MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Kai T. Dragland: NTNUs eksternweb, gårdagens teknologi i dag! (8.2.07, 10:58)

Innovasjon og kreativitet er slagordet for NTNU, men lever de nye nettsidene virkelig opp til det?

Mens World Wide Web beveger seg mot web 2.0 og har fokus på bruk av semantikk og dynamikk i nettsider, har NTNU valgt å bruke ei statisk nettavisløsning og tvinger alle kreative og innovative sjeler inn i en grå og kjedelig mal der alt skal se likt ut.

Innovasjon og kreativitet
Fra ledelsen får vi høre at vi skal være kreative og innovative. Er dette bare tomme ord når innovasjon forståes som gjør som du får beskjed om og kreativitet forståes som bruk rett blåfarge?

Parodien her er at andre verdenskjente universiteter som MIT, Stanford, Oxford og Cambridge tillater kreativitet og innovasjon, mens NTNU går mot sitt eget slagord, og skaper en monoton, grå og kjedelig fremtoning.

MIT har et grafisk uttrykk som virkelig sier kreativitet og innovasjon. Hver dag byttes bakgrunnsbilde og grafisk profil på forsiden, for å profilere forskning eller nyheter. MIT tillatter kreativitet og innovasjon i presentasjon av fakulteter, institutter og forskningssentre.

Stanford har felles utseende på toppnivå for å presentere seg utad, men lar fakulteter, institutter og forskningssentre presentere seg selv.

Er det slik at NTNU forstår noe andre verdenskjente universiteter ikke gjør, og at monoton design der alle nettsider ser akkurat like ut vil profilere oss bedre enn de andre? På NTNU må alle sider, uansett hvilket nivå de befinner seg på, ikles samme mal hvis de skal presenteres på web.

Jeg har klart å finne ett universitet som følger en enhetlig mal slik som NTNU nå gjør, og det er Chalmers i Sverige. Der følger alle institutter og forskningssenter akkurat samme mal.

NTNU er oppbygd av fakulteter, institutter og faggrupper. Mangfoldet bør visualiseres og gis spillerom i stedet for å trykkes inn i en konservativ, kjedelig mal. I de nye nettsidene forsvinner mangfoldet ved NTNU inn i en grå mengde som er verken inspirerende, kreativ eller innovativ.

Teknologiske løsninger, eller forviklinger?
Internett beveger seg mot web 2.0 og har fokus på bruk av semantikk og dynamikk i nettsider, mens NTNU velger å bruke ei statisk nettavisløsning som plattform for utvikling og vedlikehold av informasjon på nettet. Teknologisk sett er NTNUs nye stolthet er et langt skritt i gal retning.

Dynamiske sider
Dynamiske nettsider er ikke irriterende animert reklame eller bilder som virker forstyrrende på brukeren, men nettsider hvor innholdet blir generert ved forespørsel og kan skreddersyes til brukerspørringer. Ideen bygger på et felles datagrunnlag som gjenbrukes i mange sammenhenger.

Hvorfor er det viktig med felles datagrunnlag? Ved endringer må man kun oppdatere en gang, og alle nettsider som benytter seg av informasjonen vil automatisk også være oppdatert.

Eksempel: Dersom studiereglement som påvirker alle studieprogram endrer seg må enkeltsidene for hvert studieprogram i dag oppdateres separat. Dersom alle sidene hadde referert til en felles datakilde kunne man oppdatert informasjonen en plass og dermed ville alle sider vært oppdatert.

Felles datagrunnlag er fundamentet for å forhindre inkonsistens mellom informasjon på forskjellige nettsider og det gjør det lettere å holde informasjonen oppdatert. Støtte for databaser, samt bruk av klient og tjenerbaserte skriptspråk som genererer sider er viktig for å kunne lage dynamiske nettsider som kan benytte seg av felles datagrunnlag.

NTNUs nye nettsider støtter ikke bruk av andre databaser enn sin egen portalløsning, og verken klient- eller tjenersidespråk for skripting støttes. NTNU har valgt en løsning som baserer seg på statiske sider, noe som kanskje kan passe for en nettavis, men som ikke er fremtidsrettet for en universitetsweb.

Hvis NTNU hadde tenkt fremtidsrettet ville de ha valgt en løsning som baserer seg på å tilby tjenester for å lage dynamiske nettsider, og tilby tjenester for å kunne gi tilgang til informasjonskilder, og fått kildene til å kommunisere; les semantikk. Statiske nettsider med bilder fantes i 1994; NTNU har satt seg mål om å bli fremdragende i 2020...

Semantisk nett
Semantikk er enkelt fortalt kontekst som er nødvendig for at dataprogrammer skal kunne forstå innholdet av nettsider. Dette er viktig både i forhold til søkemotorer og programvare for funksjonshemmede.

Det mangler semantikk i den nye NTNUweben. Standardelementer i HTML benyttes ukorrekt, både når det gjelder markering av innhold og sidelayout. Overskrifter og metatagger for beskrivende informasjon om hver nettside benyttes ofte feil eller ikke i det hele tatt.

Indeksering i søkemotorer
Rangering i søkemotorer blir påvirket av mangelen på beskrivende informasjon (metatagger) og feil eller manglende bruk av overskrifter. Portalløsningen bruker ikke standard HTML elementer for å markere hva som er overskrifter på sidene.

Katalogstruktur som vanligvis benyttes for nettsider finnes ikke lenger, siden alle sider er lagret i portalløsningen. Søkemotorene og brukere kan dermed ikke navigere seg rundt, basert på katalogstrukturer. Vanligvis kan man slette siste del av en URL hvis en side ikke lenger finnes, og bla seg opp igjen til relevante sider fra katalogen under. Dette er ikke mulig i NTNUs nye nettsider, og det oppstår hull i den hierarkiske modellen for URLer.

Alt som påvirker rangering negativt i Google og andre søkemotorer har stor betydning for om NTNU blir vist blant relevante søkeresultater. Rangering i søkemotorer er viktig både i forhold til presentasjon av studier og forskningen ved NTNU. Er du ikke blant topp 10 i søketrefflista, er du langt på vei usynlig for omverdenen.

Tilgjengelighet
Verdens mest aktive nettbrukere er blinde; les søkemotorer! Ved å lage tilgjengelige løsninger optimaliserer man samtidig nettstedet for søkemotorer.

Det er et tilgjengelighetsproblem når mangel på semantikk og ukorrekt HTML bruk i nettsidene fører til problemer for taleopplesningsprogramvare for funksjonshemmede.

De nye sidene får problemer i forhold til talesyntese og leselister. Det finnes ingen navigasjonshurtigtaster som gjør det mulig å hoppe i innholdet via tastatur. Lenker heter ofte les mer om... som dermed sorterer lenker under L i lenkesamlere. For bilder som mangler alternativ tekst, leser taleopplesningsprogrammer opp full URL.

Tabeller bør brukes for tabelldata og ikke for grafisk plassering av innhold. Tabeller leses opp vannrett, som gjør at man vil får lest opp første linje i menyen, første linje i innholdet og første linje i informasjonsboksen til høyre, før programvaren begynner å lese andre linje i menyen, osv. Dermed blir det ingen sammenheng i innholdet av det som leses opp.

Kjetil Knarlag, i Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU, forteller at manglende kontrast i de nye nettsidene gjør det vanskelig for svaksynte å navigere seg rundt via menyer og lenker. Og mens websurfing på mobiltelefon har blitt mer og mer populært, fungere de nye nettsidene til NTNU ikke i mobile nettlesere.

Dårlig tilgjengelighet på nettsidene er dårlig reklame i forhold til studiesøkere med funksjonshemminger eller som ønsker å bruke mobil for å finne ut mer om NTNU.

Kravene som manglet i kravspesifikasjonen
Viktige krav jeg føler manglet i kravspesifikasjon til utviklingen av NTNUs nye nettsider.

NTNU eksternwebprosjektet skal:

 • Utvikle brukervennlige løsninger for innlegging og vedlikehold av informasjon på nettet.
 • Følge standarder (HTML, CSS, designprinsipper for web, navigasjon).
 • Lage nettsider som er dynamiske og basere seg på felles datakilder.
 • Utvikle grensesnitt for enkelt å nyttiggjøre seg av datakildene.
 • Ha felles utseende for toppnivå og
  - Tilby felles mal til fakulteter, institutter og forskningsprosjekter som ønsker det.
  - La fakulteter, institutter, forskningsgrupper og prosjekter presentere seg unikt dersom de følger NTNUs grafiske profil og retningslinjer (farger, fonter og logo).

  En av hovedgrunnene til at NTNU nettsidene har blitt forsinket, er at informasjonsavdelingen har prøvd å bite over for mye. De bør ta ansvar for toppnivået som presenterer informasjon til nye studenter, en felles NTNU paraply utad.

  Viva Creativity and Innovation!
  Vis NTNU frem som kreativ og innovativ! Fang oppmerksomheten med lyse og lette farger og pirrende synsinntrykk. Infoavdelingen har laget en flott fargepalett som de kunne tatt mye mer i bruk på de nye nettsidene.

  La fakulteter, institutter og forskningsgrupper få lov til å presentere seg slik de vil så lenge det er innenfor de grafiske retningslinjene for NTNU. Det er stor forskjell på å måtte følge retningslinjer for korrekte farger, fonter og logo, og å bli presset inn i en vedtatt grå mal.

  Jeg oppfordrer rektor og ledelsen ved NTNU til fortsatt å gi grobunn og levevilkår for innovasjon og kreativitet på NTNUs nettsider.

  Det er mange kreative og innovative personer ansatt ved NTNU. La de ansatte være kreativ, konstruktiv og kritisk. Det er bedre å styre kreativiteten enn å drepe den før den slår ut i blomst...

  Kai T. Dragland
  Avdelingsingeniør
  Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv