MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UNIVERSITETET I OSLO:
Planlegger stort jubileum i 2011 (21.11.06, 13:00)

Norges første universitet fyller 200 år om fem år. Jubileumsplanleggingen begynte for ti år siden, og nå inviteres andre universitet med på markeringen.

Trondheim har også sine ”kunnskapsjubileer” under oppseiling. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) runder 250 år i 2010, og dette året er det også 100 år siden Norges Tekniske Høgskole (NTH) åpnet sine dører på Gløshaugen.

Foreløpig er lite planlagt for en markering av teknologiutdanningens hundreårsjubileum her i landet, og kanskje kan det derfor være like lurt å benytte seg av UiOs tilbud om en samlet markering av jubileet for universitetsutdanning i Norge.

EN FELLES MARKERING: Det er oppfordringen fra John Peter Collett, historieprofessor ved UiO og leder for prosjektet med å skrive et seksbinds verk om universitetets historie. – Det vil være uheldig om Trondheimsmiljøet tretter ut det norske folk og mediene med en markering av sitt jubileum ett år før UiO skal feire, mener han. Derfor inviterer han til en felles markering av kunnskapsnasjonen Norge i 2011. Foto Arne Asphjell.
Jubileum for hele nasjonen
- Vi ser på vårt jubileum som et jubileum for kunnskaps-Norge, og derfor synes vi det er naturlig å invitere de andre universitetene med på feiringen, sier John Peter Collett, historieprofessor ved UiO og leder for prosjektet med å skrive et seksbinds verk om universitetets historie.

– Vi vet det er flere jubileer på gang, og det vil være uheldig om vi skulle ødelegge for hverandre, sier han, og tar til orde for et landsomfattende samarbeid om et ”universitetsjubileum”.

- Vi må heve oss over regionale interesser når vi skal markere 200 år med universitetsutdanning i Norge. Vi vil trekke fram nasjonale temaer som berører mange utdanningsinstitusjoner, og det bør markeres i samarbeid med de andre universitetene, mener Collett.

25 årsverk
- Vi trenger en arena for å skape forståelse for hva institusjonen er – både innad og utad. Et jubileum er en fin anledning til å skape en slik arena, konstaterer Collett. - Derfor har vi satt i gang dette omfattende selvransakingsprosjektet, om vi kan kalle det det. Vi skal skrive universitetets historie i en serie på seks bind. Omlag 30 hovedfagsstudenter og ca 17 doktorgradsstudenter har deltatt og deltar i prosjektet, som vi regner med vil komme på nærmere 25 årsverk.

- Vi har en bred, tverrfaglig mobilisering, en kompetanseoppbygging som ser på hvilken betydning kunnskap har i samfunnet, og hva universitetet som kunnskapsinstitusjon er. Kvalitetsreformen har vært med på å aktualisere dette arbeidet, forklarer han.

Et annet konkret prosjekt UiO vil sette ut i livet er å etablere et universitetsmuseum i Observatoriebygningen på Solli.

Vil se fremover
Selve jubileet vil bli en markering som ikke bare er tilbakeskuende – ikke bare historie.

- Vi vil være en institusjon for fremtiden og må vise omgivelsene at vi er kreative, vise hvilke verdier som ligger i organisasjonen, vise hvilken betydning vi har for samfunnet, opplyser Collett.

- Universitetets historie er historien om nasjonen. Da universitetet ble etablert i 1811 var Norge en ung og fattig nasjon. Universitetet ble etablert med basis i en innsamling, en nasjonal dugnad, og også med betydelig hjelp utenfra.

- Det er fortsatt nasjoner i verden i dag som er på det stadium Norge var for 200 år siden, og vi har et ønske om å gjøre noe for en slik nasjon. Kunne det være en mulighet for oss å gi videre av det vi har fått ved å ta en nasjonal dugnad for å hjelpe til med å etablere et universitet i et afrikansk land? Det ville vært en virkningsfull markering av at vi har tro på at universitetet står for noe av betydning i dag og for fremtiden, mener Collett.

VIKTIG FOR NORGE: - Universitetet har vært viktig for nasjonens utvikling, og det ønsker vi å få frem i forbindelse med jubileet, sier Inger Stray Lien. Foto Ola Sæter, UiO.
Samarbeid med Oslo kommune
Prosjektleder for UiOs kommende jubileumsmarkering, spesialrådgiver Inger Stray Lien, vil ikke helt gå god for at et slikt støtteprosjekt blir en del av markeringen.

- Dette er ikke bestemt ennå, sier hun, men legger til at man i forbindelse med jubileet ønsker å vise omfanget av samarbeidet som norske universitet har med sørlige land, og at man da vil trekke med de andre universitetene.

- Dette er ikke et rent UiO-jubileum, men et jubileum for hele nasjonens universitetsutdanning, understreker hun også. – Det har allerede vært kontakt med NTNU om samkjøring av jubileumsfeiringen, legger hun til.

Stray Lien opplyser at det også vil være et nært samarbeid med Oslo kommune, som skal arrangere VM på ski i 2011, og også markere Oslo som kulturby.

Jubileumspreg hele året
- I løpet av året har vi mange arrangementer ved universitetet, sier Stray Lien. – Vi har vurdert det slik at vi kanskje skal bygge på disse arrangementene og gi dem et spesielt jubileumspreg dette året, fremfor å lage mange egne arrangementer.

Vi vil at mange skal engasjere seg, og før jul skal vi ha en runde med alle fakultetene for å høre hva de har tenkt og eventuelt planlagt. I løpet av våren vil lage egne jubileumssider på nettet, og vi vil etablere en bredt sammensatt referansegruppe i tillegg til den styringsgruppen som allerede er etablert og som ledes av rektor, avslutter Stray Lien.

Av Arne Asphjell

Et sammendrag av UiOs historie