MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Dessertgenerasjonens pensjonsbetingelser (3.1.07, 11:12)

Vi kom i skade for å informere feil om pensjonsordningen i vår artikkel om seniorkurset ved NTNU. Her følger en korrigering og utdyping av dagens ordning.

I vår artikkel om NTNUs pensjonistkurs, var dessverre noen opplysninger ukorrekte.

Det er ikke slik at alle som er født i 1950 eller tidligere er sikret avtalefestet pensjon (AFP) etter de regler som gjelder i dag.

Gjelder til 2010
Det som ligger fast, er at dagens ordning vil gjelde frem til 1.1.2010. For å kunne gå av med pensjon ved 62 års alder, må du derfor være født før 1948.

Eller enda mer korrekt, bare de som er født i november 1947 eller tidligere rekker å bli med på dagens ordning. Det er nemlig slik at du må vente til måneden etter at du har fylt 62 med å gå av, og da vil ikke de som er født i desember 1947 rekke å benytte seg av dagens ordning.

OPPFORDRINGEN om å ta seniorkurset i god tid før pensjonering, står ved lag.
Overgangsordning?
Men som Ture Dag Jansen i Statens Pensjonskasse sier til Universitetsavisa, kan det bli laget lempelige overgangsordninger til en ny pensjonsordning.

Vi kan også nyansere litt mer i forhold til vår tidligere artikkel: I årene fra 62 til 65 er det Folketrygdens regler som gjelder, og pensjonen beregnes på grunnlag av de 20 beste år i din yrkeskarriere.

Pensjonskassens regelverk fra 65
Mellom 65 og 67 får du pensjon i henhold til de reglene som gjelder for Statens Pensjonskasse, det vil 66 prosent av sluttlønnen i Staten, forutsatt at du har full opptjeningstid, som er 30 år. Har du kortere opptjeningstid, multipliseres pensjonen med en brøk som er antall tjenesteår delt på 30.

Fra fylte 67 år vil det bli en samordning mellom Folketrygden og Statens pensjonskasse, og det fører som regel til at pensjonen øker litt, i hvert fall for de som har hatt bedre lønnsvilkår tidligere i yrkeskarrieren enn mot slutten.

Liten nedgang i nettoinntekt
Et annet forhold som teller i positiv retning er selvsagt at med redusert inntekt, vil også skatten bli mindre. For eksempel vil det bety at med en utbetaling på 66 prosent av full lønn, vil utbetalt pensjon ofte utgjøre 75 – 80 prosent av nettolønn ved pensjonstidspunktet.

Som AFP-pensjonist kan du etter dagens regler tjene inntil 15.000 kroner per år uten at pensjonen reduseres. Går du av med vanlig pensjon, gjelder andre regler.

Vilkårene for alderspensjon er godt forklart på Statens Pensjonskasses nettsider.

Tekst og foto Arne Asphjell

Tidligere artikkel i Universitetsavisa
Alderspensjon, Pensjonskassens nettsider
AFP, Pensjonskassens nettsider