MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

JUBILEUM I 2010:
Ingen jubileumsplanlegging (5.1.07, 08:05)

I 2010 er NTH og Studentersamfundet 100 år, DKNVS er 250 år, og det ligger an til en stor markering. Men NTNU-ledelsen tar ikke tak i saken.

UNIK SJANSE: - NTNU må gripe denne sjansen til å markere seg, sier Kristian Fossheim. Jubileumsmarkeringen bør ikke først og fremst bli en fest, men en mulighet til å vise hva sivilingeniørutdannigen ved NTH/NTNU har stått for og står for i samfunnet, mener han.
- Dette er en enestående mulighet til å markere NTNU og den innsats norske sivilingeniører har gjort som samfunnsbyggere gjennom flere mannsaldre, sier professor Kristian Fossheim.

Som visepreses i DKNVS – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab – har Fossheim fått i oppdrag å lede selskapets jubileumsforberedelser.

DKNVS ble som kjent stiftet i 1760 av biskop Johan E. Gunnerus og hans venner Gerhard Schøning og Fredrik Suhm. I dag har DKNVS Akademiet nær 500 innvalgte medlemmer, de aller fleste professorer i inn- og utland.

Ingen reaksjon fra NTNU
Fossheim forteller at det i fjor sommer var en rekke møter der NTNU, DKNVS, Studentersamfundet, Sintef og kommunen var representert for å planlegge det som kan bli en storslagen jubileumsmarkering i 2010. Møtene ble holdt i en meget positiv atmosfære, og i ettertid har DKNVS, Studentersamfundet og SINTEF sluttet seg til hovedtrekkene i de forslag komiteen la fram. Men NTNU har ikke svart på komiteinnstillingen.

- Det ble bl.a. foreslått et pilotprosjekt med intens jobbing i løpet av høsten 2006, og så en offentlig lansering av planene nå i januar, oppsummerer Fossheim, men konstaterer resignert at ingen ting av dette har skjedd på grunn av manglende svar fra NTNU.

Trondheim kommune deltok på planleggingsmøtene, og viste en entusiastisk velvilje til en slik markering. Men kommunen kommer selvsagt inn som en støttespiller først når de feirende partene er blitt enige om å gå i gang.

Marvin Wiseth deltok også, og var meget entusiastisk. Han sammenlignet denne muligheten med byjubileet i 1997.

Direktørene Per Ivar Maudal og Anne Katharine Dahl representerer NTNU-ledelsen i komiteen.

ETTER INITIATIV fra DKNVS ble det i mai 2006 nedsatt en samarbeidskomite for jubileumsarrangementer i 2010. Komiteen hadde et avsluttende møte i august, og forslagene har fått tilslutning fra alle jubilerende deltakere unntatt NTNU.
En historisk sjanse
- Grovt sett kan vi vel si at Universitetet i Oslo stort sett har utdannet til høyere stillinger i embetsverket, offentlig administrasjon og videregående skoler. NTH har utdannet de som har bygd landet – sivilingeniørenes innsats har vært svært viktig i det hundreåret vi har lagt bak oss. Ingen kan da ha noe i mot at dette blir markert, sier Fossheim med ettertrykk. - Hele universitetet vil tjene på det.

- Trondheim og NTNU har nå en historisk sjanse til å markere betydningen kunnskapsbyen Trondheim har hatt for nasjonen gjennom flere hundre år. Merk deg det – Kunnskapsbyen Trondheim 250 år – Allerede for 250 år siden ønsket Gunnerus å etablere Norges første universitet, påpeker Fossheim.

- Det er veldig skuffende at NTNU ikke en gang har svart på denne utfordringen. NTHs navn er borte, men realitetene er de samme. All ingeniørutdanning er videreført innen NTNU. Hvis ledelsen ikke griper muligheten, må styret ta tak i dette, mener Fossheim.

- Kan det være at ledelsen er tilbakeholden på grunn av at dette hovedsaklig vil være en sivilingeniørfeiring?

- Ja, så få det være det da, sier en indignert jubileumspådriver. – Det kan ikke være sånn at vi ikke kan markere jubileet fordi vi nå er blitt et bredere universitet. Alle bør være glade for og støtte opp under et initiativ for å markere universitetet. NTH/NTNU har vært viktig for landet – grip denne sjansen til beste for hele miljøet, oppfordrer Fossheim.

- Min hensikt er ikke å kritisere, men å understreke at vi alle ønsker at NTNU skal ta en ledende rolle i jubileumsmarkeringen - det er hos NTNU den største tyngden ligger.

- Studentersamfundet jubilerer også, og de er naturligvis positive til å delta i en slik markering. Og studentene får det til når de har bestemt seg for noe, konstaterer Fossheim. Der kan vi vente oss mye kreativitet.

HASTVERK: - Nå begynner det å haste – det er bare tre år igjen til vi jubilerer, påpeker Fossheim, som legger til at dette er en fin anledning til å markedsføre NTNU Alumni.
DKNVS satser
- Vi i DKNVS tar dette på stort alvor. Fire historikere arbeider med å skrive DKNVS' historie i fire bind. I tillegg utreder vi nå en rekke tiltak som kan være aktuelle. I løpet av høsten har vi hatt seks møter i jubileumskomiteen, og vi jobber intenst med planleggingen. Vi vil snart sortere ut hvilke tiltak vi vil satse på, og etablere underkomiteer. Å avklare det finansielle grunnlaget for de tiltak vi planlegger, blir også viktig, konkluderer han.

- Jeg vil gjerne legge til at Vitenskapsmuseet gjør en fenomenal innsats på dette feltet. Museet har som kjent sine røtter i DKNVS, og ble overflyttet til universitetet først i 1983. Museet er nå altså en del av NTNU, men representerer ikke sivilingeniørutdanningen.

- Jeg har sett at Universitetet i Oslo som blir 200 år i 2011, anbefaler en moderat markering og inviterer til felles jubileumsfeiring. Vi kan gjerne samarbeide med Oslo, men det må for all del ikke komme til erstatning for NTNUs egen markering, er Fossheims sterke oppfordring.

Tekst og foto Arne Asphjell

Universitetet i Oslo vil ha felles feiring
DKNVS’ nettsider