MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bygdeungdom på flyttefot (8.12.06, 13:29)

Ungdom fra bygdenes øvre sosiale klasser er mer tilbøyelige til å flytte til byene, og de høster også den største gevinsten fra flyttingen.

Det skriver cand.polit. Johan Fredrik Rye (35) ved Norsk senter for bygdeforskning i sin doktorhavhandling. I dag disputerer han for graden dr.polit på Dragvoll.

Bygd eller by?
For de fleste ungdommer som vokser opp på bygda, er valget av fremtidig bosted et av de alle mest grunnleggende veivalgene man står ovenfor i livet, ettersom bostedsvalget ofte også avgjør den fremtidige utdannings- og jobbkarrieren, sier Rye.

Gjennom data fra folketellingene og flytteregistrene har han fulgt hele det norske bygdeungdomskullet som ble født i 1965 frem til 1998. Studien viser at det er tydelige sammenhenger mellom bygdeungdommenes sosiale bakgrunn og hvordan de har flyttet mellom bygd og by. Foreldrenes økonomiske status – og enda viktigere, deres kulturelle kapital – legger føringer på ungdommenes valg av fremtidig bosted.

Idyll eller kjedsomhet?
Flyttevalgene må samtidig sees i sammenhengen med bygdeungdommenes forestillinger om bygd og i by. I avhandlingen analyserer Rye hvilke refleksjoner elevene ved tre videregående skoler i Fjellregionen (Røros/Tynset-distriktet) gjør seg om bygde- og bylivet.

Ungdommene slutter på den ene siden opp om tradisjonelle forestillinger om bygda som "idyllisk", men de vektlegger samtidig den "rurale kjedsomheten". Det interessante er likevel de er klare strukturelle forskjellene i ungdommene betraktninger om bygdelivet, blant annet langs skillelinjer som kan føres tilbake til deres klassebakgrunn.

Samtidig viser spørreundersøkelsen, at til tross for at mange bygdeungdommer ønsker å flytte til byen mens de er unge voksne, så er deres bostedspreferanser langt mindre urbane når spørsmålet er hvor de ønsker å bo i senere livsfaser, for eksempel når de er småbarnsforeldre eller pensjonister.

Avhandlingen har tittelen "Geografisk og sosial mobilitet: Ungdoms bygd til by-flytting i Norge". Arbeidet er utført ved Norsk senter for bygdeforskning, med professor Reidar Almås som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Johan Fredrik Rye er cand.polit. (1999) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Han er ansatt som forsker ved Norsk senter for bygdeforskning.