MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ond sirkel for faglig-pedagogisk dag (27.11.06, 23:10)

Et stadig dårligere fagtilbud har ført til minkende deltakelse blant lærerne: - Det er en reell fare for at tilbudet kan forsvinne helt, sier prosjektleder Eirik Rasmussen.

ØNSKER DEBATT: Prosjektleder Eirik Rasmussen håper på debatt rundt viktigheten av etterutdanning ved NTNU.
Helt siden begynnelsen av 1980-tallet har det vært arrangert faglig-pedagogisk dag ved NTNU. Tilbudet er myntet på lærere i grunn- og videregående skole fra hele Midt-Norge, og er et sentralt ledd i universitetets lovpålagte ansvar for etterutdanning av denne gruppen.

Nå føler arrangørene at det må holdningsendringer til blant både faglærere og deltakere, slik at man unngår kroken på døra.

Stadig færre deltakere
- Det er to grunner til at vi har færre deltakere nå enn tidligere: For det første er de ulike instituttene mindre villig til å stille faglærere til disposisjon, og for det andre har mange skoler nå et eget opplegg for de ansatte. I tillegg finnes det lærere som regelrett skulker eller driver med andre ting denne dagen, forteller Rasmussen.

Deltakerne Universitetsavisa snakket med på fredagens arrangement er enige i prosjektlederens analyse av situasjonen, og håper man i framtiden vil ta tak i problemene.

- NTNU burde jo benytte anledningen til å vise fram all kunnskapen og den faglige dyktigheten som finnes her. Universitetet skal jo ideelt sett være et fyrtårn for faglærerne i området, sier lærer ved Steinkjer Videregående skole, Mads Braarud.

HENTET SANGEN TILBAKE: Deltakerne på årets faglig-pedagogiske dag fant flere matnyttige kurs å gå på, men syntes likevel utvalget er tammere enn tidligere. F.v. Bodil Nordsteien, Bente Elnan og Mads Brand.
Flere fag burde stille
Han kan fortelle om en halvering av deltakere fra Steinkjer de siste fem årene, og legger skylden på et stadig dårligere fagtilbud ved NTNU, kombinert med nye tilbud fra andre aktører.

- Selv om jeg personlig fant mange forelesninger av interesse i år, så er det dumt at flere fag ikke stiller med representanter når det finnes mange interesserte. På den måten mister man nok flere deltakere til andre utdanningsinstitusjoner eller man risikerer at mange bruker dagen på noe helt annet, mener han.

Mangler folk
Fysikk var et av flere fagområder som ikke var representert ved dagen i år. Instituttleder Berit Kjeldstad synes dette er beklagelig, men mener det gjenspeiler NTNUs manglende satsning på bemanning innenfor fagområdet heller enn manglende engasjement.

- Hos oss er rett og slett mangel på folk årsaken. Vi har kun én ansatt i fagdidaktikk, noe som gjør det vanskelig å følge opp alle de arrangementer som vi ønsker, forteller hun.

Gidder ikke?
Rasmussen mener likevel at ikke alle har gyldig grunn. Noen institutt gir uttrykk for at de rett og slett ikke gidder å stille med faglærere, og Rasmussen håper nå å få i gang en debatt rundt viktigheten med etterutdanningen.

- Vi har et kunnskapsløfte vi må holde. Man regner jo med at nesten 60 prosent av de som utdannes på allmennfag blir lærere, og da burde det jo være en gjensidig interesse i å ha et godt etterutdanningstilbud. Det er derfor viktig å sette på dagsorden denne tiltakende slappheten vi ser fra både NTNUs og lærernes side, mener han.

ILDSJELEN KARI HAG mener det er viktig å prioritere etterutdanning, og håper bedre planlegging og kommunikasjon kan hjelpe til med å løfte arrangementet tilbake til gamle høyder.
Noen lyspunkt
På tross av den negative trenden, så finnes det likevel noen som tar tak der det behøves.

Rasmussen berømmer særlig Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) for å ha kommet på banen den senere tid. Blant annet var det i år flere forelesningstilbud innen kybernetikk, matematikk og IT.

Kari Hag ved Institutt for matematiske fag mener fagmiljøene har en plikt til å følge opp kunnskapsløftet, og synes det er rart at flere ikke benytter seg av tilbudet til å sette fokus på sitt fagområde.

Rekruttering til realfag
- For oss så er jo dette en fin mulighet til å prøve å rekruttere folk til realfagene. Vi må jo huske på at lærere er de beste ambassadører, sier Hag.

Hun poengterer likevel at det gjøres mye innen fagområdet som er rettet inn mot skolene, og har forståelse for at noen ikke har tid til å stille opp.

- Vi må likevel huske på at lærerne er viktige, og at faglig-pedagogisk dag bør prioriteres. Praktisk sett er det derfor nødvendig å koordinere alle de ulike arrangementene bedre og se dem i en sammenheng innen de ulike instituttene og fakultetene, sier hun.

Bak Bergen og Oslo
Rasmussen håper nå at stadig flere ildsjeler vil komme på banen, slik at arrangementet etter hvert kan komme på høyde med hva det er i Oslo og Bergen.

- Her ser vi et eksempel på en positiv sirkel: Institutt for matematiske fag med Hag i spissen har fått med seg resten av IME slik at vi innen disse fagområdene har fått til et godt tilbud i år. Og når tilbudet er godt, så kommer det folk og alle blir fornøyde, avslutter Rasmussen.

Tekst og foto Mari Rokkan