MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Europas bølgekraft-elite til Trondheim (13.12.06, 16:01)

Torsdag og fredag møtes Europas fremste forskere innen bølgekraft på Tyholt, for å diskutere hvordan denne teknologien kan bidra til verdens behov for fornybar energi.

NY POPULARITET: Interessen for bølgekraft er større enn noensinne og trekker til seg studenter fra mange fagmiljøer, konstaterer Jørgen Hals (t.h.) og Torgeir Moan ved Centre for Ships and Ocean Structure på Tyholt.
- Målet med seminaret er å gjøre opp status for bølgeenergiteknologien i dag, og se på vilkåra for å utvikle og ta den i bruk fram mot 2020, forklarer Jørgen Hals ved Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS.

Patentert i 1799
Det første patentet for bølgekraft er over 200 år gammelt. Likevel har denne fornybare energikilden fått liten oppmerksomhet i sammenlignet med for eksempel vindkraft og solenergi. Helt opp til våre dager har teknologien vært for komplisert til at den har fått særlig utbredelse.

- I hvert fall har det vært slik her til lands, hvor vi har vært bortskjemte med billig vannkraft, presiserer Hals.

- I andre deler av verden er bølgeenergi et stort forskningsfelt. Både Japan og Skottland er langt framme. Portugal er første land i verden som tar i bruk et bølgekraftverk av stort format, med teknologi som er utviklet i Skottland, legger han til.

Involverer mange fag
Til tross for magre vilkår har NTNU en av verdens første pionerer på bølgeenergi, Johannes Falnes ved Institutt for fysikk. Falnes er i dag professor emeritus, men fremdeles aktiv, blant annet i prosjekter ved CeSOS.

Selv er Hals sivilingeniør i fysikk og i ferd med å ta doktorgrad på bølgeenergi. Han tar for seg styring av bølgekraftverk og løsninger som skal gi mer energi per investert krone.

Hals er en av flere unge forskere som arbeider med bølgeenergi ved CeSOS. Senterleder Torgeir Moan forteller at interessen for fagfeltet er sterkt økende, spesielt blant studenter. Han framhever at forskningsfeltet er tverrfaglig og anvender kompetanse fra mange fagdisipliner.

ENKELT PRINSIPP: NTNU deltar i Fred Olsens prosjekt Buldra som testes ut i Oslofjorden. De oransje "eggene" beveger seg opp og ned i forhold til plattformens bølgebevegelser. Dette skaper elektrisk energi.
Foto: Teknisk Ukeblad
Gode forutsetninger
NTNU er med på flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen bølgekraft. Blant dem som har kommet lengst er et prosjekt i regi av Fred. Olsen, med en modell av et kraftverk som testes ut i Oslofjorden.

Per i dag har Storbritannia et forsprang. Moan mener imidlertid at Norge har alt som skal til for å hevde seg i ledelsen, og peker blant annet på at vi er verdensledende innen marine konstruksjoner.

Muligheter for industrien
- Det gjelder å få mulighet til å utnytte tilgjengelig kompetanse. Her ligger store muligheter for norsk industri. Det krever politisk tilrettelegging. Veien fra utvikling av ny teknologi til industriell anvendelse er som kjent både lang og kostbar, framhever professoren.

Han tror at økt bevissthet om miljøproblemer og energikriser vil tvinge fram nye prioriteringer. Det gjør ham optimistisk i forhold til norsk satsing på bølgeenergi i framtida.

På seminaret torsdag og fredag kommer Europas fremste forskere innen bølgeenergi. Både vår egen pioner på området, Falnes, og Stephen Salter fra University of Edinburgh deltar. I tillegg kommer representanter fra de mest framstående firmaer som arbeider med å utvikle og ta i bruk bølgeenergiteknologi.

Miljøaspekt
Jørgen Hals er med i arrangementskomiteen og opplyser at seminaret har fått meget stor oppslutning. Stipendiaten legger ikke skjul på at miljøaspektet var avgjørende da han bestemte seg for å spesialisere seg på bølgekraft.

- Det er allmenn enighet om at det menneskeskapte presset på naturressurser og økosystem er større enn det jorda kan tåle på lang sikt. Omforming og bruk av energi spiller ei nøkkelrolle i dette bildet. En av hovedutfordringene er å finne fram til ei bærekraftig energiforsyning for verdenssamfunnet. Å lykkes med å utnytte bølgeenergien fra havet vil være et kjærkomment steg i riktig retning, sier Hals.

Han legger til at aktiviteten innen bølgeenergi er sterkt voksende og større enn noen gang.

Av Synnøve Ressem

Mer om forskning
Om CeSOS