MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU AS (25.1.07, 16:06)

Randsoneaktivitet er et satsingsområde som får økt oppmerksomhet nå som NTNU har en egen direktør som skal skjøtte denne oppgaven. Nysgjerrig på hvilke selskaper NTNU har eierandeler i?

Den nye direktøren for universitetets randsoneaktivitet, Per Ivar Maudal, skal på rektors vegne ivareta NTNUs eierinteresser i et titalls selskaper.

Dette innebærer også verv som styreleder eller styremedlem i de selskapene der NTNU har en vesentlig eierandel, for eksempel Trådløse Trondheim AS og Technology Transfer Office AS.

Maudal vil også spille en sentral rolle i å utvikle Innovation Village, eller ”Nyskapingsgrenda”, som prorektor Astrid Lægreid forleden foreslo å døpe den planlagte babyen fra NTNU.

HOLDER DEPARTEMENTET OPPDATERT: Førstekonsulent Lars Gunnar Indreiten ved Regnskapsseksjonen har ansvaret for å legge inn selskapsopplysninger fra NTNU i den nye Selskapsdatabasen fortløpende.
Departementet ønsker bedre kontroll
Gjennom Kvalitetsreformen har universiteter og høgskoler fått utvidete fullmakter til å opprette selskap eller andre enheter i institusjonenes randsone. Per i dag har Kunnskapsdepartementet og institusjoner under departementet eierinteresser i 107 selskap.

Departementet ønsker å følge med på selskapenes økonomiske resultater og utvikling for øvrig, og har sett behov for å få en mer detaljert oversikt over institusjonenes eierforhold.

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS har derfor på oppdrag fra KD utviklet en selskapsdatabase innenfor rammene av DBH (Database for høyere utdanning).

I denne databasen skal man til enhver tid kunne finne oppdatert informasjon om selskapene.

Selskapsdatabasen vil dessuten benyttes i forbindelse med rapportering til statsregnskapet, beretninger til Riksrevisjonen i selskaper med mer enn 50 prosent statlig eierandel, og ved løpende henvendelser fra Riksrevisjonen eller andre departementer.

Altomfattende registrering
Den nye databasen inneholder fortløpende oppdaterte oversikter over eierforhold i aksjeselskaper.

For de enkelte selskaper skal det dokumenteres:

 • Vedtekter, stiftelsesdokumenter, eventuelle avtaler mellom institusjon og selskap og/eller eventuell tredjepart
 • Fortløpende oppdatert informasjon om styre og ledelse
 • Lønn, bonus og andre goder til ledende ansatte
 • Oppdaterte nøkkeltall

  Den årlig rapporteringen skal redegjøre for:

 • Årsrapport, årsregnskap og revisors beretning
 • Protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger
 • Aksje- og eierinteresser til statsregnskapet

  Eventuelle andre forhold som påvirker selskapets eierstruktur, aksjekapital eller andre forhold av betydning skal også rapporteres inn straks det er gjort endringer.

  NTNU har flest aksjeselskaper
  Som man vil se av lenken til DBH, har NTNU eierinteresser i 14 selskaper. Aksjeposten i Såkorn Management AS er vel med innkjøpsprisen 8.250 kroner for lommerusk å regne.

  I den andre enden av skalaen finner vi Vangslund AS (tidligere Medisinsk-teknisk forskningssenter AS), der NTNU har betalt nærmere femti millioner for aksjene, som er oppgjøret for selve det fysiske bygget som rommer forskningssenteret.

  Nye selskaper kan kun etableres med aksjekapital fra NTNUs egen egenkapital som kommer fra overskuddet fra eksternfinansiert virksomhet og egne selskaper.

  - Denne kapitalen er per i dag i størrelsesorden 80-85 millioner kroner, opplyser direktør for økonomi og eiendom, Frank Arntsen.

  Tekst og foto: Kenneth Stoltz

  Se hvilke selskaper NTNU har eierandeler i
 •