MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Christian Bjanger Skjelbred: Sentralt bibliotek? Uten marinstudenter. (14.1.07, 14:36)

I rapporten forbedret læringsmiljø for NTNU i tocampusløsningen mot 2020 - rapport fra arbeidsgruppe læringsmiljø, 24. november 2006 - sier biblioteket at det er ønskelig fra bibliotekets side å sentralisere funksjonene (bibliotek) til ett senter på Dragvoll og ett til to på Gløshaugen.

Det kan se ut som at dette betyr at vi marinstudenter kan komme til å miste vårt lokale bibliotek på Marin Teknisk Senter, til fordel for et større bibliotek/læringssenter på Gløshaugen.

Som Ingeborg Sølvberg presiserer i sitt innlegg i Universitetsavisa (7.3.06) så var det tradisjonelle biblioteket avhengig av at litteratursamlingen og litteraturbrukeren var samlokalisert. Det var på den tiden da faglitteraturen var lagret på papir.

Nå er det slik at svært mye faglitteratur er digitalisert og tilgjengelig fra en hvilken som helst laptop med trådløs nettverkstilkobling. Eldre faglitteratur og audio-video-basert materiale digitaliseres i stor stil.

Digitaliseringen av faglitteratur sammen med den stadig økende bruken av bærbar pc og den store ekspansjonen av trådløst nettverk ligger til grunn for ønsket om å satse på sentraliserte bibliotek.

Det er ingen tvil om at alle dagens studenter benytter seg i utstrakt grad av internett som informasjonskilde. Det betyr ikke at bibliotekene støver ned. Slik er det i alle fall ikke på Marin Teknisk Senter.

Besøkstallene ved vårt lokale bibliotek er tilnærmet doblet siden 2003, og i samme tidsintervall er antallet marinstudenter definitivt ikke doblet. Vårt lokale bibliotek har en kombinasjon av tilgang til digital og trykket faglitteratur, og befinner seg i umiddelbar nærhet til våre arbeidslokaler og faglærere.

Har du et spørsmål du ikke finner ut av, og faglærer ikke er tilgjengelig, brukes det marintekniske biblioteket ofte som utgangspunkt. Det lokale biblioteket er et viktig møtested for marin studenter fra 1. til 5.klasse, som naturligvis sitter inne med mye kompetanse innen det marine fagfelt, og som ofte er villige til å hjelpe til.

Det fører til et mangfold av faglige marindiskusjoner på tvers av årstrinn. På marin har vi et fantastisk miljø, og det er nok mange grunner til det, og jeg velger å tro at vårt levende bibliotek er en av disse grunnene.

Dersom tilgangen til faglitteratur på internett er tilfredstillende, vil et sentralisert bibliotek bli lite benyttet av marinstudenter, mye fordi veien dit er lang fra våre arbeidsplasser. Skulle det vise seg at det blir et faglig vakuum som følge av en flytting av biblioteket, vil det føre til at det å skaffe seg utfyllende informasjon fra trykket faglitteratur blir en tidstyv av en annen verden, og da spesielt vinterstid.

Flere lokale bibliotek plassert midt i fagmiljøene vil trolig være den løsningen som gir størst bruk av biblioteket, og fornøyde brukere. Selv på Gløshaugen vil det bli mange studenter som får svært lang vei fra sin arbeidsplass til et sentralt bibliotek, slik at de ikke vil oppsøke dette i det hele tatt. Hva er da hensikten med et sentralt bibliotek?

Det er ikke ofte jeg sammenligner marinstudenter med dragvollstudenter, men jeg vil si at det er like urettferdig å fjerne vårt lokale bibliotek på Tyholt, som det ville vært å fjerne deres lokale bibliotek på Dragvoll. Vi forlanger å få beholde vårt lokale bibliotek!

Christian Bjanger Skjelbred
Formann i Mannhullet, linjeforening for Marin Teknikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv