MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studiestøtten skal økes (15.1.07, 10:43)

Studenter har nesten like god økonomi som andre unge dersom studiestøtten regnes som inntekt, men de oppgir likevel å ha større problemer enn i 1998 med å mestre økonomien.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag fram en undersøkelse av studentenes levekår i 2005. Den er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Større problemer med økonomien enn andre unge
Undersøkelsen viser at studentene har nesten like mye å rutte med som andre unge dersom man behandler studielånet som en ”inntekt” og sammenligner med samme typer husholdninger.

Ni av ti studenter arbeider i løpet av året og de har høyere inntekter enn i 1998. Noen grupper studenter oppgir at de likevel har større problemer med å mestre økonomien i 2005 enn i 1998.

Blant enslige i aldersgruppen 20-24 år har studenter 18 prosent lavere disponibelt beløp enn andre enslige på samme alderstrinn. Rapporten konkluderer med at studenter har klart større reelle og potensielle problemer med økonomien enn andre unge.

– Vår regjering har som et klart mål å prisjustere studiestøtten, noe den forrige regjeringen ikke foreslo. Vi har indeksregulert støtten i de to siste budsjettene, og vil fortsette å øke studiestøtten i årene som kommer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Regjeringen vil at flest mulig gjennomfører studiene på normert tid, og vil legge til rette for dette. Studentene bør følge planlagt progresjon. Det er gledelig at 87 prosent oppgir at de studerer på heltid. De fleste sier også at de arbeider ved siden av studiene. Det gir studentene verdifull arbeidserfaring og lettere tilgang til arbeidslivet når de er ferdige med studiene, sier Djupedal.

Undersøkelsen omfatter studenter som studerer minst 50 prosent av tiden. Gjennomsnittsalderen på studentene har økt med to år siden 1998 til 28 år. Seks av ti studenter er kvinner. 7 prosent bor hjemme hos foreldrene.

For alle studenthusholdningene sett under ett, har boutgiftene økt med 42 prosent i tidsrommet 1998-2005. I undersøkelsen svarer 86 prosent av dem som leier privat, at de ikke ønsker å bo i studentbolig selv om de hadde hatt mulighet til det. Dette til tross for at studentboligene er rimeligere å leie.

Hele rapporten fra SSB