MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE:
Kunnskap skal stoppe forfall (5.1.07, 12:37)

Vedlikehold har en tendens til å bli nedprioritert når budsjettene strammes inn, og kommunale og offentlige bygg er særlig utsatt. Utvikling av eiendomsforvaltning som fag skal snu den negative trenden.

Statens byggtekniske etat og NTNU samarbeider om å bygge opp utdanning og forskning innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. I løpet av kort tid har NTNU kommet langt med å bygge opp studieprogrammer. Neste mål er å få fart på forskningen.

KOMPETANSEOPPBYGGING Tore Haugen (t.v) og kursleder Håkon Kleiven konstaterer at kurset "Kompetanse i eiendomsforvaltning" traff blink.
Passer for mange
Primus motor for offensiven er professor og dekanus ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, Tore Haugen. Torsdag fortalte han om arbeidet til en lydhør forsamling på Kursdagene om kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.

Haugen er spesielt fornøyd med å ha fått på plass flere masterprogrammer. Ett av dem er lagt opp som deltidsstudium for videreutdanning, og retter seg spesielt mot ansatte innen kommunal og offentlig eiendomsforvaltning. Programmet går over tre år og har for tiden 38 deltakere.

Et toårig masterprogram tar opp studenter fra ingeniørhøgskole eller tilsvarende utdanning på bachelornivå. Studenter ved Bygg og miljøteknikk og Arkitekt kan ta eiendomsforvaltning som enkeltemne eller som tverrfaglig studieprogram i fjerde og femte årskurs.

Haugen legger stor vekt på tverrfagligheten i fagtilbudet, og vil gjerne ha med studenter fra flere studieretninger, og nevner spesielt økonomi og organisasjon & ledelse.

FAKTA

Ingen betviler at planmessig vedlikehold gir lavere kostnader til eiendomsdrift og vedlikehold i det lange løp. Kursdagene i eiendomsforvaltning belyste årsaker til at dette ikke blir fulgt opp.

For lavt vedlikehold medfører høyere utgifter over tid enn det som hadde vært nødvendig med normalt vedlikehold.

For lavt vedlikehold medfører dårligere tilbud til brukere og høyere utgifter for eierne.

Det kreves relevant kompetanse for å være en god eier og forvalter. Eier og forvalter har et stort ansvar i forhold til offentlige krav til sikkerhet mot personskader, brann, miljøhensyn, energiforbruk og forurensing.

Kartlegger behov
I foredraget fortalte han fra en forskningsdag på Lerchendal gård i desember i fjor, holdt i regi av NTNU og KoBE, Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning. Arrangementet samlet aktører innen kommuner, fylkeskommuner, offentlige myndigheter, og forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet var å samle informasjon om FoU-behov.

Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner fokuserte mye på at det er et stort etterslep på vedlikehold i kommunene. Problemet er godt dokumentert.

Tall fra Statens byggtekniske etat viser at vedlikeholdsetterslepet på kommunale eiendommer ligger mellom 40 og 120 milliarder kroner. Dette tilsier at nivået på årlig vedlikehold burde være i størrelsesorden 900-1500 millioner kroner høyere enn i dag.

- Det som kanskje overrasket oss mest, var at vi fikk kartlagt et stort behov for definisjoner av begreper og en felles verktøykasse, slik at kommune-Norge kan snakke samme språk og utveksle informasjon, fortalte Haugen.

Forskning på mange nivåer
Forskningsdagen på Lerchendal avdekket behov for forskning, utvikling og kompetansoppbygging både for den som skal eie, forvalte og bruke bygningen.

Temaene spenner vidt og skal dekke alt fra investeringsbeslutninger og eiendomsøkonomi til systemutvikling, planleggingsverktøy og tekniske løsninger for bygningsdrift.

Med utgangspunkt i forskningsdagen blir det nå utarbeidet forslag til et forsknings- og utviklingsprogram for eiendomsforvaltning. Haugen tar sikte på både kortsiktige og langsiktige tiltak men legger stor vekt på å bygge opp et doktorgradsprogram.

Han ser for seg at finansieringen skjer i et samarbeid mellom departement, forskningsråd, kommunene, bransje og undervisningsinstitusjon.

Delemner innen eiendomsforvaltning har stått på programmet til Kursdagene ved NTNU i en årrekke. Men i år var første gang at temaet ble belyst i full bredde og med spesiell vekt på offentlige bygg. Kurset samlet ca 100 deltakere fra kommuner og offentlig virksomhet onsdag og torsdag.

Tekst og foto: Synnøve Ressem