MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Viggo Pedersen: Fremtidens universitetsbibliotek (16.1.07, 09:42)

Mannhullets formann Christian Bjanger Skjelbred markerer at studentene vil beholde biblioteket ved Marinteknisk Senter, et samarbeid mellom Institutt for marin teknikk , MARINTEK og Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT).

Biblioteket ved Marinteknisk Senter sin forankring i det lokale læringsmiljøet gjør det til et populært tilbud med mange besøkende. Slike små, kanskje til dels ubetjente bibliotek med økende innslag av selvbetjening, hører fremtiden til.

Lokale, integrerte bibliotek
Dersom universitetsbibliotekene skal kunne spille en rolle i fremtiden, må de i større grad integreres i de lokale læringsmiljøene på instituttene, i forståelse med faglærerne. Faglærerne er nemlig helt sentrale i nesten all formidling av studierelatert kunnskap til studentene.

Et stort fysisk sentralisert bibliotek, eller læringssenter, med lange åpningstider gir neppe en merverdi som forsvarer investeringen.

Det virtuelle bibliotek er fremtidens universitetsbibliotek. Det knyttes i mindre grad til bygninger fordi innholdet er lagret i databaser som kan befinne seg hvor som helst. De inneholder digitale linka og ”tagga” primærdokumenter (artikler, bøker, standarder osv).

Virtuelt bibliotek
Det virtuelle biblioteket er allerede en realitet. Stadig flere ansatte og studenter ved NTNU sitter på sine arbeidsplasser ved instituttene eller hjemme når de laster ned tidsskriftartikler, standarder, rapporter og annen litteratur.

Utviklingen lar seg ikke stoppe, bare bremse. Den forsterkes blant annet av brukernes krav, den teknologiske utviklingen, endringer i lovverket og økonomi.

Brukerne forventer hurtig tilgang til litteratur der de til enhver tid befinner seg.

Variert informasjonsutveksling
Den teknologiske utviklingen har ført til at informasjon og tanker utveksles i trådløse nettverk via epost, sms, hjemmesider, videokonferanser, blogs, podcast, RSS feeds, chatting - og vi kan bare vente i spenning på hva det neste blir.

Fri nettbasert elektronisk tilgang til forskningsresultater frembrakt ved hjelp av offentlige midler, vil bli lovbeskyttet. Både i EU og USA jobbes det med slike lover.

Arbeidsintensive, tradisjonelle bibliotektjenester egner seg ypperlig for kostnadseffektiv automatisering. Innkjøp, registrering og tilrettelegging av litteratur kan forenkles og automatiseres. Interaktive hjelpfunksjoner som online ”chatte”-kanaler, epost, sms og online håndbøker vil bli viktigere i veiledningen i bruk av elektroniske informasjonskilder.

Under en studietur til en rekke amerikanske universitetsbibliotek i 2005, fremhevet vertene fordelene ved elektroniske bibliotektjenester, og særlig de fornøyde brukerne.

Økende nettbruk
En studie fra University of Pittsburgh (King et al, april 2004) viser at de vitenskapelig ansatte i stadig større grad finner artiklene de leser online. De ansatte leser dessuten dobbelt så mange artikler nå som for 25 år siden.

Studien fra University of Pittsburgh indikerer at studenter og ansatte i liten grad oppsøker det fysiske biblioteket for å finne de tidsskriftartiklene de trenger, nå som de får tilgang til artiklene elektronisk.

Samme studie indikerer også at de vitenskapelig ansatte sparer ca 20 timer per år per ansatt (totalt ca 50.000 timer) ved å få tidsskriftartikler tilgjengelig elektronisk på sin datamaskin.

Viggo Pedersen
Siv.ing Marinteknikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv