MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Kunne vært mer aktiv (8.12.06, 14:33)

- NTNU kunne vært mer aktive i oppfølgingen av tidligere studenter og ansatte som har jobbet eller studert på Rosenborg, erkjenner rektor Torbjørn Digernes. Han beklager at noen opplever at de ikke er blitt fulgt opp godt nok.

Samtidig understreker rektor at NTNUs ledelse hele tiden fra 1997 har handlet slik den mente var best, ut fra den kunnskap den har hatt til enhver tid, og i samråd med den beste ekspertise.

Helse og sikkerhet er viktigst
- NTNU er og skal være en god arbeidsplass og et godt studiested. Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn. Som rektor forsikrer jeg derfor at vi skal gjøre alt som er i vår makt for å bidra til at alle berørte får den oppfølging som er hensiktsmessig og nødvendig, sier Torbjørn Digernes.

Rektor fremholder at NTNU ser det som positivt at det nå vil bli gjennomført en uavhengig gransking av alt som har skjedd i Rosenborgsaken. Han lover at NTNU vil stå til disposisjon for de som skal utføre undersøkelsen, og stille alt tilgjengelig materiale til rådighet.

Svarte departementet
I dag (fredag 8.desember) overleverte NTNU en redegjørelse om saken til Kunnskapsdepartementet. Departementet ba tidligere i uka om svar på fire spørsmål. De ønsket en oversikt over bygningsmessige og bygningstekniske forhold ved laboratoriene på Rosenborg, hvor mange ansatte og studenter som antas å kunne være berørt og hvordan disse har vært fulgt opp fra NTNUs side. Det ble også spurt om hva som er skjedd av forskningsstudier i tilknytning til saken og hvilke forebyggende tiltak NTNU for øvrig har gjort.

Varslet selv
I den åtte sider lange redegjørelsen fra NTNU (PDF-dokument) blir utviklingen i saken gjennomgått. Rosenborg-anlegget stod ferdig i 1960 og ble flere ganger ombygget og utbedret, før det ble fraflyttet i 2000.

MEDIETRYKK NTNU innkalte til pressekonferanse da kreftmistankene ble kjent i 1997.Foto: NTNU-Info/ Jens Søraa
Høsten 1997 gjorde NTNU kreftmistankene selv kjent gjennom en pressekonferanse. Bakgrunnen var en rapport fra Arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) ved tidligere Regionsykehuset i Trondheim som beskrev fire tilfeller av hematologisk kreftsykdom som kunne vært forårsaket av eksponering i forbindelse med laboratorievirksomhet.