MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ære til Egil Sakshaug (21.12.06, 08:38)

Professor i marinbiologi Egil Sakshaug er tildelt æresmedlemskap i Norske Havforskeres Forening.

HAVFORSKER Egil Sakshaug var en av de første her til lands som så sammenhenger mellom globalt klima og strømningene i verdenshavene.
Sakshaug er den andre som oppnår denne hedersbevisningen. Det første æresmedlemskapet gikk for øvrig også til en NTNU-er - professor Jens Glad Balchen ved Institutt for Teknisk kybernetikk.

Marin forskning
Norske Havforskeres Forening ble stiftet i 1949 og er en nasjonal interesseorganisasjon som dekker alle fagområder innen marin forskning, det vil si geologi, hydrologi, biologi og oceanografi. Foreningen har 350 medlemmer og ledes for tida av Gunilla Rosenqvist, professor ved Institutt for biologi.

Rosenqvist framhever at Sakshaug får æresmedlemskapet fordi han har vært med på å løfte fram forskningsfeltet og har bidratt til å skape interesse for havforskning både nasjonalt og internasjonalt. Hedersbeviset består av en plakett og et beger, som ble tildelt under et nordisk møte for havforskere tidligere i høst.

Lys og klima
Sakshaug skrev hovedfagsoppgaven sin i marin botanikk om planteplankton i Trondheimsfjorden. Senere tok han Dr. philos- graden i samme emne og har bidratt til at Trondheimsfjorden er en av de best undersøkte fjordene i verden.

Han har vært ansatt ved NTNU siden 1970 og ble professor ved Institutt for biologi i 1985.

Størstedelen av forskningen er konsentrert om marin botanikk, med særlig vekt på lys og klima. Sakshaug har publisert en rekke vitenskapelige artikler og populærvitenkapelige artikler og skrevet flere bøker.

I de senere åra har marinbiolog-professoren vært mest kjent for sin interesse for klima og klimaskiftinger. Sakshaug var en av de første her til lands som påpekte at man ikke kan forstå det globale klimaet uten å ha innsikt i strømningene i verdenshavene.

Engasjementet hans har medført deltakelse i en rekke internasjonale møter og symposier.

Av Synnøve Ressem

Artikkel i Gemini