MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Styret enig om videre campusutvikling (7.12.06, 13:02)

Hovedsaken i styret etter lunsj er fremtidig campus-utvikling ved NTNU. Det er en mye mer forsonende tone over dagens styrebehandling av denne saken enn det har vært i tidligere runder.

REVIDERT TILRÅDING: Rektor starter med å legge fram en revidert tilråding i campussaken. - Ingen essensiell endring, bare en presisering. Så er det spørsmål om hva man nevner og hva man ikke nevner: jeg har slitt med å holde omfanget på dette dokumentet nede, innrømte Digernes,
Bare så det er klart: Det er den vedtatte tocampusløsning det nå fokuseres på. Styredokumentet finner du her.

Løpende, direkte rapportering fra diskusjonen får du her på Universitetsavisa.

Både Ådne Cappelen og første vara Jon Øyvind Eriksen har meldt forfall til styremøtet i dag, og andre vara Anne Kathrine Slungård har steppet inn. I campussaken har hun imidlertid valgt å gå på gangen.

Årsaken er habilitetsproblematikk i forbindelse med hennes stilling som markedsdirektør i Entra, en av de prekvalifiserte private partnerne i campusutbyggingen.

Dermed er det ti styremedlemmer som skal fatte vedtak i denne saken, ettersom Slungård ikke blir erstattet av tredje vara for de eksterne styremedlemmene.

ROS: - Jeg vil gi ros til administrasjonen. Nå er prosessen forankret i organisasjonen på en helt annen måte enn tidligere, sier Svein Lorentzen. Men drypper litt malurt i begeret: Styrets vedtak må i større grad bli den røde tråd gjennom hele dokumentet.
Nærmere løsning på konkretisering av campussaken
- Den reviderte tilrådingen fra rektor synes jeg har mange sunnhetstegn i og med at den har med tiltak som har kommet opp etter ønsker fra de ulike miljøene, sa Marit Arnstad.

- Jeg vil også benytte anledningen til å gi honnør til menneskene som har arbeidet med disse konkretiseringene av utviklingstiltak i tocampusløsningen. De har jobbet godt siden forrige styremøte, ikke minst tett opp mot fakultetene, sa Svein Lorentzen. Det er flere grep som er gjort her, som vil ha god effekt.

KLAR TILRÅDING: - Det har vært en del tvil om hva som egentlig er styrets vedtak i denne saken, påpeker Sverre Bugge Midthjell. - Det reviderte forslaget fra rektor levner ingen tvil: Encampusløsningen er et sekundæralternativ.
- Styret bør sette tydelige standarder før konkurransegrunnlaget går ut, sier Kristin Dæhli. - Jeg ser at gruppen som skal vurdere konkurransegrunnlaget er sammensatt av eksterne representanter. Jeg vil foreslå at også noen interne blir tatt med i gruppen, for eksempel fra Teknisk avdeling.

Revidert tilråding fra rektor
Rektor Digernes la fram en ny, revidert tilråding på styremøtet i forhold til det opprinnelige notatet. Den nye tilrådingen til vedtak som styret skal ta stilling til i dag, lyder som følger:

Styret viser til rektors notat datert 28.11.06 og ber rektor videreutvikle og detaljere campusutviklingsplanen i tråd med vedtak og prioriteringer i S-sak 73/06, og utvikle konseptene for Dragvoll, Gløshaugen/Øya og byen, i samspill med de berørte fagmiljøer og studentene.

Planen skal vise hvordan campusløsningen kan videreutvikles utover den 8-10 års tidshorisont som tiltakene i planen har. Campusutviklingsplanens tiltaksforslag skal reflektere prioriteringene i S-sak 73/06. Læringsarealer, biblioteksløsning og kontorarealer for ansatte på Dragvoll er en sentral del under førsteprioritetspunktet.

For at campusutviklingsplanen også skal kunne realiseres uten ekstra bevilgninger over Statsbudsjettet, skal det fremlegges en minimumsløsning der tiltaksplanen er skalert ned i omfang og slik kan representere et første byggetrinn i en ønsket campusutvikling. KS1 analysen skal ha en encampusløsning som et sekundæralternativ til Styrets vedtatte tocampusløsning. For at dette alternativet skal være sammenlignbart og gi en konsistent KS1 analyse, må det oppdateres slik at det reflekterer de samme behov og forutsetninger som tocampusløsingen.

TUNGT TILGJENGELIG: - Jeg innrømmer at konkurransegrunnlaget er ganske teknisk og tungt tilgjengelig, sier prosjektdirektør Inge Fottland, men han understreker at det blir først i neste fase at styret får dette til grundigere gjennomgang.
- Denne nye tilrådingen fra rektor har jeg ingen problemer med å stille meg bak, for nå er det ingen tvil om at det er arbeids- og læringsmiljøet i forbindelse med biblioteksløsning og kontorarealer på Dragvoll som har første prioritet, sa Sverre Bugge Midthjell.

- Vi har ikke brukt en krone på encampusløsningen siden styrevedtaket 10. mai, påpekte rektor, men i forhold til Finansdepartementet må vi i KS 1-analysen oppdatere alternativanalysen.

- Jeg ber om å bli trodd på at dette ikke er en omkamp om encampusløsningen, insisterte rektor.

- Vi håper å levere fra oss KS 1-dokumentene til myndighetene i midten av mai neste år, men det forutsetter at vi velger privat, ekstern partner på styremøtet i mars. Hvis denne framdriftsplanen følges, så er det mulig å komme inn i Stortingets budsjettbehandling for 2008, forklarte prosjektdirektør Inge Fottland.

POSITIVT OVERRASKET:- Det er alltid spennende når du ber om ordet i campussaken, Svein, innledet Siri B. Hatlen. – Derfor var det veldig hyggelig at du denne gangen gir ros for godt forankret prosess. Fra styrekollega Loktu fikk Lorentzen også ros for romslighet.
- Jeg er veldig bekymret for at vi ”slipper alle ballene" nå og velger privat partner, for nå forutsettes det at NTNU skal velge å bruke en privat partner etter den modellen som skisseres i notatet, mens vi vel egentlig hele tiden har forutsatt at styret skal vurdere denne modellen opp mot andre mulige modeller, sa Kristin Dæhli.

Om hovedinntrykk og enkeltpunkter i tilrådingen
- Får styret se og kommentere de sentrale delene av KS 1-dokumentet før det oversendes til departementet? lurte Terje Wahl.

- Det tar jeg som en selvfølge når den tid kommer, i mai neste år, sa Marit Arnstad.

- Jeg synes det er en rød tråd og en respekt for styrets vedtak i dette dokumentet. For meg er dette ganske fundamentalt, og det synliggjør hvordan administrasjonen jobber. Det vil jeg gi dem ros for, sa Hatlen. I tillit til at prosessen går i den retningen vi ønsker, synes jeg ikke KS 1-dokumentet skal tilbake til styret.

FRAGMENTERT: - Vi vil bruke det simuleringsverktøyet vi utviklet i første fase av campusprosjektet for å se nærmere på de miljøene på Dragvoll som ikke er nevnt i dette dokumentet, sier rektor. – Mange av disse har en fragmentert løsning i dag.
- Jeg forutsetter at administrasjonen følger opp og handler i tråd med de vedtak som styret fatter, og jeg er positivt overrasket over tilrådingen som foreligger. Og jeg har god tro på og håp om at dette er et dokument som styret kanskje kan samles om, etter at vi tidligere har vært nokså splittet i campussaken, sa Morten Loktu.

Det fikk Loktu rett i - rektors reviderte tilråding i dagens kapittel i campusutviklingssaken ble enstemmig vedtatt av styret.

Tekst og foto: Arne Asphjell og Kenneth Stoltz