MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ta pensjonistkurset i ung alder (14.12.06, 10:56)

Når du nærmer deg 60, får du tilbud om seniorkurs fra NTNU. Kurset er en nyttig forberedelse til pensjonisttilværelsen, men egentlig bør denne fasen av livet planlegges mye tidligere. Det anbefales derfor å ta seniorkurset i god til før du slutter i jobb.

PENSJONSEKSPERT: Kursleder Ture Dag Jansen nærmer seg pensjonsalder selv, og er etter mange år i Statens Pensjonskasse godt kvalifisert for å rettlede blivende pensjonister. - Jeg er reisende i pensjoner, sier han. Elisabeth Jansen (ikke i slekt) er ekspert på utregning av pensjon.
Økonomien er kanskje det som bekymrer folk mest når det gjelder å avslutte yrkeslivet. På seniorkurset er eksperter fra Statens Pensjonskasse tilstede og regner på ditt aktuelle tilfelle. Derfor får du et godt og sikkert estimat på hvordan du vil komme ut rent økonomisk som pensjonist.

Dessertgenerasjonen
AFP (Avtalefestet pensjon) etter dagens regler vil gjelde fram til 1. januar 2010. Det vil si at de som er født før 1948 er sikret pensjon etter gjeldende ordning. For senere etterkrigsbarn er situasjonen mer usikker. Temaet er som kjent under politisk behandling, og det ligger an til en innstramming av en ordning som oppfattes som for gunstig for arbeidstakerne og for dyr for nasjonen.

Forslaget til ny pensjonsordning som nylig ble fremmet, så ikke ut til å være så gunstig som dagens ordning.

Med AFP kan du gå av på 62 og få en årlig pensjon som utgjør 66 prosent av inntekten. Siden skatten blir mindre med senket inntekt, blir reduksjonen av nettoinntekten mindre enn man kan forvente.

ROLIG GJENG: Det er ingen disiplinære problemer på et pensjonistkurs.
De beste år er avgjørende
Dessuten er det annen detalj som kan slå positivt ut: Har du hatt forholdsvis bedre betalt arbeid tidligere i yrkeslivet, er det de 20 beste årene i din yrkeskarriere som legges til grunn når inntekten mellom 62 og 67 skal beregnes. De som har hatt gode tider tidligere i karrieren, men trappet ned mot slutten, også lønnsmessig, vil derfor bli oppmuntret til å si takk for seg ved 62.

Avsluttende lønnshopp?
For NTNUere som har hatt en stor del av sin yrkeskarriere i Sintef eller privat næringsliv med forholdsvis god lønn, vil det derfor være spesielt attraktivt å avslutte ved 62.

Fra 67 år og utover er det sluttlønnen din ved avgangstidspunktet som bestemmer pensjonen, og derfor vil det være gunstig med noen hopp på lønnsstigen like før du takker av.

Summa summarum: Beregning av pensjon er en fiffig affære, som det kan være gunstig å sette seg inn i tidlig i yrkeskarrieren. Dermed kan du drive bedre pensjonsplanlegging. Og derfor bør du ikke vente for lenge med å ta seniorkurs.

SOSIALT: Et godt måltid og en fruktbar prat med kolleger er et viktig innslag på slike kurs. Royal Garden pleier å være arena for disse kursene.
Ta vare på helsa
Andre økonomiråd inngår også i kurset. På høstens kurs hadde redaktøren i Dine Penger en nyttig gjennomgang av fallgruver når det gjelder arv, pengeplassering og eiendom.

En jurist er også av de faste foreleserne på kurset, og han ga nyttige råd om arv og spesielle forhold det er viktig å være oppmerksom på i denne sammenheng.

Men hva nytter det med penger hvis helsa er skral? Hvordan du best tar vare på helsa di som pensjonist, var det en engasjert lege fra Bergen som doserte om for blivende NTNU-pensjonister denne gangen. Her er kortversjonen av rådene som ble gitt på dette punktet: Unngå tobakk, forsiktig med alkohol, rikelig med fiber, lite smør, gå mye – raskt, og gjerne med staver.

Sjekk pensjonen din
Nærmere 300 NTNU’ere har vært gjennom kurset siden starten i 2004. Neste seniorkurs tilbys høsten 2007.

Hvis du vil vite hvordan din pensjonistøkonomi kommer ut, trenger du ikke vente til neste kurs. Ditt lokale trygdekontor (NAV) har gode rutiner på utregning av slikt, og det er bare å henvende seg dit og be om en såkalt serviceberegning. De nødvendige data sitter de inne med.

Tekst og foto Arne Asphjell

Sjekk NAVs pensjonskalkulator
Statens pensjonskasse på nett