MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny master i globalisering (31.1.07, 07:31)

Som første norske universitet tilbyr NTNU mastergrad i globalisering på tvers av fire fakulteter. Hele ti institutt er involvert med fag og emner. Fra dag én skal studentene tenke i internasjonale baner, og forberede seg på jobb i utlandet.

- I en verden med tettere forbindelser når det gjelder vareproduksjon og utstrakt kontakt over landegrensene, trenger vi mer kunnskap om globalisering, sier Kathrine Skretting, dekanus ved Historisk-filosofisk Fakultet og leder for satsningsområdet Globalisering ved NTNU.

INTERNASJONALISERING: Master of Globalization skal være en utdanning til arbeid internasjonalt, og øke bevisstheten om utfordringer knyttet til globalisering, sier Kathrine Skretting, dekanus ved Det Historisk-Filosofiske fakultet. Foto Kenneth Stoltz.
Internasjonal karriere?
MSc i globalisering er myntet på studenter som ønsker å arbeide internasjonalt når de er ferdige med studiet, for eksempel i internasjonalt næringsliv, i politisk uavhengige organisasjoner, internasjonale hjelpeorganisasjoner eller multilaterale institusjoner.

- Ferdig utdannet skal de kunne løse utfordringer knyttet til etiske spørsmål, de vil få kjennskap til hvordan internasjonale organisasjoner ledes, og de kommer til å ha skaffet seg kunnskap om forholdet mellom politikk og næringsliv, fortsetter Skretting.

Her kan det bli kamp om å slippe gjennom nåløyet i det søknadsfristen går ut 15. april (1. mars for internasjonale studenter). Hele 10 av de 20 studieplassene er forbeholdt utenlandske søkere, og den internasjonale profilen er gjennomført over hele linjen, med all undervisning på engelsk.

Se global bedrift fra innsiden
I løpet av mastergraden skal studentene gjennomføre et semester med praksisopphold i en internasjonal organisasjon eller bedrift.

- Denne utplasseringsperioden blir en mulighet til å skaffe seg verdifull erfaring fra det daglige arbeidet i en internasjonal organisasjon eller bedrift, sier Priscilla Ringrose, koordinator for studieprogrammet.

Hvilke institusjoner, selskaper eller organisasjoner NTNU skal samarbeide om praksisplasser med, kan hun foreløpig ikke gå ut med, fordi arbeidet med å få avtalene på plass fortsatt pågår.

- Men dette handler om globale selskaper og internasjonale organisasjoner, både frivillige og multilaterale over hele verden, sier hun.

DYING TO GO ABROAD? – Praksisopphold i internasjonal organisasjon eller bedrift gjør mastergraden spesiell, sier Priscilla Ringrose, studiekoordinator. Foto Ragnhild Krogvig Karlsen.
Satsningsområde med 180 forskere
Globalisering har vært et av NTNUs seks satsningsområder siden 2004. Når NTNU nå får et mastergradsprogram innen dette området, vil denne satsingen også speiles i utdanningstilbudet.

- Nå kan vi mer om globalisering, og undervisningsopplegget skal høste frukter fra forskningsfeltet som 180 NTNU-forskere er tilknyttet, sier dekanus Kathrine Skretting.

Studentene skal skaffe seg innsikt i hvordan globaliseringen påvirker alle samfunnsområder og samfunnslag. De skal studere globalisering som begrep, fenomen og prosess.

- Hva er det som er norsk ved Hydro når 70 prosent av verdiskapingen skjer utenfor Norges grenser? De store norske selskapene har vært vant til å ha bukten og begge endene, men når produksjonen skjer et annet sted, må de forholde seg annerledes. Denne situasjonen skal NTNU-studentene forberedes på å håndtere, sier Eric Monteiro, professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Internasjonal og interfakultær
Både studenter med BSc i ingeniørfag og studenter med BA i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag skal rekrutteres til MSc in globalization.

Mastergraden får to retninger. Den ene i Global Technology Management og den andre i Global Politics and Culture.

- Dette ligger det en politisk realisme i. Ideelt sett burde det vært én, men vi ønsker rekruttering fra forskjellige kilder. Et hensyn vi har tatt, er at de som er i gang med et løp fram mot sivilingeniørtittelen, skal få beholde tittelen Master of Technology når de er ferdige, selv om de spesialiserer seg i globalisering, sier Eric Monteiro.

FAKTA

MSc IN GLOBALIZATION
Søknadsfrist: 15. April
For internasjonale studenter: 1. Mars
Fra studieprogrammet:

 • International Political Economy/International Relations
  North South Relations; Social Change: Marginalisation and Mobility; Conflict and Peace.
 • Global Value Chains
  Manufacturing Strategy; Industrial Management; Environmental Management; Corporate Social Responsibility.
 • Change and ICT in Complex Global Systems
  Information Technology; New Organisational Forms and Work Methods; Cooperation Technology
 • Cultural Knowledge and Translation
  Culture; The Arts; Values; Religion

 • Master of Globalization blir likevel en utpreget tverrfaglig smeltedigel med tema som internasjonal politikk og økonomi, globale verdikjeder, teknologi- og miljøledelse, mobilitet og migrasjon, kulturoversettelse, verdier, religion og holdninger i en i global kontekst og for eksempel IKT i komplekse globale systemer.

  Bro mellom havner
  - Når en produksjonslinje befinner seg i Qatar og ikke her, må du forholde deg til politikk og kultur på stedet, slik er verden. Dette har vi jobbet etter når vi har utarbeidet studieprogrammet, sier Monteiro.

  - Ta et eksempel: Det Norske Veritas er involvert i tre hundre havner. Det er praktisk og teoretisk umulig å se for seg hvordan de skal operere uten at arbeidsprosessene er samstemte. IKT er et av de viktige verktøyene i denne sammenhengen - kommunisere uten å flytte på folk, avslutter Eric Monteiro.

  Av Ragnhild Krogvig Karlsen

  Studiet i Master of Globalization
  Global satsing ved NTNU