MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

EUROPAN 9:
Arkitektkonkurranse med en touch av campusdebatt (8.2.07, 12:26)

Unge arkitekter får en spennende utfordring når Europan 9 inntar Elgeseter. 120 billige studentboliger skal bygges på en tomt Trondheim kommune har avgitt til gibortpris.

OMRÅDET innenfor den stiplede linjen er en del av det større byrommet som konkurransen skal forholde seg til. Det er en premiert konkurranse, men også et mulig springbrett for unge arkitekter.
Europan er verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter. Årets konkurranse er den niende i rekken, og nå har man for første gang lykkes i å få en tomt i Trondheim på Europan-kartet.

”Bærekraftig by og nye offentlige rom” er temaet for Europan 9. Trondheimstomten skal huse nye og innovative studentboliger, som etter planen skal oppføres innen tre år.

Konkurransen ble utlyst i forrige uke, og vinneren vil bli utropt i januar neste år. Prosessen videre er en felles befaring på området i månedsskiftet februar/mars, før innlevering av ferdige prosjekter skjer i juli.

Opprør mot gammeldagse løsninger
- Europan ble i sin tid dannet i Frankrike som et opprør mot at unge arkitekter har altfor lite å si i byutviklingsdebatten, forklarer prosjektkoordinator Tuva Hansen, som er vit.ass. ved Institutt for byggekunst, form og farge.

Initiativtakerne ville ha en slutt på at generasjonen av arkitekter på 50+ skulle bestemme hvordan unge mennesker skal leve. Derfor er den øvre ”aldersgrensen” i konkurransen satt til 40 år.

DET GULE FELTET markerer tomta som skal bygges ut og, forhåpentligvis, befolkes med et tresifret antall studenter innen tre år. Trondheims bidrag i Europan 9 er resultatet av et tett samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim, NTNU, HiST og Trondheim kommune.
I dag har Europan vokst til en stor sammenslutning av nasjonale organisasjoner.

- Trondheim tar mål av seg til å være en attraktiv studentby, og disse boligene er en del av dette, forteller Hansen og Hilde Bøkestad. Sistnevnte har jobbet i flere år for å få Europan-konkurransen til Trondheim, er arkitekt og universitetslektor ved Institutt for byforming og planlegging, og styremedlem i Europan Norge.

Åpne rammer
- Ligger det spesifikke forutsetninger i konkurransegrunnlaget, for eksempel i forhold til energieffektivitet ved det nye bygget?

- Det er alltid en balansegang hvor åpent man skal sette rammene. Det har vært viktig å ikke avgrense for mye, påpeker Tuva Hansen og Hilde Bøkestad.

- Men det er klart at vi ønsker miljøvennlige og nyskapende boligformer, tilføyer de, og minner om at Husbanken har en representant i juryen som nok vil ha et miljøfokus.

Fakultetet ser mulighetene
AB-fakultetet ser på deltakelsen i prosjektet som en gyllen anledning til å bygge opp et internasjonalt kontaktnett i Europa, til å tiltrekke seg et internasjonalt fokus på arkitektur og byutvikling i Trondheim, samt til å bidra til nyskaping blant unge norske arkitekter utdannet i Trondheim.

Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir en norsk eller midt-norsk arkitektgruppe som får bygge på den sentralt beliggende tomta, for konkurransen er hard.

I Europan 8 kom det inn hele 3.740 prosjektforslag fordelt på 73 tomter – i snitt drøyt femti innsendte forslag til hver tomt.

Det er en internasjonalt sammensatt jury med en overvekt av utenlandske arkitekter som bestemmer hvilket prosjekt som skal realiseres på tomta i Elgeseter gate 39. Juryformannen er spanske Cristina Diaz Moreno.

- Vi ser på det som positivt og nødvendig å få den impulsen utenfra fra fagfolk som har et profesjonelt, og ikke følelsesladet forhold til Trondheim, tomten, og så videre, sier Tuva Hansen.

- Studentboligen er bare én del av prosjektet, understreker Hansen og Bøkestad.

FAKTA

EUROPAN 9:

 • Verdens største arkitektkonkurranse
 • Tema: Bærekraftige byer og byens nye offentlige rom
 • Prosjektering og utvikling av 73 tomter i 21 land
 • Fire tomter i Norge: Odda, Lillestrøm, Grorud og Trondheim
 • Mellom 7.000 og 9.000 deltagere

 • Brohode mot encampusløsning?
  Og her ligger det kanskje an til at det blåses nytt liv i campusdebatten igjen? For selv om de nye studentboligene vil være et svært kjærkomment tilskudd til et presset boligmarked for studenter, vil nok noen lese konkurransedokumentet som et første steg mot en samlokalisering av NTNU.

  Både SiT og Trondheim kommune har vært tilhengere av og pådrivere for en encampusløsning, og dette reflekteres i utlysningen til Europan 9.

  Der forklares det bramfritt at elgeseterområdet ”er ryggraden i det nye innovative bykvarteret”, og at ”urbane innovasjonsmotorer som det nye universitetsbiblioteket skal lokaliseres i dette området”.

  "Dette vil bli en viktig del av det nye byintegrerte universitetet, en ny måte å tenke universitetet på i motsetning til det tradisjonelle universitetet på Gløshaugenplatået, som er en struktur som lever sitt eget liv, som ikke er integrert i bylivet", leser man videre.

  Oppføringen av de avanserte studentboligene er et viktig startskudd for visjonen om å bli internasjonalt fremragende gjennom å videreutvikle det bynære universitetet i Elgeseterområdet, antydes det i konkurransedokumentet.

  ET ARMSLAG TIL BYEN OG STUDENTENE: - Vi åpner armene og viser at Trondheim vil ha slike innovative prosjekter. Det er viktig at det kommer bygg i byen som hele tiden ligger i forkant av utviklingen, mener Tuva Hansen og Hilde Bøkestad. Foto: Kenneth Stoltz
  Tomtesalg til minipris
  Kommunaldirektør Håkon Grimstad har vært en pådriver i arbeidet med å få i stand avtalen mellom Trondheim kommune og Studentsamskipnaden i Trondheim om salg av konkurransetomta til sterkt rabattert pris.

  Avtalen, som ble enstemmig vedtatt av Formannskapet tirsdag 6. februar, innebærer foruten den konkrete transaksjonen med Elgeseter gate 39, en viktig prinsipperklæring: ”Formannskapet vedtar at det er en kommunal oppgave å bidra til og tilrettelegge for etablering av studentboliger til en lavere pris enn markedspris”.

  Dette er i realiteten et klarsignal for flere lignende tomteoverdragelser i fremtiden – og godt nytt for trondheimsstudentene.

  Studentboliger og næring i samme bygg
  I utgangspunktet omfatter prosjektet om lag 120 hybelenheter fordelt på 3.000 kvadratmeter bruksareal.

  I samsvar med kommunedelplanen fra 1999 skal bygget tilpasses den omkringliggende boligbebyggelsen i volum, formspråk og materialbruk, og de to nederste etasjene som vender mot Elgeseter gate skal fylles med næringsvirksomhet, ikke bolig.

  På den 2.000 kvadratmeter store tomta kan det settes opp to bygg på fem etasjer, med et samlet utbyggingspotensiale på 3.926 m2 T-BRA og 984 m2 T-BRA til næringsformål.

  Eiendomsmegler 1 har anslått markedsprisen på tomta til 21,9 millioner kroner, basert på rådende priser i det aktuelle området på 1.500 kroner per m2 for næring, og 4.700-5.500 kroner for boligformål.

  Prisen Studentsamskipnaden har forhandlet seg frem til med kommunen, er 1.600 kroner kvadraten, eller en tredel av markedspris. Til gjengjeld forplikter SiT seg til å legge seg betydelig under markedsleia for tilsvarende boliger.

  Formannskapets prinsippvedtak om at det er en tjenesteoppgave å tilrettelegge for billige studentboliger, er en helt grunnleggende forutsetning for å selge tomta under markedsverdi, uten at den er lagt ut på det åpne markedet. I motsatt fall ville denne type subsidiering komme i konflikt med artikkel 61 i EØS-avtalen.

  Hvor dyr tomta blir for Studentsamskipnaden, avhenger av utnyttelsesgraden og reguleringsarbeidet, forklarer boligdirektør Terje Bostad i SiT. Prisen bestemmes altså av antall kvadratmeter bruksareal som bygges ut.

  HER SKAL DET BLI HUS: Universitetsavisa ble tatt med på en befaring på konkurransetomta mandag. - Det hadde vært flott om vi hadde fått nybygget innflyttingsklart til 2010, til hundreårsjubileet for universitetet. Studenter er også velkomne til å delta i konkurransen. Det eneste kravet er at de har en ferdigutdannet arkitekt med på laget, forteller NTNU-arkitektene Tuva Hansen og Hilde Bøkestad. Foto: Kenneth Stoltz
  Håper på flere studentboliger fra departementet
  - Det kommunen har gjort her er veldig bra, sier Bostad, og roser samarbeidet med mellom HiST, NTNU, SiT og Trondheim kommune – et samarbeid som har blitt forsterket gjennom campusutviklingprosessen, understreker Bostad.

  Studentsamskipnaden ved styreleder Sindre Balas har uttrykt skuffelse over at Kunnskapsdepartementet tirsdag kunngjorde at det kun bevilges midler til bygging av 30 nye studentboliger i Trondheim over departementets budsjett.

  Terje Bostad vil imidlertid ikke krisemaksimere, for han festet seg ved ett ord i Djupedals begrunnelse: forutsigbarhet.

  - Vi har valgt å fokusere på forutsigbarhet for samskipnadene, og prioriterer derfor ferdigstillelse av allerede påbegynte studentboligprosjekter. Vi ser at behovet er stort, og vi vil komme tilbake med nye bevilgninger i senere budsjettet, uttalte kunnskapsminister Øystein Djupedal i pressemeldingen.

  - Dette er nye toner fra departementet, og jeg velger å tolke det positivt i forhold til Berg studentby. Jeg har tro på at vi kommer i mål med ferdigstillelsen av dette prosjektet til neste år, forteller boligdirektøren i SiT, som gleder seg til å følge med på hvilke ideer som kommer på tegnebordet til det neste store studentboligprosjektet i Elgeseter gate, gjennom Europan 9.

  Av Kenneth Stoltz

  Les mer om konkurransen og tomtene her
  Opsjonsavtalen mellom SiT og Trondheim kommune finner du her