MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Den store og den lille rektorpotten (1.12.06, 06:48)

NTNU-rektor Digernes rår over en stor pengesekk. Har du et godt prosjekt, er det fortsatt noen kroner igjen til fordeling i 2006.

Har du hørt om rektorpotten? Torbjørn Digernes disponerer elleve millioner kroner som han deler ut til ulike formål.

FAKTA

DEN LILLE REKTORPOTTEN
1. Prioritet – Studenter
Studenter som søker til spesielle arrangementer, konferanser, reiser etc. Studentkor.
2. Prioritet – Formidling
Formidling. Utgivelse av bøker som er relatert til NTNU.
3. Prioritet – Kulturarrangementer
Kulturarrangement hvor NTNUs ansatte deltar.
4. Prioritet – Kvinnerelaterte aktiviteter
5. Prioritet – Nye tiltak
Aktuelle og viktige saker i tiden
6. Prioritet – Konferanser
Ikke støtte til internasjonale konferanser som har deltakeravgift. Støtte vurderes om en konferanse når et stort publikum.

Den lille
I 2006 er det avsatt én million kroner til ulike prosjekter fra ”den lille rektorpotten”. Så fremt prosjektene faller innenfor kriteriene, kan enhver søke om midler herfra.

Hittil i år er omkring 600.000 kroner fordelt fra den lille potten. Søknader har blitt innvilget til alt fra plateutgivelser og hjelpeaksjoner, til innkjøp av noter, ekskursjoner og deltakelse i NM for hobbykokker.

En håndfull søknader har fått avslag, blant annet har støtte til et ball og en moskussafari for studenter i forbindelse med Eksperter i Team ikke blitt innvilget.

Fortsatt muligheter
Den spesielle budsjettposten ble opprettet for å møte uventede behov som oppstår i løpet av året, samt på tiltak og aktiviteter som faller utenfor ordinære budsjettposter.

Søknadene bør være godt begrunnet, og budsjett skal vedlegges. Interesserte må også oppgi om de har søkt støtte fra andre instanser. For at flest mulig skal ha mulighet til å få innvilget søknaden, bør ikke beløpene det søkes om være for høye.

Det er altså fortsatt kroner igjen på kistebunnen, og muligheter til å søke til et godt, NTNU-relatert formål. Men over nyttår blir nåløyet trangere. Den lille potten barberes ned til 300.000 kroner i 2007, som en konsekvens av de reduserte basisbevilgningene fra staten.

Den store
Den store potten på hele ti millioner kroner holder seg på samme nivå til neste år også. Dette er ”håndpenger” til større prosjekter som rektor har fått bevilget som et ledd i strategi- og omstillingsarbeidet ved NTNU.

Her finner vi støtte til tiltak som AIST-konferansen som nylig ble arrangert ved NTNU (50.000,-), til Technoport (1.000.000,-) og Senter for fornybar energi (500.000,-).

Av mindre poster finner vi støtte til evalueringsrapporten om TTO (58.000,-) og KappAbel-premie (60.000,-), mens det har blitt innvilget 1,9 millioner kroner i bilaterale midler.

Gode råd er dyre
Knapt 400.000 kroner til diverse NTNU 2020-relaterte tiltak er tilgodesett med penger fra den store rektorpotten, og én million kroner har gått inn på konto til Program for industriell økologi.

Den største utgiftsposten er imidlertid merket ”strategi”, og utgjør nesten 2,4 millioner kroner.

Den tidligere lederen for Forskningsstiftelsen Fafo, Thorbjørn Overholt, må sies å være en høyt skattet strategisk rådgiver for universitetsledelsen, da en betydelig del av denne posten er oppgjør for konsulenttjenester han har ytt NTNU.

Av Kenneth Stoltz