen som besørger denne tjenesten. Bremer forteller at tilbudet er ganske ferskt men håper at det skal bli permanent.

- Hele prosjektet er en prøveordning for tre år i første omgang. I denne fasen prøver vi ut nye tilbud og justerer underveis, og vi skal følge opp med en ny helse- og trivselsundersøkelse. Målet er å gjøre SiT råd til en fast enhet ved Samskipnaden, opplyser Bremer.

Kunsten å overleve
- Tiltaket har blitt svært godt mottatt så langt. Blant suksessene er et temamøte vi hadde om økonomi og ernæring like etter semesterstart i høst. Studentene fikk konkrete råd i kunsten å overleve på studielånet. Vi gikk gjennom budsjett, regnskap og utgiftsposter. Det var umulig å få budsjettet i balanse, men deltakerne fikk mange lure tips i å strekke det lengre. Blant annet bidro Bernt Knutsen fra SiT kafé med tips om mat og oppskrifter. Det var tydelig populært og vil bli gjentatt, lover Bremer.

Tekst og foto: Synnøve Ressem