MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Viggo Pedersen: Tidsskriftfrie bibliotek er mulig (4.1.07, 13:42)

I går skrev Universitetsavisa om konflikten mellom universitetsbibliotekene i Norge og forlaget Blackwell Publishing om pris på tidsskriftabonnementer. Viggo Pedersen mener det er på høy tid å se mot USA, der nye løsninger sparer tid og penger for universitetene.

Vitenskapelig informasjon er et gode forbeholdt de som kan betale. Tilgang til mange av artiklene som publiseres i kvalitetssikrede vitenskapelige tidsskrifter koster NTNU rundt 50 millioner kroner i året.

LANSERER SPARELØSNING FOR UBIT: - Man må strømlinjeforme abonnementsporteføljene og ha et minimum av tidsskrifter i abonnement - nemlig de som leses, foreslår Viggo Pedersen.
Foto: Astrid Dalåmo Letnes
Av NTNU sin bevilgning på 124 millioner kroner til Universitetsbiblioteket i 2005, ble ca 37 millioner brukt på litteratur og ca 57 millioner til å lønne bibliotekets 143 ansatte.

IVT, NT og DMF bruker sannsynligvis minst 8 millioner i året av sine fakultetsbevilgninger til litteratur. I tillegg setter mange institutter av store summer på tidsskriftabonnement og bokkjøp i sine budsjetter.

En stadig større del av de omtalte midlene bindes opp i abonnement på tidsskrifter og databaser, som er sterkt utsatt for prisstigning og valutasvingninger.

Denne utfordringen kan imidlertid møtes med noen enkle tiltak.

"Pay per view"
Å skaffe tidsskriftartikler just in time istedenfor just in case kan være en løsning. En stor del av artiklene som publiseres i de vitenskapelige tidsskriftene leses så lite eller ikke i det hele tatt slik at det ikke er nødvendig å abonnere på tidsskriftene.

Brukerstatistikk på nedlastede elektroniske artikler viser at det er slik.

Stevens Institute of Technology , Hoboken, New Jersey har redusert sin tidsskriftportefølje til et minimum, og i stedet satset på kjøp av nødvendige artikler til sine studenter og ansatte.

Artiklene kan søkes frem i store fagdatabaser som compendex, web of science, google scholar, eller andre. Etter å ha lest sammendraget av innholdet i artikkelen kan brukeren kjøpe artikkelen elektronisk på nettet. Dette er også mulig med Elsevier, Blackwell og andre forlag sine publikasjoner.

Infrastrukturen er her
Det finnes en rekke handelsløsninger der brukerne kan få tidsskriftartiklene direkte levert elektronisk. Anskaffelsen av artikkelen blir en sak mellom brukeren og leverandøren av artikkelen.

Flere forskere jeg kjenner i inn- og utland skaffer seg den informasjonen de trenger på denne måten. I næringslivet er dette en mye brukt løsning.

Store deler av infrastrukturen som skal til for å få til en slik direkte levering av tidsskriftartikler er allerede etablert ved NTNU.

Tidsskriftartikler kan skaffes direkte fra kommersielle leverandører via Universitetsbiblioteket sin hjemmeside med direkte elektronisk levering til brukerne. Brukeren kan, via sfx, gis mulighet for å laste ned eller kjøpe artikkelen – alt etter om NTNU har abonnement eller ikke.

Ansatte og studenter ved NTNU kunne tilbys en differensiert kvote med artikler som de kunne laste ned på NTNU sin regning.

Finansieringen av ordningen kan komme fra de midlene som blir tilgjengelig når tidsskriftabonnementer sies opp.

Basert på brukerstatistikk kan NTNU si opp de tidsskriftene som brukes minst. Det kan by på problemer dersom tidsskriftet er en del av en pakke. Ofte kan ikke ett enkelt tidsskrift sjaltes ut fra en pakke – prisen er den samme uansett. Man må derfor kvitte seg med hele pakken, men det kan vise seg å være lønnsomt.

Brukerne tilpasser seg - erfaringer fra USA
Brukerne har allerede vist at de tilpasser sin adferd til et slikt "tidsskriftfritt" bibliotek når de skal hente informasjon. Bruken av informasjon i elektroniske formater øker nemlig sterkt også ved NTNU, innen både teknologi og humaniora. Biblioteket ved NTNU er således en desentralisert støttefunksjon i de lokale læringsmiljøene.

Under en studietur til en rekke amerikanske universitetsbiblioteker i 2005, fremhevet vertene fordelene ved elektroniske tidsskrifter, og særlig de fornøyde brukerne.

En studie fra University of Pittsburgh (King et al, april 2004) viser at de vitenskapelig ansatte i stadig større grad finner artiklene de leser ved onlinesøk. De ansatte leser også dobbelt så mange artikler nå som for 25 år siden.

Studien fra University of Pittsburgh (King, april 2004) indikerer at studenter og ansatte i liten grad oppsøker det fysiske biblioteket for å finne de tidsskriftartiklene de trenger, nå som de får tilgang til artiklene elektronisk.

En omfattende studie foretatt ved University of Pittsburgh (King et al, april 2004) indikerer at de vitenskapelig ansatte sparer ca 20 timer per år per ansatt (totalt ca 50 000 timer) ved å få tidsskriftartikler tilgjengelig elektronisk på sin datamaskin.

Muligheten ligger der for den som vil benytte seg av den.

Viggo Pedersen

Se også sak i Universitetsavisa
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv