MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Campusutvikling i styret neste uke (30.11.06, 09:08)

En viktig sak på styremøtet i neste uke blir planene som legges frem om fremtidig campusløsning ved NTNU. – Dette er ikke et rektorpåfunn, det er et godt og kreativt teamarbeid som ligger bak, fastslår rektor.

- Jeg vil understreke at dette er et konsept under utvikling, og der de endelige planer skal fastlegges i samarbeid med styret. Det har vært et gledelig engasjement og en kreativ prosess bak forslagene som ligger i bunnen – innspillene fra de tre arbeidsgruppene, sier en engasjert rektor.

Forslaget til campusutvikling som styret får presentert i neste uke, berører både Dragvoll, Gløshaugen og Midtbyen/Kalvskinnet.

LØYPEMELDING: - Vyene for fremtidig campusløsning er en løypemelding som vi ønsker å få styrets tilbakemelding på, presiserer rektor.
Læringsvitenskapelig bygg
For Dragvollmiljøene står et læringsvitenskapelig bygg i fokus, der det er tanken å samle alle fagmiljø innen pedagogikk og didaktisk forskning. Dette er et område NTNU er sterk på, og som vil bli ytterligere styrket ved en tettere kobling mellom de ulike miljøene.

- Årsaken til at vi startet campusutviklingsprosjektet, var Dragvollmiljøets behov for forbedring av læringsmiljøet, påpeker rektor Digernes. - Miljøet hadde et følbart plassbehov, og vi har i prosjektet gått grundig inn i arealsituasjonen på Dragvoll. I tillegg til de pedagogiske disiplinene, tenker vi oss også bibliotek, campushotell og flerbruksareal plassert i det nye bygget.

- Samtidig ser vi for oss en omflytting for å få mer rasjonell utnyttelse av eksisterende lokaler, fortsetter han. - Et av forslagene er å flytte Institutt for musikk til sentrum, i nærheten av Musikkonservatoriet i Olavskvartalet.

- Hvordan arealene skal fordeles, blir en viktig del av prosessen vi nå står foran, oppsummerer rektor.

Innovasjonssenter i Hesthagen
For Gløshaugen vil det bli en gjennomgang av laboratorier, med tanke på effektivisering og bedre struktur.

- Det er særlig IVT-fakultetet som trenger en forbedring på dette feltet, opplyser rektor. Studentene trenger bedre laboratorieforhold, samtidig som det ikke er ønskelig å blande studentlaboratorier og laboratorier for forskning, som kan kreve adgangskontroll.

På Gløshaugen er det også foreslått et nytt bygg, et innovasjonssenter plassert i Hesthagen. Industriell økonomi og systemorienterte fag er aktuelle beboere her, herunder også Sintef teknologiledelse og eventuelt TØH om de er interessert. Et prosjekthotell er tenkt å inngå i felleskapet, samtidig som det også skal gis rom for sosiale aktiviteter.

- Vi tenker oss flere aktiviteter som ikke kan betegnes som kjernefunksjoner lagt til dette senteret, sier rektor, og legger til at man regner med å få kommersielle utbyggere med på å realisere senteret.

- Innovasjonssenteret vil åpne for en rokeringskabal på Gløshaugen, der det spesielt er IME-miljøet som har en trangbodd tilværelse i dag, opplyser rektor.

Arkitekt vil flytte
Et annet miljø som ønsker seg nye lokaler er arkitekt, som gjerne vil flytte til de kunstfaglige miljøene i Innherredsveien/Nedre Elvehavn.

Rektor nevner også en utbygging av Fengselstomta ved Samfundet som aktuell fremtidig plassering for de kunstfaglige miljøene.

- For vårt miljø er det to ting som er viktig, sier Tore Haugen, dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, og leder for gruppa som har utredet campusløsninger utenfor Dragvoll og Gløshaugen. - Vi må bli mer synlige i byen, og vi ønsker å beholde arkitektmiljøets tilknytning mot teknologimiljøet.

Haugen er fornøyd med at samling av musikk og de kunstfaglige miljøene er tatt med i dokumentene som nå legges fram for styret. Det gir mulighet for å realisere målet om å bli mer synlig i byen. Men han legger til at han kunne ønske at tiltakene var satt høyere opp på prioriteringslista.

De gamle planene om å plassere arkitektutdanningen i Høyskolebakken, ser han som en spennende mulighet, og er innstilt på legge ned mye innsats for å kunne realisere mer enn den minsteløsningen som nå foreslås for de miljøene han representerer.

Tekst og foto Arne Asphjell

Kunstfagene vil samles i sentrum
Nedbygging eller vekst på Dragvoll
Kvalitet foran kvantitet i campusutviklingen