MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STUDENTRØSTEN:
Harris Utne: Elendig statsbudsjett (27.11.06, 23:01)

Reduserte bevilgninger til universitetene fører til at fag legges ned ved NTNU. Studentbarnehagene i Trondheim er fem ganger dyrere enn i Oslo og Bergen, og bussprisene stiger på nyåret. Avtroppende studenttingsleder Harris Utne er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

- Norsk Studentunion ble hørt i synet på pensjonsreformen, konstaterer Harris Utne.
I siste spalte tok jeg opp problemstillinger som studentene ved NTNU er særlig opptatt av, for eksempel utveksling og gjentak av frivillig eksamen.

Men det er ikke bare det som skjer ved universitet som påvirker studiehverdagen, også de politiske prosessene nasjonalt og lokalt har betydning, og det allerede neste år.

Hvileskjær
Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett som ikke akkurat legger opp til investeringer for fremtiden: Utdanning og forskning er kuttet kraftig.

Naturlig nok skulle de tre regjeringspartiene ha inn noen kjepphester hver i kabalen. Siden ingen hadde utdanning og forskning langt nok oppe på lista i valgkampen, var det det som måtte lide.

Vi fikk med andre ord en nedprioritering av noe som egentlig alle er for, for å få flertallsregjeringen til å holde sammen. Da blir det lett for statsråden å kalle det et ”hvileskjær”, for så å ta imot honnør når deler av kuttene kommer tilbake neste år.

Mindre faglig bredde
Og for de som tenker at statsbudsjettet ikke direkte angår dem: På siste styremøte informerte rektor om hvordan kuttene fra departementet skulle gjøres ved NTNU. Det er ikke lengre snakk om å kutte litt over hele fjøla slik det har blitt gjort før, men plukke ut deler av virksomheten.

Rektor har sagt klart ifra om at dette vil gå på bekostning av den faglige bredden ved NTNU. Prosessen med å gjøre disse kuttene begynner allerede over nyttår.

Samarbeid om politisk påvirkning
I møter med medlemmer av Kirke-, utdannings og forskningskomiteen og folk i departementet, snakker vi studentrepresentanter både om studentvelferd og for en styrking av sektoren som en helhet. Å få politikerne til å forstå at satsning på utdanning og forskning er tvingende nødvendig for fremtiden, er like mye studentenes oppgave som andre interessegrupper i universitets- og høyskolesektoren.

Å påvirke de politiske prosessene får en nettopp best til ved å samarbeide med andre interessegrupper.

Et meget godt eksempel på dette så vi i forbindelse med behandling av pensjonsreformen. Godt håndverk av Norsk Studentunion har fått Stortinget og opinionen til å forstå at denne reformen legger opp til en ytterligere svekking av insentivene for å ta høyere utdanning i Norge.

Så får vi håpe det tas høyde for dette når den endelige pensjonsreformen legges frem.

Rådyr barnehage
I forslaget til statsbudsjett er det også foreslått å ta bort tilskuddet for særtiltak i studentbarnehagene. Men det er ikke bare nasjonalt at politikerne har innflytelse på studiehverdagen. Av en eller annen grunn regner Trondheim Kommune studielån som inntekt, helt forskjellig fra for eksempel Bergen og Oslo. Resultatet blir at en ikke har krav på de samme prismoderasjonene og følgelig koster det langt mer enn det som er rimelig - 640 kr i Oslo, 410 kr i Bergen og 2250 kr i Trondheim.

I møte med Stortingsrepresentanter argumenterer jeg med at tilskuddet må tilbake til studentbarnehagene. Da blir det litt flaut når vi ikke en gang klarer å overtale lokalpolitikerne våre om at studielån ikke er inntekt.

Bussbilletten blir dyrere
I tillegg legges det opp til et kraftig hopp i bussprisene i forslaget til budsjett for 2007 fra rådmannen. Det hjelper ikke med flotte ord om studentenes plass i byen om en ikke følger det opp i praksis.

Siden sist har også Studenttinget gjort noen vedtak om for eksempel deling mellom tid til undervisning og forskning, Eksperter i Team og reglement for opptak til høyere utdanning, se Studenttingets nettsider..

Harris Utne
Studenttingsleder NTNU 2006