MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU fratatt eiendomsfullmakten (19.1.07, 10:33)

- Ingen dramatikk i det, mener Kunnskapsdepartementet.

Da NTNU-styret vedtok å selge Idrettsbygget på Gløshaugen til Studentsamskipnaden i 2004, la de samtidig grunn til en kinkig tvist med både Riksrevisjonen og sine eiere i regjeringskvartalet.

Avtalen om salg mot tilbakeleie viste seg å ikke være i overensstemmelse med den delegerte fullmakten til kjøp, salg og leie av statlig eiendom.

ØKONOMIDIREKTØR FRANK ARNTSEN med tildelingsbrevet for 2007 fra Kunnskapsdepartementet på pulten foran seg, forklarer hvorfor NTNU ble fratatt eiendomsfullmakten, som eneste universitet i landet.
Foto: Arne Asphjell/ NTNU Info
- Ikke uventet
Så da Riksrevisjonen la frem sin årlige rapport for Stortinget i november, ble Idrettsbyggsaken gjenstand for skarp kritikk.

Dette har Kunnskapsdepartementet tatt konsekvensen av i det årlige tildelingsbrevet som ble oversendt NTNU tre dager før jul.

Som det eneste av de norske universitetene har NTNU fått beskjed om at de fra 1. januar og inntil videre ikke kan fatte vedtak om å selge eller kjøpe eiendommer uten å ha innhentet samtykke fra departementet i den enkelte sak.

Heller ikke leieprosjekter ”som etter sin art eller omfang må klassifiseres som byggesak” kan NTNU inngå i uten å gå om Djupedal først.

- Dette var vel ingen hyggelig julegave fra departementet, økonomidirektør Frank Arntsen?

- Nei, det kan du si. Men det var ikke helt uventet at det ville komme en reaksjon i kjølvannet av merknaden fra Riksrevisjonen. Vi har forsøkt å løse situasjonen i dialog med departementet over en lang periode, og håper at vår eier er fornøyd med den reforhandlede avtalen som er inngått med Studentsamskipnaden i Trondheim, forteller Arntsen.

- Hvilke praktiske konsekvenser får dette for NTNU i for eksempel campusutviklingsprosjektet?

- Det er klart at vi håper å få tilbake denne fullmakten fra Kunnskapsdepartementet ved neste korsvei. Men når det gjelder campusprosjektet, vil det ha liten betydning, da det jo er Stortinget som uansett skal godkjenne eventuelt salg av tomteområder på Dragvoll som skal finansiere campusutviklingen, sier økonomidirektøren.

Strammere tømmer fra Staten
Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet ordlegger seg nær nøyaktig på samme måte som Arntsen, og bekrefter at det er håndteringen av Idrettsbyggsaken som ligger bak vedtaket:

- Vi vurderte fullmakten opp mot uttalelsen fra Riksrevisjonen, og dette førte til en innskjerpelse denne gang. Så får vi vurdere om fullmakten skal tilbakeføres ved neste korsvei, sier Johanssen.

Hun er imidlertid snar til å tilføye at det ikke ligger mer dramatikk i dette enn at aktuelle byggesaker må ta omveien via departementet først.

Dette er for øvrig i tråd med gjennomgangsmelodien i tildelingsbrevet for 2007; hele dokumentet er gjennomsyret av ønsket om risikostyring og tettere departemental oppfølging av mål og resultater innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Utbygging av Fengselstomta i det blå
Teknisk direktør Kjell Næsje erindrer at NTNU mistet eiendomsfullmakten også en gang på slutten av 1990-tallet. Bakgrunnen husker han ikke, men at innskjerpelsen varte i mindre enn ett år, er han sikker på.

- Det er ingen selvfølge at en slik tillatelse blir gitt, forklarer Næsje, som også fikk en mye omtalt byggesak i retur fra Trondheim kommune i forrige måned.

Da avslo Byggesakskontoret en søknad om rammetillatelse for nybygg på Fengselstomta – et prosjekt som har blitt utsatt flere ganger tidligere, blant annet på grunn av Idrettsbyggsaken.

- Studentene hadde håp om byggestart etter UKA 07, men dette er vel vanskelig å gjennomføre med både avslag på rammetillatelsen og inndraging av eiendomsfullmakten? Hvordan blir videre saksgang og tidshorisont for nybygg på Fengselstomta?

- Byggesaken på fengselstomta er stoppet av Trondheim Kommune. NTNU vil anke avslaget, og når vi har fått svar får vi vurdere videre fremdrift. Dette er også en sak hvor Kunnskapsdepartementet må gi fullmakt dersom kommunen skulle forandre mening, oppsummerer Næsje.

Av Kenneth Stoltz