MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Journalistisk organ eller bedriftsavis? (20.12.06, 13:18)

Da Universitetsavisa ble avviklet som organ ledet av en uavhengig redaktør, og lagt inn under informasjonsdirektøren, var skepsisen stor og jeg var en av dem som stemte imot i det daværende Kollegiet (nå: Styret) ved NTNU. Dette skjedde 24/5-2000.

Denne kontroversielle beslutningen ble forsøkt solgt inn ved at det står i den vedtatte teksten at "Avisa skal tilstrebe et kritisk journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer."

Nå har det dukket opp en sak som er en slags syretest på hvorvidt dette er sant om dagens UA: Fredag i forrige uke er førstesida i Adresseavisen dominert av et oppslag om en konflikt på SVT-fakultetet, hvor psykologiprofessorene Arnulf Kolstad og Torbjørn Rundmo er utestengt fra å utøve visse deler av sitt virke som professorer, av dekanus på fakultetet. Adressa følger også opp saka på lørdag.

Et tilleggspoeng i Adressa er å se saka i sammenheng med den nye styringsmodellen for NTNU, med ansatte toppledere.

Dekanus nekter helt å si noe om hvorfor - og en av to som det gjelder (Kolstad) sier at ikke en gang de veit hva de angivelig har gjort galt. Dermed får dette preg av å være en Kafka-lignende prosess. Dette har i følge Adressa blant annet ført til en underskriftskampanje med støtte til de to på Dragvoll, som fem kolleger har tatt initiativet til.

Nå kommer mitt poeng: Hvorfor har ikke UA, som altså skal redigeres i følge "et kritisk journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer", skrevet ett eneste ord om saka? Kriteriet er jo om dette er journalistisk interessant eller ikke, eller hva? Når det ikke står et kløyva ord om saka i dette organ, virker det som bedriftsavis-hensyn veier tyngre.

Er det noen fra NTNUs ledelse som har signalisert at saka ikke skal omtales?

I så fall er dette i strid med det fortsatt gjeldende Kollegie-vedtak om redigering av Universitetsavisa, jfr. utdraget av vedtaket sitert ovenfor.

Jeg vil gjerne ha forklaring fra UAs redaktør om hvorfor dere ikke har skrevet ett eneste ord om denne saka. For dere kan da ikke mene at dette er journalistisk fullstendig uinteressant?

Trond Andresen
Teknisk kybernetikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv