MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vinn-vinn i bokform (19.1.07, 07:22)

HF-fakultetet og Tapir Akademisk Forlag inngikk onsdag en rammeavtale om vitenskapelig publisering. Begge parter tror de vil tjene mye på samarbeidet.

For fakultetet er denne avtalen ett viktig steg for å sikre og høyne kvaliteten på våre publikasjoner, forklarer dekanus Kathrine Skretting og prodekanus for forskning Kari Melby.

AVTALEN I BOKS: Både Tapir Akademisk Forlag og HF-fakultetet har store forventninger til rammeavtalen som ble undertegnet av Torbjørn Lefstad og Kathrine Skretting.
Ikke monopol
Rammeavtalen skal legge til rette for at Tapir skal brukes som vitenskapelig forlag av instituttene, fagmiljøene, forskningsprosjekter og enkeltpersoner ved HF-fakultetet.

- Det er viktig å få sagt at dette ikke er en ”monopolavtale”. Våre forskere står fortsatt fritt til å publisere på hvilket forlag de ønsker, understreker dekanus Kathrine Skretting.

Intensjonen med avtalen er dog at en vesentlig del av fakultetets publiseringer skal utgis på Tapir.

Fakultetets målsetting, slik den kommer til uttrykk i avtaleteksten, er å fremme nasjonal og internasjonal vitenskapelig publisering av høy kvalitet i godkjente kanaler, og å bidra til at forskningen blir synlig i forskningssamfunnet og i samfunnet som helhet.

Økonomi en viktigere faktor for publisering
Noe av bakgrunnen finner man også i Kunnskapsdepartementets budsjettfordelingsmodell. Derfor inneholder rammeavtalen et punkt om at all publisering som omfattes av avtalen skal gi uttelling i form av tellende publikasjonspoeng.

I første rekke omfatter avtalen vitenskapelige monografier og antologier, men den kan etter hvert også utvides til å omfatte tidsskrifter med referee-ordning, minimum på nivå 1.

HF-miljøene har tidligere hatt mye publisering som har havnet i ”null-sektoren”, det vil si at de ikke har fått publiseringen godkjent som vitenskapelig publisering som gir økonomisk uttelling på nivå 1 eller på nivå 2.

- Det er synd, for mye god forskningsformidling har havnet i denne sekken. Noe av årsaken er at man hittil ikke har hatt like stort fokus på hvor man publiserer, som at man publiserer, opplyser seksjonssjef John Kamsvåg.

HALVE REDAKSJONEN på stramt geledd, fra venstre Torbjørn Lefstad, Kari Melby og John Kamsvåg. Sistnevnte vil fungere som redaksjonens sekretær.
Toppåret 2005
Humaniorafagene hadde likevel et svært godt år for vitenskapelig publisering i 2005, da de opplevde en økning i publikasjonspoeng på hele 80 prosent.

- Vi kan ikke forvente noe tilsvarende i år, sier fakultetsdirektør Ivar Østerlie.

- Foreløpig ser det også ut til at antall registreringer i Frida ikke når helt opp mot fjoråret. Men til gjengjeld er andelen tellende publikasjoner høyere, fastslår John Kamsvåg.

Kamsvåg tilføyer at 2005 nok var et toppår for flere av HF-fagene, ettersom aktiviteten var svært høy i forbindelse med 100-årsjubileet for unionsoppløsningen, samt utgivelsen av storverket Trøndelags historie, som var dominert av NTNU-forfattere.

Kanskje blir 2006 året Dragvollforskerne tar en pust i bakken før skrivelysten tar dem for fullt igjen i 2007? Vi får se – det er ennå noen timer igjen før fristen for å registrere fjorårets publiseringer i Frida går ut..

Bedre forleggeri
NTNU-forfattere sto bak et halvt hundre av bøkene Tapir utgav i fjor. Av disse var 10-15 fra HF-miljøer. Nå kan det altså bli travlere dager for det samskipnadseide forlaget.

- Det har lenge vært et ønske fra vår side å inngå en slik avtale. Skal vi bli et bedre forlag, er vi avhengige av jevn tilgang på gode manus, sier Torbjørn Lefstad.

- Det er gledelig at det er HF vi får den første avtalen med, sier forlagssjefen, og legger ikke skjul på at han etter hvert håper å inngå tilsvarende avtaler med flere fakulteter ved NTNU.

Kari Melby mener at dette er en vinn-vinn-situasjon til beste for forskningen ved HF-fakultetet:

- Vi har felles interesser med Tapir: HF-fagene trenger en bedre publiseringskanal, og Tapir ønsker å utvikle sin faglige kvalitet og dyktighet. Nå får vi bedre kvalitetssikring som gjør det lettere både å heve kvaliteten på vitenskapelig publisering, og sortere fra det som ikke holder mål, konkluderer Melby.

På sikt kan det bli aktuelt å utvide rammeavtalen til også å omfatte formidling, når dette blir innbakt i departementets budsjettfordelingsmodell – kanskje allerede i 2009.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz