MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Deltakerliste Røros (23.1.07, 12:23)

134 NTNU-medarbeidere ble invitert til Rørosseminar. Flere meldte forfall, så det totale tallet ble 115. Nedenfor følger den fullstendige lista.

DELTAKERE LEDERSEMINAR RØROS 22.-23.01. 2007

1 Arnstad, Marit Styreleder Styret
2 Arntsen, Frank Økonomidir. Adm.
3 Arnøy, Terje André 1. vara stud Styret
4 Asphjell, Arne Redaktør Universitetsavisa
5 Aspli, Roar IT-sjef Organisasjonsavd.
6 Aune, Margrethe Inst.leder Tverrfagl. kulturstudier
7 Austgulen, Rigmor Styremedlem Styret
8 Benediktsdottir, Svandis Likestillingsrådg. Organisasjonsavd.
9 Berg, Nina Gunnerud Inst.leder Geografisk
10 Berge, Stig Inst.leder Marin teknikk
11 Bjørsnøs, Annlaug Prodekanus HF
12 Borg, Anne Prodekanus NT
13 Bratbergsengen, Kjell Inst.leder Datatekn./inform.vit.
14 Brattebø, Helge Inst.leder Vann- og miljøteknikk
15 Bredesen, Arne Professor Leder/tem. sats.område
16 Breivik, Magnar Inst.leder Musikk
17 Cartfjord, Anne Katarina Fak.dir. DMF
18 Christophersen, Axel Museumsdirektør VM
19 Dahl, Anne Katharine Informasjonsdir. Adm.
20 Digernes, Torbjørn Rektor Adm
21 Dyrstad, Jan Morten Dekanus SVT
22 Dæhli, Kristin Styremedlem Styret
23 Espnes, Geir Arild Inst.leder Sosialt arbeid/helsevit.
24 Evensen, Lars Inst.leder Språk/komm.studier
25 Feilberg, Julie Prorektor Adm
26 Fiksdal, Gry Konsulent Administrasjonstjenesten
27 Fossheim, Kristian Visepreses DKNVS
28 Frøland, Hans Otto Inst.leder Historie/klassiske fag
29 Furunes, Anne Karin Prodekanus AB
30 Grepstad, Jostein Prodekanus IME
31 Grytli, Eir Inst.leder Byggekunst, hist.,tekn.
32 Hafskjold, Bjørn Dekanus NT
33 Halvorsen, Arne Inst.leder Moderne fremmedspråk
34 Hansen, Geir K. Inst.leder Byggekunst, prosj.,forv.
35 Haugen, Tore I. Dekanus AB
36 Hegre, Torunn Nestleder Studenttinget
37 Hergum, Ragnar Inst.leder Elektronikk /telekomm.
38 Hertzberg, Sissel Seniorrådgiver Enhet for forskning og nyskaping
39 Hogstad, Anne-Ma Fak.dir. IME
40 Holen, Are Prodekanus DMF
41 Holte, Anne-Beth HMS-sjef HMS-tjenesten
42 Hovd, Asbjørn Inst.leder Bygg,anlegg,transport
43 Hovd, Morten Inst.leder Tekn.kybernetikk
44 Hustad, Johan E. Inst.leder Energi- og prosesstekn.
45 Høiseth, Karl V. Leder TEKNA
46 Ildstad, Erling Inst.leder Elkraftteknikk
47 Ingebrigtsen, Bente Aina Direktør Samfunnsforskning AS
48 Jensen, An-Magritt Styremedlem Styret
49 Jensen, Kirsti Rådgiver Adm.
50 Johansen, Berit Nestleder Biologisk inst.
51 Karlsdottir, Ragnheidur Inst.leder Pedagogisk
52 Kasa, Eivind Inst.leder Byggekunst, form, farge
53 Kjeldstad, Berit Inst.leder Fysikk
54 Kjøl, Per Seniorrådgiver Organisasjonsavd.
55 Klemen?i?, Manja Post.doc.
56 Klempe, Hroar Inst.leder Psykologisk
57 Klingsheim, Karl Daglig leder NTNU Techn. Transfer
58 Klungland, Helge Inst.leder Lab.med/barn/kv.sykd.
59 Knowles, Jonathan Inst.leder Filosofisk
60 Knutsen, Margaret Lian Prorektor HIST
61 Kristiansen, Svein Leder Forskerforbundet
62 Krokan, Hans E. Inst.leder Kreftforsk/molekylær-med.
63 Krøkje, Åse Prodekanus NT
64 Lian, Anders Adm.dir. SINVENT AS
65 Lien, Eirik Seniorrådgiver Studieavdelingen
66 Lofthus, Ragnhild Avd.dir. ViLL
67 Loktu, Morten Styremedlem Styret
68 Lomheim, Ingar Bibl.dir. UBiT
69 Lorentzen, Svein Styremedlem Styret
70 Lund, Erik Fak.dir. IVT
71 Lægreid, Astrid Prorektor Adm
72 Maudal, Per Ivar Direktør Adm.
73 Medalen, Tor Inst.leder Byforming,planlegging
74 Melby, Kari Prodekanus HF
75 Midthjell, Sverre Bugge Styremedlem Styret
76 Moen, Øystein Nestleder Ind.øk./tekn.ledelse
77 Moxnes, Kari Inst.leder Sosiologi/statsvitenskap
78 Nicholson, David Inst.leder Kjemi
79 Nordberg, Asbjørn Konsernbanksjef Sparebank 1
80 Næsje, Kjell Tekn.dir. Adm.
81 Onarheim, Jan Innovasjon Midt-Norge
82 Overholdt, Torbjørn Agendum Partners
83 Parelius, Gunnar Fak.dir. ARKITEKT
84 Pihl, Astrid Elisabeth Styremedlem Styret
85 Ramberg, Per Inst.leder Prog. for lærerutdanning
86 Rasmussen, Bjørn Inst.leder Kunst/medievitenskap
87 Reichert, Sibylle Ph.D.
88 Reinertsen, Beate K. Konsulent Administrasjonstjenesten
89 Remseth, Svein Prodekanus. IVT
90 Resell, Jon Inge Rådgiver Studieavdelingen
91 Rødde, Ruth Hagen Rådgiver Enhet for forskning og nyskaping
92 Rønning, Bente Rådgiver Enhet for forskning og nyskaping
93 Røysland, Hilde Rådgiver SVT
94 Samstad, Grete Ottersen Sjefssykepleier St. Olav
95 Sandvik, Tore Fylkesordfører ST Fylkeskommune
96 Schei, Kirsti Seniorrådgiver Organisasjonsavd.
97 Schjølberg, Per Inst.leder Prod./kval.tekn.
98 Schønberg, Svanhild Prodekanus DMF
99 Seip, Kristian Prodekanus IME
100 Shetelig, Fredrik Prodekanus AB
101 Sigurjonsson, Johannes B. Inst.leder Produktdesign
102 Simonsen, Jan Ketil Inst.leder Sosialantropologisk
103 Singsaas, Trond Organisasjonsdir. Adm.
104 Skeie, Hilde Fung. studiedir. Adm.
105 Skjelstad, Are Leder Parat
106 Skogestad, Sigurd Inst.leder Kjem. prosesstekn.
107 Skretting, Kathrine Dekanus HF
108 Slørdahl, Stig Dekanus DMF
109 Smedstad, Ivar Inst.leder Billedkunst - Kunstak.
110 Sognnes, Kalle Inst.leder Arkeologi/Religionsvit.
111 Solberg, Knut Konsernsjef Studentsamskipnaden
112 Steinsmo, Unni Konsernsjef SINTEF
113 Stokke, Bjørn Torger Dekanus Siv.ing.-utdanningen
114 Stol, Norvald Inst.leder Telematikk
115 Stoltz, Kenneth Journalist Universitetsavisa
116 Storødegård, Merethe Regiondirektør NHO Trøndelag
117 Strøm, Arne Inst.leder Bioteknologi
118 Strømmen, Ingvald Dekanus IVT
119 Støren, Sigurd Inst.leder Prod.utvikl/materialer
120 Sværen, Martin Aspebakken Leder Studenttinget
121 Søpstad, Sturla Leder NTL
122 Sørgjerd, Trond Nestleder Studenttinget
123 Søsveen, Åge Seniorrådgiver Studieavdelingen
124 Torvik, Ragnar Inst.leder Samfunnsøkonomi
125 Tranås, Rune Rådgiver Enhet for forskning og nyskaping
126 Tyssedal, John Fung. inst.leder Matematiske fag
127 Vereijken, Beatrix Seksjonsleder Bevegelsesvitenskap
128 Vie, Ola Edvin Nestleder DION
129 Vugt, Frans van Professor
130 Wahl, Terje Styremedlem Styret
131 Walstad, Jon Seniorrådgiver Studieavdelingen
132 Walsø, Geir Fak.dir. NT
133 Østerlie, Ivar Fak.dir. HF
134 Åfarli, Tor Anders Inst.leder Nordistikk/litteraturvit.

Les hovedartikkel: Om søppel, katedraler og teknologi