MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hva koster rådgiverne? (17.1.07, 06:55)

Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU etterlyser en oversikt over bruken av eksterne konsulent- og rådgivertjenester.

Det er den økende bruken av konsulenter og rådgivere i sentraladministrasjonen som får NTL til å reagere.

- Vi ser at det bare blir mer og mer av det, og syns det er betenkelig både ut fra økonomihensyn og ressursutnyttelse, sier fungerende leder Irene Dragvik.

Bekymringene er drøftet i SESAM, sentralt samarbeidsutvalg mellom arbeidstakerorganisasjonene og universitetsledelsen.

- SKUFFENDE at ledelsen ikke vil svare oss, sier Irene Dragvik, NTL. Foto Kjell Håve.
Venter på svar
- Siden oktober i fjor har vi bedt om å få en oversikt over hva universitetet bruker av eksterne konsulent- og rådgivertjenester. Spørsmålet blir forbigått med taushet. Vi får ikke svar, og jeg må lure på hvorfor. Kanskje er det ingen som har den fulle oversikten? spør Dragvik.

- Tanken er skremmende, for på samme tid som det pøses ut et ukjent antall millioner på konsulentfirmaer, kuttes det ned på budsjettene internt. Alle enheter sliter med økonomien og må gjennomføre upopulære sparetiltak, poengterer Dragvik.

Hun er også opptatt av at eksterne aktører opparbeider seg verdifull kompetanse, som følger hver enkelt person og blir borte for organisasjonen når oppdraget er sluttført.

Stoler på egne krefter
- Dette går ut over helhetsoversikten. Problemet henger sammen med at utviklingsarbeid blir definert som prosjekter. Jeg mener universitetets utvikling burde ses på som en kontinuerlig prosess, og at vi i størst mulig grad burde stole på egne krefter. NTNU har solid kompetanse innenfor de fleste områder. All fornuft sier at vi må utnytte og styrke det vi har før vi går andre steder, mener Dragvik.

NTL-lederen er ikke alene om å bekymre seg over kostnadene ved prosjekt campusutvikling. Styrerepresentant Kristin Dæhli har tatt opp saken i flere omganger, senest under budsjettdiskusjonen i oktober i fjor.

Uforandret nivå
Tall fra Økonomiavdelingen viser at det grovt regnet ble brukt i underkant av 86 millioner kroner på ekstern konsulentbistand og rådgivningstjeneste til ikke-vitenskapelige formål i 2006. Dette er omtrent samme nivå som i 2005.

De største aktørene er PTL Prosjekt og Teknologiledelse, Rambøll Norge, Agendum Strategi og Ledelse, Cowi og Bouvet. Rambøll er leverandør av kunnskapsbaserte tjenester innen bygg og anlegg. Cowi er et rådgivende ingeniørselskap, mens Bouvet selger rådgiver- og utviklingstjenester innen teknologi, brukskvalitet og kurs.

Av Synnøve Ressem