MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Walter Keim: Går HiST mot enevelde? (21.12.06, 09:11)

Blir det omkamp i NTNU/HiST-sammenslutningen?

For ca. 15 år siden, var det en forsamling av alle ansatte på instituttet som bestemte i allmøter (direkte demokrati).

Så kom ordningen med valg av instituttstyrer/dekan og avdelingsstyre, dvs. representativ demokrati. Nå blir dekan ansatt av høgskolestyret. Blir avdelings-"styrene" som er eneste gjenstående helt valgte organ svekket enda mer?

Hvordan har HiST-ledelsen brukt sin økte makt? Resultatene av omorganisering, sammenslåing, regnskap, innsyn, sensurfrister og randorganisasjoner gir grunn til bekymringer.

I siste utgave av Høgskoleavisa 16.11.06 vant demokratiet en overbevisende tilslutning og seier i diskusjonen som beste styringsform og godt egnet for kunnskapsorganisasjoner.

Men høgskolestyrets vedtak 22.11.06 er et avvik fra normalordningen at rektor skal ansettes. Det ble ikke tatt standpunkt hvilken stilling avdelingsstyret skal ha.

Hvordan kan høgskolestyret komme til et slik resultat? Hva er kvalifikasjonen til medlemmene?

Eksterne styremedlemmers kvalifikasjoner
Forhenværende sykehusdirektør Roar Arntsen blir i Adresseavisen sitert med at styremedlemmene må være i stand til å si nei til ledelsen, hvis det er nødvendig.

Denne evnen mangler hos eksterne styremedlemmer i HiST. Henger det sammen med at eksterne medlemmer blir foreslått av en komitee ledet av styreleder og der prorektor er med (f. eks. HS-sak 18/2003)?

I teorien skal eksterne medlemmer fremme eiernes dvs. samfunnets interesser. Men udanningsdepartementet oppnevner bare blant de som i realiteten er foreslått av ledelsen selv. Er det da forunderlig at det ble i praksis dårlig styrearbeid?

Det er departementet og riksrevisjonen som selv må ordne opp i regnskapsproblemene som dokumenterer styrets manglende evne å føre tilsyn.

Arbeidsmiljøloven har i § 4-2 bestemmelser om medvirkning og "å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar". Høgskolen i Akershus (HiAk) har avskaffet avdelingsstyrene helt og erstattet med en dekan ansatt av høgskolestyret. Arbeidstilsynet kartla arbeidsmiljøet og kom 2006 med pålegg om mer demokrati.

Arbeidstilsynet påla høgskolen blant annet å tydeliggjøre skolens mål og ideologi blant de ansatte, å klargjøre ansvarsfordelingen for ansatte og ledere, etablere skriftlige rutiner for konflikthåndtering, foreta jevnlige kartlegginger av arbeidsmiljøet og gi ansatte reell medbestemmelsesmulighet, dvs. valg av avdelingsstyret gjeninnføres. (Sak 50/06)

Kommer samme utvikling i HiST? Med omorganisering ADM2003 har HiST allerede opplevd noe liknende.

Høgskoleavisa nr. 02/2005 skriver om sterk misnøye med personalpolitikken: "brutt av Hovedavtalen, loven, reglement og forskrifter samt inngåtte avtaler". Det gjelder bl. a. uklarhet i oppgaver, myndighet og hvem de skal rapportere til. HiST varslet i 2001 å ta full kontroll og dødsstøt for uavhengige stiftelser.

Eget selskap HiST Kompetanse AS ble en fiasko: 23.6.2006 sier HiST i dialogmøte med departementet: Det "blir ikke startet opp prosjekter innen selskapet (HiST Kompetanse AS) inneværende år".

Søker nåværende rektor/styreleder stillingen som ny rektor?

Det er besluttet at utlysningen ikke inneholder krav til akademisk kompetanse som nåværende rektor ikke oppfyller.

Omkamp om NTNU-sammenslutning?
En av kampsakende for nåværende rektor/styreleder var sammenslåing med NTNU. 87 prosent av NTNU-ansatte er i mot samorganisering/sammenslåing. Men det synes allikevel forbli målet.

Skal flytting av hele HiST til Elgsetergate gjøre det lettere å ta en omkamp om sammenslutning? Vil rektoren søke stillingen igjen i et styre som er foreslått av henne selv?

Høgskoleavisa 1.12.06: "Rektor Torunn Klemp utelukker ikke at hun søker på rektorstilling neste år", dvs. et kupp da det er det motsatte som ble sagt før. Det blir det gamle styret, som ledelsen selv foreslo som velger ny rektor. (HS-sak 74-2006). Rektor selv er ikke med i utvalget som foreslår rektorkandidat og kan dermed søke. Blir dermed HiST smuglet inn i NTNU bakveien?

Walter Keim

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv