MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bedriftspresentasjoner fungerer dårlig (16.11.06, 09:11)

NTNU har mye å gå på for å få til et godt samarbeid mellom studenter og det lokale næringsliv.

FELLES INTERESSER Dag Ove Johansen i Rådmannens fagstab, Marthe Strømmen og Ingvill Aune fra Humanister i Praksis tar et felles tak for å utnytte studentene som ressurs for byen.
Det viser en forundersøkelse blant bedrifter i Trondheim, utført av NTNU-studentene Marthe Strømmen og Ingvill Aune, på oppdrag fra Rådmannens fagstab.

- Prosjektet går ut på å kartlegge studenters kjennskap til bedrifter i Trondheim, og trondheimsbedrifters kjennskap til studenter, forklarer Strømmen og Aune.

Lokker med gratis mat
De har spurt et utvalg store og mellomstore bedrifter om deres forhold til utdanningsinstitusjonene og om rekruttering av nye medarbeidere.

- Samtlige oppleverer at institusjonene er tilgjengelige, men ønsker at de skal ta mer initiativ. Flere påpekte at dagens ordning med bedriftspresentasjoner fungerer dårlig. De opplevde at mange studenter kom dit for å få gratis mat og drikke, og at de ikke traff de studentene de helst ville få kontakt med.

Noen hadde langt bedre utbytte av å invitere studentene til bedriften. Ulempen er at slike opplegg er ressurskrevende, og dermed vanskelig å gjennomføre for mange småbedrifter. Men alle bedriftene hadde en eller annen form for kontakt med en eller flere utdanningsinstitusjoner. Noen sa også at de kunne tenke seg å delta i undervisning, forteller Strømmen og Aune.

Informasjon og oppfølging
Bedriftene svarte forskjellig på spørsmål om å ansette nyutdannede medarbeidere. Bare to av dem søkte primært etter nyutdannede. Begrunnelsen var at de hadde behov for å sikre kontinuiteten i arbeidsstokken. Småbedriftene la mer vekt på medarbeidere med erfaring.

Det går fram at de store bedriftene gjerne tar inn studenter i sommerjobber. To av dem som var med i undersøkelsen hadde traineeordninger i tillegg. Flere hadde samarbeid med studenter som tok masteroppgave på bedriften.

Studentene noterte seg også synspunkter på konkrete samarbeidstiltak som Idéportalen og Bindeleddet. Her etterlyste bedriftene mer informasjon og bedre oppfølging.

OECD-prosjekt
Spørreundersøkelsen blant studenter ble igangsatt i forrige uke og omfatter HiST, BI og NTNU. Spørsmålene dreier seg om kjennskap til trondheimsbedrifter, lyst og motivasjon for å begynne å jobbe i bedriftene, og ikke minst, til å bli i Trondheim etter studiene. Svarfristen er satt til slutten av november.

Prosjektet til Strømmen og Aune er et forprosjekt til en større studentundersøkelse i regi av Næringsforeningen i Trondheim og Trondheim kommune.

– Bakgrunnen er OECD-undersøkelsen om høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling. Den anbefaler å utnytte studentene som en ressurs, motivere dem for å begynne i næringsliv eller offentlig virksomhet og få dem til å bli her etter endt utdanning, opplyser Dag Ove Johansen i Rådmannens fagstab.

Han forteller at temaet også står på dagsorden til en workshop med Studentrådet 15. desember. Studentrådet er opprettet som høringsorgan for og av Trondheim kommune.

Marthe Strømmen og Ingvill Aune kom med i prosjektet gjennom sin praksisperiode i studieemnet Humanister i praksis, HiP. Strømmen er bachelorstudent i europakunnskap, Aune er masterstudent i nordisk språkvitenskap.

Tekst og foto: Synnøve Ressem